IBN
Închide

87Publicaţii

715Descărcări

24388Vizualizări

Saca Victor Trifon
Cuvinte-cheie (189): democratic transition (3), democratic transformation (3), public interests (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 76. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Probleme de impact a politicii externe asupra procesului de consolidare și promovare a interesului naţional al Republicii Moldova
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Contribuții la modernizarea procesului instructiv-didactic și științific al administrației publice: conferențiarul universitar Aurel SÎMBOTEANU la 70 de ani
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul național și problemele guvernării în contextul transformărilor democratice. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor, Leahu Ilie
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări ale purtătorilor de interes national în contextul relației valorice continuitate/discontinuitate (Exemplul Republicii Moldova)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1, Roşca Alexandru2, Moraru Victor2, Marin Constantin3, Moşneaga Valeriu3, Saca Victor2, Stepanov Georgeta2, Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura interesului public în condițiile societății în schimbare
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model de perseverență și devotament în explorarea sistemului educațional și de cercetare al administrației publice din Republica Moldova Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar, la 70 de ani
Saca Victor
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe paradigmatice ale comportamentului politic de masă: general și particular
Saca Victor, Garbuz Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Considerații privind modernizarea sociopolitică a societății în transformare (Cazul Republicii Moldova)
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea politicienilor și a funcționarilor publici din perspectiva elaborării și implementării politicilor publice: caracteristici și tendințe
Saca Victor1, Azizov Nighina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea legală a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale a Republicii Moldova: reflecții analitice
Saca Victor1, Solomon Oleg2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Apărării al RM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul intereselor publice asupra procesului decizional: repere teoretico-practice
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul descentralizării administrației publice și semnificațiile interesului public. Cazul Republicii Moldova
Saca Victor1, Bedros Andrei2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Decizia de grup în cadrul organizației publice: reflecții analitice
Saca Victor1, Solomon Oleg2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Apărării al RM
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții analitice asupra conceptului Centrul Guvernului
Saca Victor1, Solomon Oleg2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Ministerul Apărării al RM
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia democratizare – modernizare în sistemele politice ale CSI. Specificul Republicii Moldova, Ucrainei și Federaţiei Ruse
Saca Victor, Ciobanu Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația intereselor publice în contextul câmpului politic-administrativ
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații paradigmatice ale relației globalizare – transformare democratică
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-916-2.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali
Saca Victor1, Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un arhitect și explorator al științei politice din Republica Moldova: academicianul Gheorghe Rusnac la 75 de ani
Saca Victor, Guzun Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 87