IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-05 06:45
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 1 / 2023  (1 din 4)0
 2023  (1 din 4)0
Nr. 1(68) 0
 2022  (4 din 4)114
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)100
Nr. 4(8) 56CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2022.05.27-2026.05.27)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole24062342811467582059323
Volume64989774914
Total2470244178851672

Vizualizări   1691Descărcări   37

Conţinutul numărului de revistă

Noaptea cercetătorilor europeni 2015 Ediţia a II-a4-5

CZU: 001(0.03)

Alteţa sa regală Principele Radu al României – Doctor Honoris Causa al Universităţii AȘM6-7

CZU: 001(0.03)

Tofan Eugenia
Congresul mondial al eminescologilor ediţia a IV-a8-8

CZU: 821.135.1.09

Limba română versus politica9-22

CZU: 821.135.1.09

Hadârcă Ion
O premieră în spaţiul ştiinţific umanistic est-european: reuniunea romologică internațională găzduită de AȘM23-25

CZU: 398(=214.58)

Duminica Ion
Congresul international al geneticienilor şi amelioratorilor, ediția a X-a26-26

CZU: 001.83

Nanotehnologiile – în ascensiune. Conferinţa internaţională „Nanotehnologii şi inginerie biomedicală” ediția a III-a 27-29

CZU: 577.3:62-52:615.47

Ursachi Veaceslav
Şi totuşi, câţi şi unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?30-38

CZU: 001.89:303.8(478)

Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe
Analysis of Moldovan Science: structure, results, european integration, challenges and recommendations39-45

CZU: 001.89(478+4)

Pingel-Rollmann Heinrich
Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor standardizaţi SPI şi SPEI46-50

CZU: 551.583.1:911.6(478)

Nedealcov Maria , Răileanu Valentin
Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologiilor arabile asupra calităţii solului51-56

CZU: 579.64:631.46

Corcimaru Serghei
Realizări în protecţia microbiologică a plantelor57-64

CZU: 591.617:631.8/632.9

Voloşciuc Leonid
Teoria ereditară a cancerului pulmonar65-70

CZU: 616.24-006

Stratan Valentina , Şutkin Vladimir , Bîlba Valeriu
Particularităţile secetei anului 2015 şi unele măsuri de diminuare a impactului în sectorul agricol71-74

CZU: 631:551.577.38(478)

Tudorache Gheorghe , Ignat Anatolie
Некоторые аспекты селекции озимой пшеницы в условиях Бельцкой степи75-81

CZU: 631.527:633.11(478)

Постолати Алексей , Сергей Титу
Tehnologii pentru intensificarea culturii mărului şi cireşului82-87

CZU: 634.10+634.23

Balan Valerian
Cuantificarea efectelor reformei administrativ-teritoriale88-91

CZU: 351/352(478)

Stratan Alexandru
Caracteristicile transportului public urban de călători92-98

CZU: 347.763:656.1.076.2

Mihalache Iurie , Păduraru Irina
Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor99-106

CZU: 004:37.018.4

Coșuleanu Ion , Ştefaniţa Anastasia , Cojocaru Irina , Salicov Aurelia
Geneza burgheziei basarabene sau cum au fost ratate posibilităţile constituirii unei burghezii comercial-industriale naţionale în Basarabia (1812 – 1868 107-114

CZU: 94(478)

Tomuleţ Valentin
Poziţia nobilimii basarabene față de tentativele funcționarilor țariști de a suprima autonomia Basarabiei în anii 1813 – 1815115-122

CZU: 94(478)

Agachi Alexei
Problema Basarabiei în raporturile franco-britanice după războiul Crimeii (1856)123-127

CZU: 94(478)

Sclifos Eugen-Tudor
Piese de podoabă şi de vestimentaţie pe teritoriul Moldovei istorice128-134

CZU: 903/904

Reabţeva Svetlana
The Republic of Moldova in anglophone historiography: ethnological perspective135-139

CZU: [94+323.15](478)

Duşacova Natalia
Contribuţia cercetătorilor basarabeni la valorificarea resurselor frazeologice regionale de la est de Prut 140-143

CZU: 811.135.1'373.7

Sclifos Valeriu
80 de ani ai unui scriitor remarcabil - Paul Goma144-149

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Grati Aliona
Fenomenul şaizecist: interdependenţe masculin vs feminin (III). 150-154

CZU: 821.135.1(478).09

Ţurcanu Andrei
Arta cinematografică din Republica Moldova. Un post scriptum din partea autorilor155-157

CZU: 778.5(478)

Plamadeala Ana-Maria , Olărescu Dumitru , Tipa Violeta
Petru Balan – un artist notoriu al decorului teatral158-162

CZU: 792(478)

Spînu Constantin
Managementul academic în folosul academismului, didacticii şi cercetării ştiinţifice163-166

CZU: 001.891:378:005

Belostecinic Grigore
Un secol de la prima conflagrație mondială167-169

CZU: 94(100)"1914/1918"

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Un omagiu exegetic romancierului și publicistului Constantin Stere170-174

CZU: 821.135.1(478).09

Cogut Sergiu
O carte despre altă carte175-176

CZU: 94(478)

Burlacu Valentin
O monografie enciclopedică consacrată Mănăstirii Rezistenței177-177

CZU: 271(478)(091)

Radosav Doru
O sinteză pertinentă şi argumentată despre vița de vie178-178

CZU: 634.8

Cotea Valeriu
Un remarcabil savant legumicultor membru corespondent al AŞM Petru Patron la 80 de ani179-180

CZU: 635.1/.8(478)(092)

Găină Boris , Botnari Vasile
Cercetătorul unor fenomene social-economice noi. Doctor Anatolii Rojco la 70 de ani181-182

CZU: 001.891:33(478)(092)

Stratan Alexandru
Regizorul unei epoci teatrale Doctor Honoris Causa al AŞM Ion Ungureanu la 80 de ani 183-184

CZU: 792(478)(092)

Garusova Olga