IBN
Închide
Ţîrdea Teodor Nicolae
Cuvinte-cheie (30): bioetică socială (2), strategia supraviețuirii (2), global bioethics (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Bioetica potteriană în strategia planetară contemporană de asigurare a securității umane: abordare europeană în raport cu cea nord-americană
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctrul în filosofie Petru BERLINSCHI la 80 de ani
Ţîrdea Teodor, Banari Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Vitalie Ojovanu: 60 ani de la naștere
Ţîrdea Teodor, Banari Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Академику Аркадию Урсул – 80 лет
Цырдя Теодор
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Filosofia în orizontul vieții
Ţîrdea Teodor, Rubanovici Ludmila, Rusnac Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

A V I Z Filosofia. Ghidul afacerii de succes, elaborat de doctorul habilitat în filosofie, profesorul universitar Ludmila Roşca
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioetica socială în strategia dezvoltării inofensive: profil teoretico-metodologic
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Coeziunea dintre etica invaironmentală şi biodiversitate – obiectiv de protejare a patrimoniului existenţei umane
Ţîrdea Teodor, Cobzac Diana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Medicalizarea societăţii din perspectiva bioeticii sociale: tendinţe şi probleme
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Dezvoltarea socionaturală din perspectiva intelectului global şi a învăţămîntului noosferic
Ţîrdea Teodor, Ursul Arcadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseele istorico-noţionale şi modelele teoretice în dezvoltarea bioeticii: analiză teoretico-metodologică şi comparativă
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(155) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Академику А.Д.Урсул – 75 лет
Цырдя Теодор
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(157) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобальное управление переходом к устойчивому развитию: социально-политический ракурс
Урсул Аркадий1, Урсул Татьяна1, Цырдя Теодор2
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Moldoscopie
Nr. 4(55) / 2011 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Noua dimensiune a metodologiei eticii epocii tehnologiilor globale: analiză teoretico-filosofică
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua dimensiune a metodologiei eticii epocii tehnologiilor globale: analiză teoretico-filosofică
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Orientarea informaţional-intelectuală a strategiei contemporane de dezvoltare inofensivă: analiză teoretico-metodologică
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările bioetico-noosferice ale umanismului contemporan
Ţîrdea Teodor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(146) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea memoriei sociale şi identităţii – imperativ-cheie în strategia de asigurare a securităţii umane: analiză teoretico-filosofică
Ţîrdea Teodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Problema incertitudinilor morale contemporane în condiţiile progresului tehnico-ştiinţific
Gramma Rodica, Ţîrdea Teodor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(142) / 2006 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19