IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593828277901949204
Volume57683213807
Total2164166214931597

Vizualizări   1307Descărcări   30

Conţinutul numărului de revistă

Noaptea cercetătorilor europeni 2015 Ediţia a II-a 4-5

CZU: 001(0.03)

Alteţa sa regală Principele Radu al României – Doctor Honoris Causa al Universităţii AȘM 6-7

CZU: 001(0.03)

Tofan Eugenia
Congresul mondial al eminescologilor ediţia a IV-a 8-8

CZU: 821.135.1.09

Limba română versus politica 9-22

CZU: 821.135.1.09

Hadârcă Ion
O premieră în spaţiul ştiinţific umanistic est-european: reuniunea romologică internațională găzduită de AȘM 23-25

CZU: 398(=214.58)

Duminica Ion
Congresul international al geneticienilor şi amelioratorilor, ediția a X-a 26-26

CZU: 001.83

Nanotehnologiile – în ascensiune. Conferinţa internaţională „Nanotehnologii şi inginerie biomedicală” ediția a III-a 27-29

CZU: 577.3:62-52:615.47

Ursachi Veaceslav
Şi totuşi, câţi şi unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova? 30-38

CZU: 001.89:303.8(478)

Minciună Vitalie, Cuciureanu Gheorghe
Analysis of Moldovan Science: structure, results, european integration, challenges and recommendations 39-45

CZU: 001.89(478+4)

Pingel-Rollmann Heinrich
Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor standardizaţi SPI şi SPEI 46-50

CZU: 551.583.1:911.6(478)

Nedealcov Maria, Răileanu Valentin
Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologiilor arabile asupra calităţii solului 51-56

CZU: 579.64:631.46

Corcimaru Serghei
Realizări în protecţia microbiologică a plantelor 57-64

CZU: 591.617:631.8/632.9

Voloşciuc Leonid
Teoria ereditară a cancerului pulmonar 65-70

CZU: 616.24-006

Stratan Valentina, Şutkin Vladimir, Bîlba Valeriu
Particularităţile secetei anului 2015 şi unele măsuri de diminuare a impactului în sectorul agricol 71-74

CZU: 631:551.577.38(478)

Tudorache Gheorghe, Ignat Anatolie
Некоторые аспекты селекции озимой пшеницы в условиях Бельцкой степи 75-81

CZU: 631.527:633.11(478)

Постолати Алексей, Сергей Титу
Tehnologii pentru intensificarea culturii mărului şi cireşului 82-87

CZU: 634.10+634.23

Balan Valerian
Cuantificarea efectelor reformei administrativ-teritoriale 88-91

CZU: 351/352(478)

Stratan Alexandru
Caracteristicile transportului public urban de călători 92-98

CZU: 347.763:656.1.076.2

Mihalache Iurie, Păduraru Irina
Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor 99-106

CZU: 004:37.018.4

Coșuleanu Ion, Ştefaniţa Anastasia, Cojocaru Irina, Salicov Aurelia
Geneza burgheziei basarabene sau cum au fost ratate posibilităţile constituirii unei burghezii comercial-industriale naţionale în Basarabia (1812 – 1868 107-114

CZU: 94(478)

Tomuleţ Valentin
Poziţia nobilimii basarabene față de tentativele funcționarilor țariști de a suprima autonomia Basarabiei în anii 1813 – 1815 115-122

CZU: 94(478)

Agachi Alexei
Problema Basarabiei în raporturile franco-britanice după războiul Crimeii (1856) 123-127

CZU: 94(478)

Sclifos Eugen-Tudor
Piese de podoabă şi de vestimentaţie pe teritoriul Moldovei istorice 128-134

CZU: 903/904

Reabţeva Svetlana
The Republic of Moldova in anglophone historiography: ethnological perspective 135-139

CZU: [94+323.15](478)

Duşacova Natalia
Contribuţia cercetătorilor basarabeni la valorificarea resurselor frazeologice regionale de la est de Prut 140-143

CZU: 811.135.1'373.7

Sclifos Valeriu
80 de ani ai unui scriitor remarcabil - Paul Goma 144-149

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Grati Aliona
Fenomenul şaizecist: interdependenţe masculin vs feminin (III). 150-154

CZU: 821.135.1(478).09

Ţurcanu Andrei
Arta cinematografică din Republica Moldova. Un post scriptum din partea autorilor 155-157

CZU: 778.5(478)

Plamadeala Ana-Maria, Olărescu Dumitru, Tipa Violeta
Petru Balan – un artist notoriu al decorului teatral 158-162

CZU: 792(478)

Spînu Constantin
Managementul academic în folosul academismului, didacticii şi cercetării ştiinţifice 163-166

CZU: 001.891:378:005

Belostecinic Grigore
Un secol de la prima conflagrație mondială 167-169

CZU: 94(100)"1914/1918"

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Un omagiu exegetic romancierului și publicistului Constantin Stere 170-174

CZU: 821.135.1(478).09

Cogut Sergiu
O carte despre altă carte 175-176

CZU: 94(478)

Burlacu Valentin
O monografie enciclopedică consacrată Mănăstirii Rezistenței 177-177

CZU: 271(478)(091)

Radosav Doru
O sinteză pertinentă şi argumentată despre vița de vie 178-178

CZU: 634.8

Cotea Valeriu
Un remarcabil savant legumicultor membru corespondent al AŞM Petru Patron la 80 de ani 179-180

CZU: 635.1/.8(478)(092)

Găină Boris, Botnari Vasile
Cercetătorul unor fenomene social-economice noi. Doctor Anatolii Rojco la 70 de ani 181-182

CZU: 001.891:33(478)(092)

Stratan Alexandru
Regizorul unei epoci teatrale Doctor Honoris Causa al AŞM Ion Ungureanu la 80 de ani 183-184

CZU: 792(478)(092)

Garusova Olga