IBN
Închide

188Publicaţii

1080Descărcări

136002Vizualizări

Maniuc Mihail29Diacova Svetlana27Danilov Lucian26Ababii Polina19Chiaburu Anghelina12Ghinda Serghei9Nacu Viorel8Chirtoca Diana7Cabac Vasile6Parii Sergiu6Osman Victor6Didencu Alexandru5Duca Gheorghe4Groppa Stanislav4Sandul Alexandru4Topor Boris4Şaptefraţi Lilian4Gavriluţa Vasile4Ghidirim Gheorghe3Prisacari Viorel3Aramă Efim3Grejdieru Alexandra3Popa Vladimir3Mazur Minodora3Cotelea Iulia3Bocan A.3Hotineanu Vladimir2Tighineanu Ion2Raevschi Simion2Gramma Rodica2Gornea Filip2Groppa Liliana2Mereuţă Ion2Vataman Eleonora2Vetricean Sergiu2Ciobanu Pavel2Cepoi-Bulgac Daniela2Jened Raghid2Calancea Alexandru2Romancenco Andrei2David Valeriu2Chirtoca Boris2Cobzac Vitalie2Raevschi Elena2Manolache Ala2Fulga Veaceslav2Pleşco (Jin) Irina2Smetanca Vladimir2Branişte Tudor2Diacova-Sosnovscaia Olga2Kostinov Mikhail2Paraschiv Angela1Gaindric Constantin1Şemeacova Tatiana1Jitari Vasile1Ciochină Valentina1Lozan Oleg1Ţurcan Vladimir1Eţco Constantin1Ciobanu Gheorghe1Agachi Svetlana1Ambros Filip1Berliba Sergiu1Beţiu Mircea1Cardaniuc Corina1Dandara Otilia1Deseatnicova Elena1Felecico Fiodor1Grossu Iulian1Izvoreanu Alexandru1Jeru Ion1Rojnoveanu Gheorghe1Cernîi Anatolie1Cerneţchi Olga1Gavriliuc Mihail1Spinei Larisa1Tintiuc Dumitru1Rotaru Larisa1Tudor Elena1Vudu Lorina1Zota Eremia1Bairac Vasile1Buga Mircea1Doni Nicolae1Chirtoacă Boris1Ţurcan Victor1Losîi Oleg1Marandiuc Svetlana1Brinister I1Furdui Teodor1Grejdianu Tudor1Ciocanu Mihail1Jucovschi Constantin1Mazur-Nicorici Lucia1Chiosa-Chiaburu Doina1Guţuleac Ludmila1Scutelnic Lilia1Manic Victor1Şciurov Lucia1Diacova Olga1Vinogradova Tatiana1Chesov Ion1Sandu Alexandru1Rîmbu-Luchian Elena1Sarafoleanu Codruţ1Sperling Laurence1Trofimciuc M.1Desvignes Veronique1Ivanskiy D.1Ginda S.1Poddubikov Alexander1Levcenco A.1Donica G.1Balov S.1Mironaş P.1Vița Andrian1McDonald Thomas J.1
Ababii Ion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 167. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 93
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 39
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 25
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2022 - 2

Anestezia general cu jet – ventilare de frecventă înaltă la pacienții cu patologie laringiană
Ababii Ion1 , Vetricean Sergiu12 , Cabac Vasile1 , Osman Victor21 , Chirtoca Boris2 , Rîmbu-Luchian Elena2 , Vița Andrian2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of the staged and structured process of teaching practical skills at the university stage with the application of medical training by simulation
Romancenco Andrei1 , Spinei Larisa1 , Ababiy Ivan1 , Rojnoveanu Gheorghe1 , Dandara Otilia2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Quality of life and general health of young children with otitis media
Diacova Svetlana , Ababiy Ivan , Manyuk Mihail , Danilov Lucian , Ababii Polina , Gavriluţa Vasile
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

A role of oropharyngeal microbiota in developing acute and chronic diseases of the upper respiratory tract
Ababiy Ivan1 , Danilov Lucian1 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Ghinda Serghei2 , Trofimciuc M.1 , Kostinov Mikhail34 , Poddubikov Alexander3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 I. I. Mechnikov Research Institute for Vaccines and Sera,
4 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Russian Journal of Infection and Immunity
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2220-7619 / ISSNe 2313-7398
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional and morphological correlations in prolonged otitis media in childhood
Diacova Svetlana1 , Ababiy Ivan1 , Danilov Lucian1 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina12 , Gavriluţa Vasile12 , Levcenco A.12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 IMSC Clinica "Emilian Cotaga"
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesenchymal stem cells proliferation and remote manipulation upon exposure to magnetic semiconductor nanoparticles
Branişte Tudor1 , Cobzac Vitalie2 , Ababii Polina2 , Pleşco (Jin) Irina1 , Raevschi Simion3 , Didencu Alexandru2 , Manyuk Mihail2 , Nacu Viorel2 , Ababiy Ivan2 , Tiginyanu Ion14
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Moldova State University,
4 Academy of Sciences of Moldova
Biotechnology Reports
Vol. 25, / 2020 / ISSN 2215-017X / ISSNe 2215-017X
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea urechii medii la copiii cu patologia organelor respiratorii
Diacova Svetlana , Ababii Ion , Maniuc Mihail , Danilov Lucian , Ababii Polina , Chiaburu Anghelina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of semiconductor nanoparticles upon the activity of mesenchymal stem cells
Branişte Tudor1 , Cobzac Vitalie2 , Ababii Polina2 , Pleşco (Jin) Irina1 , Raevschi Simion3 , Didencu Alexandru2 , Manyuk Mihail2 , Nacu Viorel2 , Ababiy Ivan2 , Tiginyanu Ion1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Moldova State University
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of the auto osteomatrix forte graft in total tympanomastoid dissection
Ababiy Ivan , Vetricean Sergiu , Smetanca Vladimir , Danilov Lucian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Personalitate marcantă a științei și practicii medicale. Academicianul Gheorghe PALADI la 90 de ani
Ababii Ion , Cerneţchi Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savantul care a dus numele neamului său departe în lume. Academicianul Gheorghe GHIDIRIM la 80 de ani
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Clinical and immunological efficacy of conjugated pneumococcal vaccine in children with compensated chronic tonsillitis
Ababiy Ivan1 , Danilov Lucian1 , Ginda S.2 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Kostinov Mikhail34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 I. I. Mechnikov Research Institute for Vaccines and Sera,
4 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo
Nr. 2(97) / 2018 / ISSN 0031-403X
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul universitar Victor Ghețeul – 90 de ani de la naștere 22.12.1928 – 24.02.2018
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Status of Cardiovascular Population Health in the Republic of Moldova
Raevschi Elena1 , Ababiy Ivan1 , Sperling Laurence2 , Vataman Eleonora3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 The Center for Heart Disease Prevention, Emory University School of Medicine, Atlanta,
3 Institute of Cardiology
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Gheteul – to the 90th anniversary 22.12.1928 – 24.02.2018
Ababiy Ivan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Vovc 70-year anniversary
Ababiy Ivan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Complex conservative treatment of chronic tonsillitis in children using local immunostimulation (autologous mononuclear cells)
Danilov Lucian1 , Ababiy Ivan1 , Ghinda Serghei2 , Nacu Viorel1 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Didencu Alexandru1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
E-Health and Bioengineering Conference EHB 2017
Ediția a 6-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153860358-1.
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea imunohistochimică a factorilor rezistenţei celulare, umorale şi preimune la nivelul barierei limfo-epiteliale la copii cu amigdalită cronică
Ababii Ion1 , Danilov Lucian1 , Maniuc Mihail1 , Şaptefraţi Lilian1 , David Valeriu1 , Fulga Veaceslav1 , Ghinda Serghei2 , Ababii Polina1 , Diacova Svetlana1 , Didencu Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-1812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of Delphi study regarding the development of ongoing behavioral risk factor surveillance system in the Republic of Moldova
Raevschi Elena1 , Ababiy Ivan1 , Vataman Eleonora2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Cardiology
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Testemiţanu – personalitate notorie a sistemului național de sănătate, a învăţământului şi ştiinţei medicale
Ababii Ion , Tintiuc Dumitru , Grossu Iulian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 188