IBN
Închide
Cojocaru Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 5.
Cărţi - 1. Capitole de cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Metadatele din cadrul bazelor de date bibliografice – provocări și soluții
Cojocaru Irina
Universitatea de Stat din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

National Bibliographic Database for Research Outputs in the Republic of Moldova: Overview and Review
Cojocaru Irina , Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Social Media Use to Enable Better Research Visibility
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

A bibliomeric analysis of cybersecurity research papers in Eastern Europe: Case study from the Republic of Moldova
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor , Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de evaluare a activității de cercetare-dezvoltare
Cojocaru Irina12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Știința Deschisă ca o tendință în lumea modernă
Cojocaru Igor , Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un set optimal de indicatori pentru evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și a cercetătorilor științifici
Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice
Cojocaru Irina1 , Botnaru Viorica1 , Holban Ion12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A New Revolution: Data Revolution (The first steps of Moldova)
Cojocaru Igor1 , Coșuleanu Ion1 , Ştefaniţa Anastasia1 , Cojocaru Irina1 , Todor Costel2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 CIVICUS Management and Development Company, Bucharest
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Spațiul European de cercetare și știința deschisă – prioritățile științei Europene
Cojocaru Igor , Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

ICT professional skills and ICT career – Republic of Moldova case study
Ştefaniţa Anastasia1 , Cernăuţeanu Victor1 , Cojocaru Irina1 , Salicov Aurelia2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 StarNet Company
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor
Coșuleanu Ion1 , Ştefaniţa Anastasia1 , Cojocaru Irina1 , Salicov Aurelia2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Compania "StarNet"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republica Moldova în perioada 2009-2013
Cojocaru Igor12 , Cojocaru Irina1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud
Cujba Rodica1 , Cojocaru Igor2 , Cojocaru Irina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Implementarea Sistemului Integrat de Management în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link
Ungureanu Elena1 , Cojocaru Irina2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire
Cojocaru Igor , Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18