Caracteristicile transportului public urban de călători
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
843 56
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-18 20:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.763:656.1.076.2 (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1218)
Transport și servicii poștale. Organizarea și controlul circulației (216)
SM ISO690:2012
MIHALACHE, Iurie; PĂDURARU, Irina. Caracteristicile transportului public urban de călători. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 3(38), pp. 92-98. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Caracteristicile transportului public urban de călători
CZU: 347.763:656.1.076.2

Pag. 92-98

Mihalache Iurie1, Păduraru Irina2
 
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Judecătoria Buiucani
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2015


Rezumat

Articolul analizează starea actuală din domeniul reglementării juridice a relaţiilor care decurg din transportul urban de călători. Autorul îşi exprimă poziţia cu privire la necesitatea abordării specificului încheierii contractului de transport de pasageri, care este un contract cu caracter public. Suplimentar, în articol se examinează problema lipsei legislaţiei corespunzătoare care să confirme faptul încheierii contractului de transport cu eliberarea bonului de casă. Autorul propune soluții de îmbunătățire a calității transportului urban de călători

The article examines the current state of the legal regulation of relations arising from the urban public transport. The author expresses his position on the need to address specifics of the contract of carriage of passengers, which is a public merger agreement. In addition this article discusses the problem of the lack of established by the legislation of mandatory confirmation from the carrier (urban transport) of the fact of conclusion of a public contract of carriage of passengers by issuing tickets established sample. The author proposes solutions to improve the quality of urban transport..

Cuvinte-cheie
transport public urban, răspundere contravenţională.,

licență, contract de transport, pasager