IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
EU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice54
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice31/47893/142
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 635
434 publicatii cu CZU (68.3%)
177 publicatii cu DOI (27.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 81 ORCID (41.5%),
10 Google Scholar ID (5.1%),
11 Scopus Author ID (5.6%)
Brevete Tabel(4)
H-index autori
Proiecte Tabel(11)
Monografii Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 635. Descărcări - 16099. Vizualizări - 430506.
Articole în reviste din RM - 478. Publicaţii la conferinţe din RM - 135. Publicaţii peste hotare - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 99
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 173
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 203
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 10
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 25
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 108
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2022 - 52

Analiza practicii naționale și a CEDO pe cauzele privind violența în familie şi măsuri, strategii naționale și internaționale de prevenire a victimizării minorilor
Corsei Andreea , Băloi Florentina-Cristina
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilitatea decizională a managerilor sistemului educațional preuniversitar din Republica Moldova
Duca Diana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43. 2022. Iași, România. Performantica. 157-165.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări asupra criminalității transnaţionale organizate. Prevenirea și combaterea de către organizaţii internaţionale
Mariţ Alexandru
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridică a acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 de încetare a focului în conflictul
Kurtskhalia Sandro
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(248) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of healt sistem and structure of healt care in Japan
Kaushan Korina , Cauşan Tatiana , Lîsîi Aliona
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. Performantica. 87-98.
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de problematizare juridică și sociologică a instituției cetățeniei
Dari Victoria , Zaporojan Veaceslav
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoevaluarea. Procedură birocratică sau premisă managementului calității?
Duca Diana
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. Tehnica-UTM. 197-200.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in the international wine trade and policies for the promotion of Moldovan wines
Juhnbull Ugbo
Economics
Nr. 2(10) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1864-6042
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concept, content and scope of patent law
Mihalache Iurie , Tatar Olga
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. . 110-119.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul sanatății publice ca categorie economică respectiv rolul ei in dezvoltarea zonelor transfrontaliere
Gorobievschi Svetlana , Cauşan Corina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. Performantica. 201-212.
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul smart al logisticii medicale în contextul teritorial al Republicii Moldova
Gorobievschi Svetlana , Cauşan Corina , Ivan Daniel-Cornel
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. INCE. 435-446.
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictele înghețate din spațiul post-sovietic: repercursiuni asupra securităţii naţionale a statelor implicate
Bencheci Marcel , Boroda Dumitru , Cernețchi Eduard , Kurtskhalia Sandro
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul naţional de informaţii şi securitate „Bogdan, întemeietorul Moldovei”. 243-256.
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni procesuale privind controlul efectuat de către procuror al legalităţii acțiunilor ofițerului de urmărire penală
Antoci Albert
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. Tehnica-UTM. 132-133.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la un mediu sănătos
Avornic Gheorghe , Iordanov Iordanca-Rodica
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.2. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 10-11.
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile economice în „vremurile bune”: munca și salariul minim în Republica Moldova
Ţugui Eduard
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 30-39.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept comparat privind răspunderea penală pentru faptele săvârşite în stare de ebrietate
Bujor Constantin , Mariţ Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(248) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elements of comparative law on criminal liability for acts committed while intoxicated
Mariţ Alexandru , Bujor Constantin
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental investigations of atmospheric pressure and gas pressure using the PS-3203 digital sensor
Evtodiev Silvia , Evtodiev Igor
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 403-410.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feedbak-ul descriptiv în comunicarea profesională – o premisă esențială în asigurarea calității
Duca Diana
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul migrației ilegale: noțiune și forme de manifestare
Frumusachi Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(248) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 635