IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(85) pentru indicele czu "614.2(478)"
Aspecte manageriale ale organizării Asistenţtei Medicale Primare în condiţiile asigurărilor medicale de sănătate şi particularităţile ei
CZU : 614.2(478)
Administrarea Publică
Nr. 1-2(50) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea inegalităţii accesului la serviciile de protecţie a sănătăţii
CZU : 614.2(478)
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sărăciei asupra stării de sănătate a populaţiei
CZU : 330.59:614.2(478)
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa şi diagnosticul prostatei în rândul populaţiei urbane şi rurale din Republica Moldova
CZU : 616.65-002:614.2(478)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzele evoluţiei severe a tuberculozei pulmonare în contextul strategiei DOTS
CZU : 616.24-002.5:614.2(478)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice şi morfopatologice ale infiltratelor pulmonare de diferită geneză
CZU : 616.24-002.5:614.2(478)
, ,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pneumoniile comunitare la pacienții cu deficit ponderal: Revista literaturii
CZU : 616.24-002:614.2(478)
, , , ,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pneumoniile comunitare la pacienții obezi: Revista literaturii
CZU : 616.24-002:614.2(478)
, , , ,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual issues in development of telemedicine in the Republic of Moldova
CZU : 004.:614.2(478)
Ababiy Ivan, , ,
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(49) / 2009 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality assurance standards in healthcare
CZU : 614.2(478)
, ,
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea doctrinară a responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății
CZU : 347.5:614.2(478)
Legea şi Viaţa
Nr. 10/1(286) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse umane în managementul sănătăţii publice din Moldova: cooperare, mentorat și provocări
CZU : 005.96:614.2(478)
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa dezvoltării capacităţilor în domeniul managementului sănătăţii publice în Republica Moldova
CZU : 614.2(478)
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea populaţiei în perioada transformărilor sociale
CZU : 614.2(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizările sistemului ocrotirii sănătăţii şi perspectivele de dezvoltare
CZU : 614.2(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănatatea publică bazată pe cunoaştere
CZU : 614.2(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonate ale calităţii în domeniul serviciilor sanitare
CZU : 614.2(478)
, , ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de sănătate în condiţiile crizei economice
CZU : 614.2(478)
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea publică
CZU : 614.2(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale arhitecturii funcţional-structurale a sănătăţii psihice, diversificării influenţei asupra ei a factorilor determinanţi şi interacţiunii ei cu sănătatea somatic
CZU : 574:614.2(478)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 85