IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-09 21:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774440158887507
Volume44458912058
Total112148990610945

Vizualizări   910Descărcări   13

Conţinutul numărului de revistă

Право третьего тысячелетия: методологические аспекты 5-13
Урсул Аркадий
Raport şi motivare în condiţionarea valorilor societale 14-21
Pascaru Ana, Ojovanu Vitalie
Valori estetice: globalizare versus uniformizare (II) 22-28
Troianowski Lidia, Pascaru Ana
Funcţiile normelor sociale 29-38
Capcelea Valeriu, Coandă Svetlana
Considerente cu privire la modelele contemporane ale libertăţii şi protecţiei sociale 39-46
Roşca Alexandru
Factorul etnonaţional în procesul de democratizare a spaţiului postcomunist (I) 47-53
Varzari Pantelimon, Tăbîrţă Ion, Juc Victor
Институт социального партнерства: проблемы и перспективы развития 54-58
Аникин Владимир, Варзарь Пантелимон
Capacitatea administrativă în contextul descentralizării şi autonomiei locale 59-68
Sîmboteanu Aurel, Orlov Maria
Elaborarea conceptelor de ordine mondială şi sistem internaţional 69-78
Juc Victor, Burian Alexandru
Schimbările de regim în europa postcomunistă 79-86
Josanu Iurii, Juc Victor
Ştiinţa în slujba societăţii 87-94
Timuş Andrei
Sărbătorile ca valori sociale 95-99
Călcîi Gheorghe, Bobână Gheorghe
Calitatea vieţii: elucidarea conceptului 100-106
Cobzac Iosif, Călcîi Gheorghe
Международное сотрудничество в еврорегионе „Верхний Прут“: проблемы, перспективы 107-112
Блажко Владимир
Modul de trai şi obiectivele populaţiei referitor la propria sănătate 113-121
Mocanu Victor, Timuş Andrei
Probleme sociale ale educării personalităţii în cadrul procesului de învăţământ 122-124
Mocanu Victor, Călcîi Gheorghe
Probaţiunea–proces asistenţial al individului infractor:aspecte teoretice 125-131
Isac Oxana, Timuş Andrei
Impactul transformărilor socio-economice asupra stării sănătăţii populaţiei ţării 132-138
Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana, Timuş Andrei
Criterii de clasificare şi ierarhizare a valorilor la Tudor Vianu şi Lucian Blaga: studiu comparativ 139-145
Cheianu Tudos Carolina, Braga Mihail
Rolul educaţiei şi formării profesionale în dezvoltarea capitalului uman 146-152
Plugaru Lilia, Danii Olga, Timuş Andrei
Fenomenul războiului şi conştiinşa socială 153-158
Rotaru V, Bobână Gheorghe
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională consacrată dezvoltării umane 159-160