Binomul „tradiție - inovație” în contextul proceselor modernizării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-28 14:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.42 (91)
Procese sociale. Dinamică socială (287)
SM ISO690:2012
TROIANOWSKI, Lidia. Binomul „tradiție - inovație” în contextul proceselor modernizării. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), pp. 174-182. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294

Binomul „tradiție - inovație” în contextul proceselor modernizării

The binomial „tradition - innovation” in the context of modernization processes


CZU: 316.42
Pag. 174-182

Troianowski Lidia
 
Institutul de Istorie
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2018


Rezumat

In acest articol este abordată corelația dintre tradiție–inovație, una de opoziție și bilateral condiționată. Sunt identificate și definite particularitățile, rolul și locul tradiției in contextul dinamicii socioculturale. Se urmărește caracterul tradițiilor și atitudinea față de ele in contextul diferitor tipuri de societate: tradițională, industrială, postindustrială. S-a demonstrat că anume echilibrul armonios dintre tradiție și inovație asigură păstrarea tezaurului cultural spiritual acumulat de generații și totodată determină accelerarea dinamicii socioculturale.

In the content of article is approached the correlation between tradition-innovation, oppositional and bilaterally conditioned. There are identified and defined the particularities, role and place of tradition in the context of socio-cultural dynamics. There are examined the traditional character, traditions and attitude towards them in the context of different types of society: traditional, industrial, post-industrial. It has been demonstrated that the harmonious balance between tradition and innovation ensures the preservation of the spiritual cultural treasure accumulated by generations and at the same time determines the acceleration of socio-cultural dynamics.

Cuvinte-cheie
cultură, modernizare, globalizare, tradiţie, inovaţie, valori.