Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
637 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-21 10:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:37.018.4 (5)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2371)
SM ISO690:2012
COȘULEANU, Ion; ŞTEFANIŢA, Anastasia; COJOCARU, Irina; SALICOV, Aurelia. Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 3(38), pp. 99-106. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor

CZU: 004:37.018.4
Pag. 99-106

Coșuleanu Ion1, Ştefaniţa Anastasia1, Cojocaru Irina1, Salicov Aurelia2
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Compania "StarNet"
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2015


Rezumat

În Moldova, ca și în țările Uniunii Europene, există un deficit de personal pregătit în TIC. În articol se pune în discuție un model de soluționare a problemei date prin crearea unei rețele a centrelor de e-Competențe în afara municipiului Chișinău. Acestea vor asigura condiții de instruire a tinerilor absolvenți pentru ca ei să obțină o profesie în domeniul TIC și să fie angajați în câmpul muncii cu salarii decente

Republic of Moldova, as well as other EU countries is experiencing a shortage of ICT skilled personnel. The article discusses a model for tackling this issue, by creating a network of e-skills centers outside Chisinau. These will provide conditions for training of young graduates, to embrace ICT jobs and to be employed with proper wages..

Cuvinte-cheie
e-competențe, Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC),

locuri de muncă, centre de excelență, educaţie, instruire, abilităţi, angajare.