IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-13 23:21
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774571989020507
Volume44465122067
Total112150371011087

Vizualizări   860Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Constantin Stere: Redutabile preocupări în Evenimentul literar 9-17
Troianowski Lidia
Эстетические основания оценки качества природной среды 18-24
Червинский Александр
Взаимосвязь духовности и свободы 25-30
Allahverdiev Garib
Recursul asemănării asupra conceptului de identitate 31-38
Perciun Andrei
Erori în sondaje sau manipularea opiniei publice 39-49
Mocanu Victor, Mocanu Ion
Социально-экономические маркеры политической солидарности молдавского общества 50-55
Блажко Владимир, Mocanu Victor
Formarea societăţii civile în Republica Moldova: aspecte cantitative şi calitative 56-62
Mîndru Valeriu
Diversitatea culturală şi modificarea componenteleor vieţii sociale 63-73
Caraman Iurie
Abordarea demografică a migraţiei temporare a populaţiei în scop de muncă (după 1989) 74-86
Poalelungi Olga
Natalitatea extraconjugală în contextul tendinţelor demografice europene 87-96
Gagauz Olga
Studiu de evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor tineretului studios privind sănătatea proprie 97-109
Corcodel Diana, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Rustanovici Ludmila
Reforma în sfera ştiinţei şi inovării: aprecieri, opinii, propuneri 110-117
Mîndru Valeriu
Asigurarea securităţii umanitare durabile: probleme şi perspective 118-127
Rusandu Ivan, Juc Victor
Политическая социализация как средство формирования гражданской культуры 128-141
Брага Лилия, Balan Elena
Мораль и политическая власть:теория, реалии, перспективы 142-151
Роговая Галина
Современное гражданское общество и государство: философия постсоветской политики 152-165
Кочетов Владимир, Kocetkova Liudmila
Corelaţia cooperării transfrontaliere cu procesul de integrare europeană: abordări conceptuale 166-178
Saca Victor, Dandiş Nicolae
Relaţiile publice, mass-media şi procesele democratice 179-187
Grosu Lucia
Valenţele valorilor creştine într-o lume în schimbare 188-195
Paloşan Florin
Doctorul Lilia Braga: 50 de ani de la naştere 196-196