IBN
Închide

98Publicaţii

2127Descărcări

73659Vizualizări

Mihalache Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 82. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 67
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2023 - 4

Analysis, classification and typology of criminals
Tatar Olga1 , Mihalache Iurie2
1 Comrat State University,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal nature and specificity of unnamed contracts
Tatar Olga1 , Mihalache Iurie2
1 Comrat State University,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică și practica aplicării convenției de la viena în regulamentul relațiilor contractuale internaționale
Tatar Olga1 , Mihalache Iurie2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(249) / 2023 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relationship of the law enforcement of customs to civil contractual relations and to international contractual relations
Tatar Olga1 , Mihalache Iurie2
1 Comrat State University,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Concept, content and scope of patent law
Mihalache Iurie1 , Tatar Olga2
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 Comrat State University
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-8-9.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Significance and role of trading customs in international trade and in the regulation of international agreements
Mihalache Iurie1 , Tatar Olga2
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 Comrat State University
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Agricultural production contract as a type of innominate contracts concluded by way of exercising the principle of freedom to contract
Mihalache Iurie , Tatar Olga
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tehnologiilor digitale asupra activităților profesioniștilor în drept și a mediatorilor autorizați
Mihalache Iurie1 , Mihalescu Constantin2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Securitatea şi controlul activității operatorilor de transport rutier conform legislației Republicii Moldova
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Categoriile de persoane cărora li se aplică procedura de insolvabilitate
Gore Doinița1 , Mihalache Iurie2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația conceptului de spațiu cultural al societății contemporane în contextul interacțiunii dintre cultură și civilizație
Serdeşniuc Luis1 , Mihalache Iurie2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительно-правовой анализ непоименованного договора Республики Молдова с договорами зарубежных стран и внедрение зарубежного опыта
Татар Ольга1 , Михалаке Юрий2
1 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Reflecții normative și doctrinare în materia activității de întreprinzător
Mihalache Iurie1 , Preda Matei21
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul de notificare și autorizare în activitatea operatorilor de transport rutier
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza materialelor științifice referitoare la activitatea de întreprinzător din sfera transportului rutier de pasageri
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecții obligației de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală
Mihalache Iurie1 , Muntean Vasilisa2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безымянные договоры - следствие реализации принципа свободы договора в гражданском праве
Михалаке Юрий1 , Татар Ольга23
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Комратский государственный университет,
3 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Место и роль непоименованных договоров в зарубежных странах
Михалаке Юрий1 , Татар Ольга23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
3 Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые основы непоименованных договоров (Отдельные виды договоров)
Михалаке Юрий1 , Татар Ольга23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
3 Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza raporturilor contractuale dintre autogară, transportator și pasager
Mihalache Iurie , Sandu Viorica
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le régime juridique du transport public urbiain en vertu du droit Moldave
Mihalache Iurie1 , Osadcii Mihail2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-2332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea transportului rutier în regim de taxi
Mihalache Iurie , Osadcii Mihail
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Definirea și trăsăturile distinctive ale contractului de transport rutier de persoane
Mihalache Iurie12 , Hadîrca Victoria3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Judecătoria Buiucani
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia transportului în reglementarea codului civil al Republicii Moldova
Mihalache Iurie1 , Calugareanu Alina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal status of urban public transport in the Republic of Moldova legislation
Mihalache Iurie1 , Alexeeva Viorica2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Judecătoria Botanica
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participanţii la raporturile de transport rutier de personae
Mihalache Iurie1 , Hilotii Polina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persoana fizică ca subiect al dreptului afacerilor
Mihalache Iurie1 , Alexeeva Viorica2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Judecătoria Botanica
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(188) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-233. Vizualizări-2620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica examinării litigiilor cu privire la răspunderea contravenţională din transportul rutier de personae
Mihalache Iurie1 , Mihaila Viorica2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Judecătoria Botanica
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(38) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica examinării litigiilor cu privire la regimul de autorizare în transportul rutier de personae
Mihalache Iurie1 , Hilotii Polina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 April, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecții activității de întreprinzător din domeniul transportului rutier de persoane
Mihalache Iurie1 , Hilotii Polina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(185) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria monistă și teoria dualistă în cadrul raporturilor juridice privind obiectele proprietăţii intelectuale
Domente Marin , Mihalache Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transportul rutier de pasageri ca obiect al activităţii de întreprinzător
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transportul rutier de persoane în regim de taxi
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 12

Aspecte din practica examinării de către instanțele judecătorești a litigiilor cu privire la asigurarea facultativă de răspundere civilă auto (CASCO)
Mihalache Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-65. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile transportului public urban de călători
Mihalache Iurie1 , Păduraru Irina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Judecătoria Buiucani
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-65. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre legislația cu privire la transporturi și legislația cu privire la protecția consumatorilor
Mihalache Iurie1 , Berdilo Rodica2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți în aplicarea legii nr.553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(175) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacunele codului civil al Republicii Moldova cu referire la reglementarea contractului de transport
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licențierea activității de întreprinzător în domeniul transportului rutier de persoane
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera juridică a lui Constantin Stere în procesul de recepţionare a dreptului roman
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica examinării litigiilor cu privire la regimul de autorizare în transportul rutier de personae
Mihalache Iurie
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(35) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele juridice ale transportului rutier de bagaje neînsoțite (colete)
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea contravențională în transportul rutier de pasageri
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea materială deplină a conducătorilor auto (șoferilor)
Mihalache Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-530. Vizualizări-3074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al bagajelor în transportul rutier de personae
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 11

Abordare critică privind cadrul juridic de reglementare a întreprinderilor de stat şi municipale
Mihalache Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 April, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privitoare la atributele de identificare ale persoanei juridice
Mihalache Iurie12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(161) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul juridic de reglementare a întreprinderilor de stat şi municipal
Mihalache Iurie12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(170) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 March, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverse privind natura raporturilor juridice dintre administrator şi societatea comercială
Mihalache Iurie12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(159) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intentarea și desfășurarea procedurii de insolvabilitate
Mihalache Iurie12 , Dulghieru Dorin13
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Judecătoria Buiucani
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-53. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 98