IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-19 10:28
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774553228972507
Volume44464172067
Total112150173911039

Vizualizări   921Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

The universality of science: limits and needs 7-14
Christophorou Loucas
Etica virtuţii: tradiţie şi contemporaneitate 15-20
Şaptefrati Silvia
Rolul analogiei în cunoaşterea ştiinţifică 21-26
Răducu Cătălina-Daniela
Качество окружающей среды (философско-методологический анализ) 27-32
Червинский Александр
Aspecte sociale ale dezvoltării învăţământului preuniversitar 33-37
Mocanu Angela
Timpul liber şi activitatea culturală a săteanului 38-43
Călcîi Gheorghe
Reconfigurarea ordinii mondiale după încheierea războiului rece: aspecte teoretico-metodologice 44-60
Juc Victor
Un studiu al tipurilor şi funcţionalităţii regimurilor politice (Cazul Republicii Moldova) 61-64
Varzari Pantelimon, Juc Victor
Socializarea politică: abordări conceptuale 65-71
Balan Elena
Политический миф как теоретический дискурс 72-81
Şaigorodskii Iurii
Гражданское общество как социальное пространство инновационного развития (политологический аспект) 82-88
Аникин Владимир
Мораль и политика в современном обществе: проблема соотношения 89-104
Роговая Галина
Европейский выбор Украины: достижения и перспективы 105-115
Cudreacenko Andrei
Russia and The European Union: past and present 116-123
Benavides Pablo
Republica Moldova şi Consiliul Europei: un parteneriat de 15 ani 124-131
Cozma Artur
Noiema libertăţii şi egalităţii în construcţia conceptuală a clivajului politic dreapta-stânga 132-139
Bordei Tatiana
Puterea politică şi entropia socială în viziunea sinergetică 140-147
Prisac Igor
Semnificaţii fenomenologice în lucrarea lui Nae Ionescu „Tratat de metafizică” 148-154
Gotişan Victor
O lucrare de referinţă în domeniul pluripartidismului: istorie şi actualitate 155-156
Varzari Pantelimon, Juc Victor
Conferinţa ştiinţifică „Sistemul politic în societăţile tranzitive – Cazul Republicii Moldova” 157-161
Varzari Pantelimon
Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni” 162-166
Gagauz Olga
Noi proiecte de construcţie a naţiunii în sud-estul Europei: Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova şi Muntenegru(abordare comparativă) 167-171
Cojocaru Ludmila D., Bîrlădeanu Virgiliu
Aniversări 172-173