IBN
Închide

39Publicaţii

124Descărcări

12160Vizualizări

Rotaru Anatol Haralambie
Cuvinte-cheie (12): complex dielectric functions (1), Bose-Einstein phonons (1), biological media (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2014 - 1

Efectele undelor milimetrice asupra viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale ale tulpinii Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia, Borisova Tamara, Rotaru Anatol
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Interaction of the extremely high frequency and low intensity of electromagnetic radiation with living objects
Rotaru Anatol, Vovc Victor, Cojocaru Ion, Saulea Aurel, Rotaru Doina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 20 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonlinear cooperative phenomena caused by Fröhlich phonons in biological objects
Ciobanu Nellu1, Rotaru Anatol2, Tronciu Vasile3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 20 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonlinear phenomena of Fröhlich phonons in biological media
Rotaru Anatol, Ciobanu Nellu1, Tronciu Vasile2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using millimeter waves for treating cancer diseases
Rotaru Anatol, Ţîbîrnă Gheorghe, Jovmir Vasile, Cojocaru Ion, Saulea Aurel, Rotaru Doina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Eficacitatea tratamentului cu unde electromagnetice milimetrice în hepatita cronică virală C
Ţurcan Svetlana, Dumbrava Vlada-Tatiana, Rotaru Anatol, Tofan-Scutaru Liudmila, Lupaşco Iulianna, Burda Tatiana, Romanciuc (Vengher) Inna, Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu comparativ regional
Rotaru Anatol1, Cujba Rodica1, Alexeeva Svetlana2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tratamentului cu unde milimetrice asupra stării funcţionale a ficatului în hepatita cronică C
Ţurcan Svetlana, Dumbrava Vlada-Tatiana, Rotaru Anatol, Lupaşco Iulianna, Burda Tatiana, Tofan-Scutaru Liudmila, Romanciuc (Vengher) Inna, Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor nemedicamentoase moderne în practica obstetricoginecologică
Eţco Ludmila1, Rotaru Anatol2, Nica Iurie2, Târşu Valentin1, Chiriac Ala1, Mocanu Stela
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of the human capital from the Republic of Moldova. Comparative Study
Rotaru Anatol1, Cujba Rodica2, Alexeeva Svetlana3
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea rezervelor de adaptare a sistemului nervos vegetativ al gravidelor prin diagnosticul segmentar bioelectronic funcţional
Eţco Ludmila, Rotaru Anatol, Târşu Valentin, Chiriac Ala, Mocanu Steluţa
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(41) / 2012 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Millimeter wave nonthermal therapeutic device based on parallel-strip technology
Sainsus Iurie, Railean Serghei, Rotaru Anatol, Conev Alexei, Russev Iurii, Postoronca Sveatoslav, Şcerbii Denis
Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de utilizare a undelor milimetrice în hepatologie
Romanciuc (Vengher) Inna, Ţurcan Svetlana, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Rotaru Anatol, Rotaru Dorin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou mecanism de interacţiune a undelor milimetrice cu mediile biologice
Rotaru Anatol
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Contribuţii privind analiza dinamică a unor indicatori ai potenţialului ştiinţifico- tehnologic din Republica Moldova
Rotaru Anatol, Alexeeva Svetlana, Cujba Rodica
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 2(72) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind dezvoltarea ştiinţei moderne
Rotaru Anatol1, Cujba Rodica2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 8

Aspecte sinergetice ale indicatorilor de evaluare a performanţelor ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
Rotaru Anatol
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica hamiltonică optică şi haosul determinist al excitonilor coerenţi la cuplarea acestora în biexcitoni
Şura Costel1, Rotaru Anatol1, Jereghi Teodor2, Nica Iurie2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra biosintezei lipidelor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Rotaru Anatol, Topală Lilia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina informaţională – aspectul terapeutic şi diagnostic al nanotehnologiilor
Rotaru Anatol1, Eţco Ludmila2, Chiriac Ala3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39