IBN
Închide

129Publicaţii

807Descărcări

44937Vizualizări

Nedealcov Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 41. Publicaţii peste hotare - 49.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Exprimarea vulnerabilității făgetelor din Rezervația Științifică „Codrii” către schimbările climatice
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările posibile ale temperaturii și precipitațiilor în secolul XXI în Republica Moldova
Nedealcov Maria , Răileanu Valentin , Cojocari Rodica , Mîndru Galina , Crivova Olga
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea ecosistemelor silvice sub impactul schimbărilor climatice (studiu de caz Sud-Estul Republicii Moldova).
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 16

Climatic and ecological constraints in the distribution of european beech (Fagus sylvatica) at the eastern limit (scientific reserve "Plaiul fagului")
Nedealcov Maria1 , Apostol Liviu2 , Donica Ala1 , Grigoraş Nicolae1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climatic changes and surface water quality on Republic of Moldovas territory
Duca Gheorghe1 , Nedealcov Maria2 , Gladchi Viorica3 , Travin Serghei4
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography,
3 State University of Moldova,
4 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele din fl. Nistru şi afluenţii lui de dreapta.
Sandu Maria , Nedealcov Maria , Tărîţă Anatolie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecoclimatic indices in expressing the vulnerability of forest ecosystems to climate aridization (case study - Cărbuna Landscape Reserve)
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea atlasului topoclimatic „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești)”.
Nedealcov Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova
Nedealcov Maria1 , Capatina Lucia2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic
Nedealcov Maria , Ţurcanu Viorica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul ploilor torențiale din semestrul cald al anului asupra societății și mediului în Republica Moldova
Nedealcov Maria , Mîndru Galina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local climate characterization to ensure sustainable development
Nedealcov Maria , Ţurcanu Viorica
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile deficitului de apă climatic în anotimpul de vară
Nedealcov Maria , Ţurcanu Viorica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de estimare a variabilității climatice prin intermediul unor noi indici elaborați la nivel regional
Nedealcov Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări științifice ale profesorului și savantului Mihai Coșcodan
Nedealcov Maria1 , Sochircă Vitalie2 , Boian Ilie2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repartiția spațio-temporală a extremelor termice anuale și nivelele de revenire odată în 10, 20 și 50 ani
Răileanu Valentin , Nedealcov Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbări neesențiale în mediile multianuale – modificări majore în structura extremelor
Nedealcov Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The atlas the thermal and rainfall regime in the south of the Republic of Moldova (Cahul region and Zîrnești commune)
Nedealcov Maria
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of climate aridization on oak stands in the Republic of Moldova (case study)
Nedealcov Maria , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 18

Agresivitatea pluvială și periculozitatea exceselor pluviometrice în posibilitatea declanșării proceselor erozionale
Nedealcov Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 129