IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice",
Chișinău, Moldova, 23 noiembrie 2018
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 2-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Responsabili de ediție: Duca M., Potîng T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-3178-9-4
CZU: 574+551.583(082)=135.1=111=161.1 B 53
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Tehnică (2)Ştiinţe agricole (18)Chimie (5)Biologie (40)Economie (13)Geografie (34)Pedagogie (3)Medicină (1)Psihologie (1)Sociologie (7)Ştiinţe politice (1)