IBN
Închide

101Publicaţii

1302Descărcări

51940Vizualizări

Saca Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 79. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 30
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 27
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Rolul procesului de negociere în raportul securitate regională – securitate națională: cazul Republicii Moldova
Saca Victor , Buzu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluționarea conflictului transnistrean din perspectiva relațiilor Republicii Moldova cu statele vecine
Saca Victor , Nepoliuc Vlad
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Interese publice și relaţii publice: semnificaţii și interacţiuni. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra relației interes național – europenizare în contextul experienței societății în schimbare (cazul Republicii Moldova)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Abordări de mitologie politică în contextul securității
Saca Victor , Burdila Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind evoluția relației interes national –securitate (exemplul societății în schimbare)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de impact a politicii externe asupra procesului de consolidare și promovare a interesului naţional al Republicii Moldova
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi perspective ale relaţiei ştiinţă politică – politică ştiinţifică. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația interese publice - proces decizional administrativ local în țările spațiului comunitar european: studiu comparativ
Saca Victor1 , Bogos Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Contribuții la modernizarea procesului instructiv-didactic și științific al administrației publice: conferențiarul universitar Aurel SÎMBOTEANU la 70 de ani
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul național și problemele guvernării în contextul transformărilor democratice. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor , Leahu Ilie
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări ale purtătorilor de interes national în contextul relației valorice continuitate/discontinuitate (Exemplul Republicii Moldova)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1 , Roşca Alexandru2 , Moraru Victor2 , Marin Constantin3 , Moşneaga Valeriu3 , Saca Victor2 , Stepanov Georgeta2 , Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura interesului public în condițiile societății în schimbare
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model de perseverență și devotament în explorarea sistemului educațional și de cercetare al administrației publice din Republica Moldova Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar, la 70 de ani
Saca Victor
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe paradigmatice ale comportamentului politic de masă: general și particular
Saca Victor , Garbuz Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Aspecte ale modernizării sociopolitice a Republicii Moldova în contextul tranziției spre democrație
Saca Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind modernizarea sociopolitică a societății în transformare (Cazul Republicii Moldova)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea politicienilor și a funcționarilor publici din perspectiva elaborării și implementării politicilor publice: caracteristici și tendințe
Saca Victor1 , Azizov Nighina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea legală a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale a Republicii Moldova: reflecții analitice
Saca Victor1 , Solomon Oleg2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Apărării al RM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 101