IBN
Închide
Spînu Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 13. Teze/Rezumate în culegeri - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 10
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 16
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 7

2023 - 6

Creația Mariei Saka-Răcilă – exemplu al devotamentului față de artă și tradiție
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igor Vieru – plasticianul care a înveșnicit glia, omul și fericirea
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de realizare plastică a imaginii în tapiseria și imprimeul pictorului Vasile Grama
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-196-2.
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiseria artistică din Republica Moldova.Anii 2021-2023
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сeramica artistică din Republica Moldova (anii 2021–2023)
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сeramica artistică din Republica Moldova. Anii 2021-2023
Spînu Constantin
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-205-1.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Ceramica artistică din Republica Moldova. Anii 2011–2020
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ediţia de carte Iurie Canaşin. Calea spre descoperirea misterului creaţiei, - o contribuţie a cercetătoarei Ana Marian, în valorificarea artei sculpturale, 2021
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imprimeul artistic din Republica Moldova. Anii 2011-2020
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naraţiune şi simbol în grafica de carte moldovenească, 1945-2010 de Victoria Rocaciuc – o încercare de sistematizare a evoluţiei ilustraţiei şi designului de carte din Republica Moldova.
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de realizare plastică a imaginii în tapiseria Mariei Coțofan
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiseria artistică din Republica Moldova. Anii 2011-2020
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Ceramica artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convergențe identitare în tapiseria și pictura Ecaterinei Ajder
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la documentarea fotografică a fenomenului la conceptualizarea artistică /Meditații asupra expoziției Valeriei Barbas „Simte armonia (Feel Harmony)”
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape şi opţiuni artistice în opera plasticianului Andrei Negură
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de realizare plastică a imaginii în creația pictoriței Maria Coțofan
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere și inovații artistice în tapiseria Carmelei Golovinova
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere și inovații artistice în tapiseria Carmelei Golovinova
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiseria artistică din Republica Moldova. Anii 2011–2020
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe de revalorificare a motivelor tradiţionale in artele decorative profesioniste din Republica Moldova. Anii 1991–2000
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Etape si optiuni artistice în creatia plasticianului Filip Nutovici
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape și opțiuni artistice în creația plasticianului Filip Nutovici
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filip Nutovici – artist plastic de excepție a artelor decorative din Republica Moldova
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăți morfologico-sintactice de orchestrare a imaginii în creația lui Dumitru Bolboceanu
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiseria artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe artistice novatoare in artele decorative din Republica Moldova din ultimul deceniu al secolului al XX-lea
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiție și inovație în creația Valentinei Rusu-Ciobanu
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referință
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elena Rotaru, o artistă a punților armonice între realitate și vis
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Memoriam. Gheorghe Vrabie, plastician de excepție și om de cultură de înaltă ținută intelectuală
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni novatoare în artele decorative din Republica Moldova. Anii 1991–2000
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiție și inovație în ceramica plasticianului Nicolae Coțofan
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

BATIK-UL DIN MOLDOVA de Natalia Procop – studiu de referință din domeniul artelor decorative contemporane
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiuni artistice, tehnologice și semantice în creația ceramistei Nelly Sajin
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiuni de realizare a imaginii in pictura lui Sergiu Cuciuc
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1981–1991
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convergențe sintactice și axiologice în creația lui Vladimir Palamarciuc
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze ale imaginii in artele decorative și aplicate din RSS Moldovenească. Anii 1970–1980
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Hristov – un artist al expresiilor cromatice decorative
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Limba Română
Nr. 4(240) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1951–1960. Repere arhivistice
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mimesis şi decorativ în creaţia lui Ion Bolocan
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monumental și decorativ în creația Eleonorei Romanescu
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1945–1950
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contexte cromatice, decorative și asociative în creația plasticianului Anatol Danilișin
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mariana Şlapac, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat – la vârsta împlinirilor
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petru Balan – un artist notoriu al decorului teatral
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Sticla artistică din Republica Moldova
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-1219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sticla artistică din Republica Moldova
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Operă unicat și produs în serie. Probleme și realizări în arta decorativă a R. S. S. Moldovenești din anii 1960 -1970
Spînu Constantin
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50