IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(47) pentru indicele czu "001.895:338(478)"
Analiza experienţei internaţionale privind formarea sistemului naţional de inovare şi reflectarea lui în sistemul statistic
CZU : 001.895:338(478)
Onica Vitalii
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile activităţii de investiţie în inovaţii
CZU : 330.322.1:001.895:338(478)
Ganea Victoria, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансфер технологий как основной источник регионального роста
CZU : 001.895:338(478)
Левитская Алла
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul Naţional de inovare în contextul abordarii sistemice
CZU : 001.895:338(478)
Naval Elvira, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mетодика оценки инновационной деятельности в Республике Mолдова
CZU : 001.895:338(478)
Шушу-Цуркан Аурелия
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalul intangibil, managementul inovaţional şi tehnologiile – trei elemente esenţiale ale societăţii bazate pe cunoaştere
CZU : 001.895:338(478)
Perciun Rodica
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль инноваций в построении «Экономики, основанной на знаниях»
CZU : 001.895:338(478)
Шушу-Цуркан Аурелия
Intellectus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concursul republican „Marca comercială a anului-2006”
CZU : 001.895:338(478)
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şedinţa ordinară a clubului naţional parteneriat „Ştiinţă şi Business”
CZU : 001.895:338(478)
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea inovativă – un factor esenţial în relansarea economiei
CZU : 001.895:338(478)
Cucereavîi Mihai
Intellectus
Nr. 2 / 2005 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurile inova|ionale pe mapamond şi perspectiva dezvoltării lor în Republica Moldova (2)
CZU : 001.895:338(478)
Buzdugan Artur
Intellectus
Nr. 4 / 2004 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandările conferinţei ştiinţifice republicane “valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale ”
CZU : 001.895:338(478)(063)
Intellectus
Nr. 3 / 2004 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurile inovaţionale pe mapamond şi perspectiva dezvoltării lor în Republica Moldova (1)
CZU : 001.895:338(478)
Buzdugan Artur
Intellectus
Nr. 3 / 2004 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică republicană „Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale“
CZU : 001.895:338(478)(063)
Gajim Ştefan
Intellectus
Nr. 2 / 2004 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul inovaţional în mass-media şi literatura de specialitate
CZU : 001.895:338(478)
Duca Daniela
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea procesului de inovare în Republica Moldova
CZU : 001.895:338(478)
Chirca Roman
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind performanţa inovaţională a Republicii Moldova (În baza studiului Innobarometru 2010)
CZU : 001.895:338(478)
Hârbu Eduard
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia cunoaşterii: Unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova
CZU : 001.895:338(478)
Belostecinic Grigore
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea şi transferul tehnologic
CZU : 001.895:338(478)
Cernei Ghenadie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul naţional de inovare şi transferul tehnologic - imperative ale economiei bazate pe cunoaştere
CZU : 001.895:338(478)
Afanasiev Veaceslav
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47