IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-13 10:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)39
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11166848951529853528
Volume46575082755
Total116274240318053

Vizualizări   1898Descărcări   182

Conţinutul numărului de revistă

Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece

7-30

CZU: 327+322

Juc Victor

Interdisciplinaritatea studiilor europene

31-39

CZU: 378.1.02(4)

Străuţiu Eugen

Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman

40-57

CZU: 327(478)

Grosu Ruslana

Considerente conceptual-teoretice privind buna guvernare

58-72

CZU: [323.2+328](478)

Varzari Pantelimon

Valențe paradigmatice ale comportamentului politic de masă: general și particular

73-86

CZU: [316.62:32+323](478)

Saca Victor , Garbuz Olesea

Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova

87-101

CZU: 352(478)

Cornea Sergiu

Impactul votului mixt asupra calității clasei politice din Republica Moldova

102-117

CZU: [324+316.65:324](478)

Mîndru Valeriu , Peru-Balan Aurelia

Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor (II)

118-127

CZU: 316.34:343.82(478)

Negură Petru

Provocări în reconcilierea vieții de familie și vieții profesionale a mamelor cu copii de vârstă preșcolară

128-139

CZU: 316.356.2

Chistruga-Sinchevici Inga , Bargan Natalia

Preliminarii privind fi losofi a reînnoirilor în societate

140-150

CZU: 1:316.4

Pascaru Ana

Discursul memoriei în contextul sociocultural contemporan

151-169

CZU: 008+316.4+94

Troianowski Lidia

Progresul științei și obstacolele epistemologice din perspectiva raționalismului integral al lui G. Bachelard

170-180

CZU: 167/168

Inglis Iulia

Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei

181-191

CZU: 340.1

Costachi Gheorghe

Probleme actuale ale legislației electorale a Republicii Moldova: dimensiuni politico-juridice

192-202

CZU: 342.8(478)

Arseni Alexandru , Rusandu Ion

Combating different forms of terrorism manifestations: general and criminal law issues

203-217

CZU: 343.326

Sîli Vitalie

Planifier le compte rendu et l’utilisation des informations dans l’evaluation de l’impact social des projets et des programmes dans l’administration publique

218-226

CZU: 351/354(478)

Toma Alexandru

Oportunități generate de economia colaborativă în creșterea performanțelor sectorului agricol

227-234

CZU: 338.43(498+4)

Vulpe Alexandru-Gabriel

Израильско-палестинский конфликт: генезис и попытки урегулирования в рамках переговорного «Процесса Осло»

235-248

CZU: 327.56(569.4)

Саиед Саиед

Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european

249-253

CZU: 327(478):061.1EU

Pîrţac Grigore

Evoluția clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice și politice

254-256

CZU: 316.343.654(478)

Ţurcanu Dumitru

Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinți divorțați

257-258

CZU: 364.2/3:347.63

Oceretnîi Anastasia

Iurie Caraman la a 60-a aniversare

259-260

CZU: 316(478)(092)

Mîndru Valeriu

Борис И. Сосна – 65 лет

261-262

CZU: 34(478)(092)

Русанду Иoн