IBN
Închide
Cojocaru Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID
Academia.edu ID
ResearcherID
ACM Profile

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 6. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 3

2023 - 3

Excellence or misconduct: how the visibility of team leaders impacts the research project competition in the Republic of Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Ţurcan Nelly2 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University
Science and innovation
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1815-2066 / ISSNe 2413-497X
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-80. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori cercetare-dezvoltare … : Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Minciună Vitalie , Holban Ion , Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena , Munteanu Ruslan , Cazacu Elena , Ţurcan Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-8-0
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Readiness Toward the Implementation of Open Science Initiatives in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova
Central European Journal of Public Policy
Vol. 17, / 2023 / ISSN 1802-4866
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1 , Sîrbu Tamara1 , Bîrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1 , Sîrbu Tamara1 , Bîrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunele practici DOI – importanța metadatelor pentru publicații științifice
Cojocaru Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metadatele din cadrul bazelor de date bibliografice – provocări și soluții
Cojocaru Irina
Universitatea de Stat din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open science practice used in strengthening the national collection of non-pathogenic microorganisms
Bogdan-Golubi Nina1 , Syrbu T.1 , Byrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Information Society Development Institute,
3 Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare
Cojocaru Irina1 , Minciună Vitalie23 , Munteanu Ruslan2 , Cojocaru Igor2 , Chiciuc Andrei3 , Vrabie Valeria3 , Pişcenco Marina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare
Cojocaru Irina1 , Minciună Vitalie23 , Munteanu Ruslan2 , Chiciuc Andrei3 , Vrabie Valeria3 , Pişcenco Marina3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Researchers' Quest for Productivity and Visibility: the Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova
Cojocaru Irina1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Cojocaru Igor3
1 Moldova State University,
2 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
3 Information Society Development Institute
ACM International Conference Proceeding Series. 2022 Central and Eastern European eDem and eGov Days: Hate Speech and Fake News - Fate or Issue to Tackle?
2022. New York, SUA . ISBN 978-145031240-0.
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Researchers’ Quest for Productivity and Visibility: The Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova
Cojocaru Irina1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Cojocaru Igor3
1 Moldova State University,
2 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
3 Information Society Development Institute
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2022. Viena. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

National Bibliographic Database for Research Outputs in the Republic of Moldova: Overview and Review
Cojocaru Irina , Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor
Information Society Development Institute
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visibility of scientific activity: opportunities and tools
Cojocaru Irina
Moldova State University
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realitățiSymposia investigatio bibliotheca
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizibilitatea activității științifice: oportunități și instrumente
Cojocaru Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realitățiSymposia investigatio bibliotheca
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Social Media Use to Enable Better Research Visibility
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor
Information Society Development Institute
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

A bibliomeric analysis of cybersecurity research papers in Eastern Europe: Case study from the Republic of Moldova
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor
Information Society Development Institute
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-104. Vizualizări-1576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor , Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de evaluare a activității de cercetare-dezvoltare
Cojocaru Irina12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cujba Rodica , Ţurcan Nelly , Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe , Holban Ion , Antoci Cristina, Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Rusu Andrei , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-0-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse Educaționale Deschise
Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința Deschisă ca o tendință în lumea modernă
Cojocaru Igor , Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ale activităților științifice
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Ungureanu Elena , Roşca Alfreda , Cojocaru Igor , Holban Ion , Minciună Vitalie , Cujba Rodica , Guzun Mihail , Cojocaru Irina , Coșuleanu Ion , Grecu Mihai , Cernăuţeanu Victor , Botnaru Viorica , Rusu Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-2-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un set optimal de indicatori pentru evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și a cercetătorilor științifici
Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice
Cojocaru Irina1 , Botnaru Viorica1 , Holban Ion12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-1196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A New Revolution: Data Revolution (The first steps of Moldova)
Cojocaru Igor1 , Coșuleanu Ion1 , Ştefaniţa Anastasia1 , Cojocaru Irina1 , Todor Costel2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 CIVICUS Management and Development Company, Bucharest
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori ai dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova 2012-2016
Grecu Mihai , Coșuleanu Ion , Cojocaru Igor , Cojocaru Irina , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Antoci Cristina, Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chișinău, 2017 / ISBN 978-9975-3220-1-0
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Spațiul European de cercetare și știința deschisă – prioritățile științei Europene
Cojocaru Igor , Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

ICT professional skills and ICT career – Republic of Moldova case study
Ştefaniţa Anastasia1 , Cernăuţeanu Victor1 , Cojocaru Irina1 , Salicov Aurelia2
1 Information Society Development Institute,
2 StarNet Company
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor
Coșuleanu Ion1 , Ştefaniţa Anastasia1 , Cojocaru Irina1 , Salicov Aurelia2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Compania "StarNet"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-1128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Indicatori cercetare-dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Badâr Iurie, Botnaru Viorica , Bujor Lilia, Cojocaru Igor , Cojocaru Irina , Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Petrov (Cotun) Cristina, Lemeţ Elizaveta, Rusanovschi Vitalie, Musteaţă Aurel, Guzun Mihail , Friptuleac Lilian, Rusu Andrei , Grecu Mihai , Ungureanu Elena , Holban Ion , Mihalachi Svetlana, Minciună Vitalie , Roşca Alfreda , Ţurcan Nelly , Cazacu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2014 / ISBN 978-9975-3020-0-5
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republica Moldova în perioada 2009-2013
Cojocaru Igor12 , Cojocaru Irina1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-1172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud
Cujba Rodica1 , Cojocaru Igor2 , Cojocaru Irina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Implementarea Sistemului Integrat de Management în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-41. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link
Ungureanu Elena1 , Cojocaru Irina2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire
Cojocaru Igor , Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36