IBN
Închide
Chistruga-Sinchevici Inga
Cuvinte-cheie (67): family (8), familie (6), alimony (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Impactul crizei COVID-19 asupra familiilor cu copii
Chistruga-Sinchevici Inga, Bargan Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de politici europene privind echilibrarea vieții profesionale și a celei familiale
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Provocări în reconcilierea vieții de familie și vieții profesionale a mamelor cu copii de vârstă preșcolară
Chistruga-Sinchevici Inga, Bargan Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experience of work-life balance faced by mothers with preschool children
Chistruga-Sinchevici Inga, Bargan Natalia
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dificultăți în integrarea socioprofesională a tinerilor pe piața muncii
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultati cu care se confrunta parintii cu copii de varsta prescolara in imbinarea activitatii profesionale si vietii familiale
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile părinţilor cu copii de vârstă preşcolară de echilibrare a vieţii profesionale cu viaţa de familie
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Practici de achitare a pensiei de întreținere a copiilor de către părinții debitori în situație de divorț
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Achieving rights of children with divorced parents to an adequate standard of living
Chistruga-Sinchevici Inga
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții ale părinților debitori la bunăstarea copiilor după divorț
Chistruga-Sinchevici Inga, Bargan Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Asigurarea pensiei de întreţinere a copiilor cu părinţi divorţaţi
Chistruga-Sinchevici Inga, Bargan Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale politicii familiale din republica Moldova în contextul politicilor familiale europene
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația demografică în Republica Moldova și unele țări europene
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Familia monoparentală ca subiect al protecției sociale
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ed. a 9-a. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de indemnizaţii pentru copiii din Republica Moldova în faţa noilor provocări
Chistruga-Sinchevici Inga
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Politicile familiale din Republica Moldova în context european
Chistruga-Sinchevici Inga
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ed. a 8-a. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Comportamentul premarital al tinerilor: evoluţii şi factori determinanţi
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(149) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii care influenţează relaţiile din cadrul familiei tinere din Republica Moldova
Chistruga-Sinchevici Inga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(28) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea familiilor tinere în contextul liberalizării valorilor familiale
Chistruga-Sinchevici Inga
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(150) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Unele aspecte de adaptare socioeconomică a familiei tinere din Republica Moldova la condiţiile actuale
Chistruga-Sinchevici Inga
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(147) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20