The Republic of Moldova in anglophone historiography: ethnological perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
194 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-10-26 15:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[94+323.15](478) (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (7)
Mișcări naționale populare, etnice și aspectele specifice. Minorități naționale și etnice (71)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461

The Republic of Moldova in anglophone historiography: ethnological perspective

CZU: [94+323.15](478)
Pag. 135-139

Duşacova Natalia
 
Institute of Cultural Heritage
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2015


Rezumat

The article is a brief overview of the main research directions of Anglophone historiography regarding the Republic of Moldova. The author touches upon the issues of ethnic identity, analyzes views on nations formation, national peculiarities in Gagauzia and Transnistria

Articolul prezintă analiza succintă a direcţiilor principale de cercetare în istoriografia anglofonă dedicată Republicii Moldova. Autorul abordează probleme de identitate etnică, analizează opiniile cercetătorilor anglofoni cu privire la formarea națiunilor și particularitățile naționale în Gagauzia şi Transnistria..

Cuvinte-cheie
nation, language, Moldovans,

ethnic identity, Anglophone historiography.