IBN
Închide

26Publicaţii

104Descărcări

10132Vizualizări

Roşca Alexandru
Cuvinte-cheie (29): researcher’s mobility (2), social development (2), career (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Ascensiunea artei instagramizabile: experiența de adaptare a muzeelor și expozițiilor
Roşca Alexandru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Conceptul şi implicaţiile marketingului politic
Roşca Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1, Roşca Alexandru2, Moraru Victor2, Marin Constantin3, Moşneaga Valeriu3, Saca Victor2, Stepanov Georgeta2, Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1, Sprincean Serghei1, Roşca Alexandru1, Moraru Victor1, Mocanu Victor1, Albu Natalia1, Brînză Sergiu2, Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducerea votului mixt în Republica Moldova din perspectiva marketingului politic
Roşca Alexandru, Roşca Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul de drept. Cadrul teoretic și provocările ajustării practice
Roşca Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-53-946-3.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The National Services Network EURAXESS As an Efficient Tool For Integration In the European Research Area
Rabosapca Irina1, Roşca Alexandru2
1 Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The national services network Euraxess as an effective tool for integration in the European research area
Rabosapca Irina1, Roşca Alexandru2
1 Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Șansa cercetătorului pentru dezvoltare personală și integrare în cercetarea europeană – acțiunile Marie Skłodowska-Curie
Hanganu Aurelia, Roşca Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind asigurarea și garantarea dreptului persoanei vătămate de către organele autorității publice din Republica Moldova
Ciobanu Olga1, Roşca Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dimensiunea politică a vieţii sociale : General şi particular
Roşca Alexandru1, Roşca Alexandru2, Midrigan Pavel1
1 Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice,
2 Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(159) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat in ştiinţe filosofice, profesorul universitar Teodor N. ŢIRDEA la 75 de ani
Berlinschi Petru1, Roşca Alexandru2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(160) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Evoluţia investigaţiilor imagistice şi endoscopice ale tubului digestiv în Republica Moldova în 2001-2010
Roşca Alexandru, Stanchevici Veaceslav
Centrul Consultativ-Diagnostic al Asociaţiei Medical-Teritoriale Râşcani
Curierul Medical
Nr. 5(323) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice: retrospectivă şi actualitate
Roşca Alexandru
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu pentru un om de ştiinţă notoriu şi o personalitate publică marcantă
Roşca Alexandru
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Impactul mediei sociale asupra politicului: o realitate certă
Roşca Alexandru
Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte
Roşca Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Considerente cu privire la modelele contemporane ale libertăţii şi protecţiei sociale
Roşca Alexandru
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(144) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul ca agent şi obiectiv social în contextul tranziţiei
Roşca Alexandru
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26