IBN
Închide

82Publicaţii

871Descărcări

47750Vizualizări

Şlapac Mariana
Cuvinte-cheie (311): Chisinau (8), Chisinau (6), Kilia (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 10. Teze/Rezumate în culegeri - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 6
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 20
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 12
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 8

2023 - 9

Arhitectulctul Nicolae Mertz – portret de creaţie
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetatea bastionară a Chiliei şi şcoala franceză de fortificare
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile urbanistice ale Chiliei medieval
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile urbanistice ale Chiliei medieval
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-205-1.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea
Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea
Şlapac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii documentare privind evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Bălţi (sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea)
Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscheile dispărute ale Chiliei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-196-2.
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadejda Polshchikova (23 februarie 1935 – 6 noiembrie 2022)
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 13

Arhitectura Chişinăului în perioada postsovietică
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura realist-socialistă a Chişinăului
Şlapac Mariana12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetatea Chilia a lui Ştefan cel Mare
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetatea lui Ștefan cel Mare a Chiliei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clădirea fostei şcoli eparhiale poloneze a Bisericii romano-catolice din Chişinău. Aspecte istorico-arhitecturale
Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia femeilor arhitecte la dezvoltarea arhitectural-urbanistică a Chişinăului
Şlapac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele componente ale cetății de zid a Chiliei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 31 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XIX-lea
Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam: arhitecta Olga Plamenitskaya (Plamienicka) (2 iunie 1956 – 15 februarie 2022)
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inginerii care au contribuit la edificarea şi modernizarea cetăţii bastionare a Chiliei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locuinţa tradiţională românească ca depozitar al informației
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de alimentare cu apă a Chişinăului în secolul al XIX-lea
Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-50. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
История города Кагула в архивных документах XIX – XX вв. Национального архива Республики Молдова
Шлапак Марьяна1 , Частина Алла 2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт культурного наследия
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Alexandru Bernardazzi: contribuții la estetica orașului Chișinău
Grati Aliona1 , Şlapac Mariana2 , Ceastina Alla1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitecţii şi responsabilii de lucrări la cetatea de piatră a Chiliei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici arhitectural-tipologice ale citadelei de la Chilia
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetatea Chilia în lumina a două izvoare de la sfârşitul secolului al XVIII-lea
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date noi referitoare la cetatea Chilia
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalii despre lucrările de construcţie în cetatea Chilia (sfârşitul sec. al XV-lea – începutul sec. al XIX-lea)
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalii despre lucrările de construcţie în cetatea de piatră a Chiliei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din nou despre citadela cetății Chilia
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural: probleme, experiențe, bune practici
Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări ale elefanților în cetățile Moldovei
Şlapac Mariana12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova
Simpozion de numismatică
Ediția 19. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-854-8.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woman architect in eastern Moldova
Şlapac Mariana12
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Arhitectura Chişinăului interbelic
Şlapac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-1556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din nou despre citadela Cetăţii Albe
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din nou despre localizarea Chiliei medievale
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele externe preluate de arhitectura defensiva medievala din Tara Moldovei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele preluate de arhitectura militară medievală din Principatul Moldovei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teze şi ipoteze referitoare la cetatea Soroca
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unique documents and photographs from the personal fund of the artist Glebus Sainciuc in the National Archive of the Republic of Moldova
Şlapac Mariana , Chastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Apotropaioane din cetăţile Ţării Moldovei
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Heraldica Moldaviae
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-450-2.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetatea Soroca in contextul evoluției arhitecturii militare est-carpatice și a Europei din secolele XIII-XVI
Iaţiuc Vitalie , Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii noi privind cetatea de piatră de la Orheiul Vechi
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 June, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Două exemple remarcabile de arhitectură postmodernă la Chişinău
Şlapac Mariana1 , Tabac Silviu2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Aparatul Preşedintelui RM
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enigma cetăţii de piatră de la Orheiul Vechi
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heraldica Moldaviae
Chișinău, 2019 / ISBN 978‑9975‑87‑561‑5. ISBN 978‑9975‑87‑449‑6
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palatul Președintelui Republicii Moldova
Şlapac Mariana1 , Andrieş-Tabac Silviu2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urban topography of the Brăila town in the light of new cartographic sources of the end of the 18th century
Şlapac Mariana
Institute of Cultural Heritage
Historia Urbana
Nr. 27 / 2019 / ISSN 1221-650X
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Chipul uman şi arhitectura
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 83