IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-26 02:30
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  1 / 2023  (1 din 4)0
 2023  (1 din 4)0
Nr. 1(68) 0
 2022  (4 din 4)114
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)100
Nr. 4(8) 56CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2022.05.27-2026.05.27)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole24062337672466022059323
Volume64987734906
Total2470243644551508

Vizualizări   804Descărcări   157

Conţinutul numărului de revistă

De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare Academia și-a desemnat laureații7-8
Cimpoi Mihai , Condraticova Liliana
Noaptea Cercetătorilor Europeni – MODERNight-2020 – marcată de Academia de Științe a Moldovei9-10
Cojocaru Svetlana , Condraticova Liliana , Vîrţan Lidia
Profilul calitativ al biscuiților Macarons fabricați cu adaos de șrot de nucă11-16

DOI: 10.5281/zenodo.4509356

CZU: 664.68

Grosu Carolina , Siminiuc Rodica , Covaliov (Boaghi) Eugenia , Gutium Olga , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga
Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic17-20

DOI: 10.5281/zenodo.4509363

CZU: 551.577+004.67:910.27

Nedealcov Maria , Ţurcanu Viorica
Fauna de vertebrate terestre a zonei Horești-Rezeni din centrul Republicii Moldova21-29

DOI: 10.5281/zenodo.4509358

CZU: 502.74:597.6/599(478)

Nistreanu Victoria , Savin Anatolie , Larion Alina , Ţurcan Vladimir , Sîtnic Veaceslav , Caraman Natalia , Ursul Silvia , Ajder Vitalie , Caldari Vladislav
Contribuții la stabilirea parametrilor mineralogici ai solurilor brune pentru specificarea genezei și clasificării lor30-39

DOI: 10.5281/zenodo.4509369

CZU: 631.44

Alexeev Vasile , Filipciuc Vladimir
Asigurarea securității energetice prin implementarea conceptului LOME (Legumnoase, leaginoase, Metanizare). Analiză comparativă: Franța – Republica Moldova40-50

DOI: 10.5281/zenodo.4509365

CZU: 631.147(478+44)

Triboi Eugeniu
Valențe interdisciplinare de re-evaluare a relației persoană–stat–drept în condițiile crizei pandemice51-57

DOI: 10.5281/zenodo.4509380

CZU: 347.51:616-036.22

Ciobanu Rodica
Abordări conceptual-teoretice și structural-sistemice ale relațiilor internaționale58-68

DOI: 10.5281/zenodo.4509374

CZU: 327

Juc Victor
Noile provocări ale megacrizei pandemice și metamorfozele prezentului imediat69-73

DOI: 10.5281/zenodo.4509384

CZU: [316.47+316.64]:616-036.22

Prus Elena
Învățăturile isihaste ale lui Neagoe Basarab74-80

DOI: 10.5281/ZENODO.4509543

CZU: 821.135.1-3.09(498)(091)

Bobână Gheorghe
Istoricii Unirii81-85

DOI: 10.5281/zenodo.4509392

CZU: 94(478+498)(092)

Xenofontov Ion
Pagini de istorie și politici ale memoriei privind represiunile staliniste pe malul stâng al Nistrului86-92

DOI: 10.5281/zenodo.4509414

CZU: 94(478)

Bîrlădeanu Virgiliu
Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural (II)93-99

DOI: 10.5281/zenodo.4509422

CZU: 94(478)

Cojocaru Ludmila D.
Matematicianul multidimensional: profesorul Ion Valuță100-108

DOI: 10.5281/zenodo.4509447

CZU: 51(478)(092)

Cioban Mitrofan
Ediții bilingve de texte religioase, publicate la Chișinău în secolul XIX – începutul secolului XX109-114

DOI: 10.5281/zenodo.4509464

CZU: 82-97(478)”XIX”

Condrea Iraida
Tipuri de referire la realitate în sistemul părţilor de vorbire115-123

DOI: 10.5281/zenodo.4509475

CZU: 811.135.1’367.6

Bărbuţă Ion
Emil Racoviță – fragmente din epopeea Sudului124-129

DOI: 10.5281/zenodo.4509484

CZU: 821.135.1-992.09(092)

Drăgulănescu Amalia
Costumul nupțial și sursele sale de cercetare130-136

DOI: 10.5281/zenodo.4509492

CZU: 391:392.5(478)

Cercașin Marina
Bisericile Chișinăului din secolul al XIX-lea în arta plastică137-142

DOI: 10.5281/zenodo.4509520

CZU: 75.046.3(478-25)”XIX”

Procop Natalia
Timpurile și anotimpurile lui Sergiu Cuciuc143-147

DOI: 10.5281/zenodo.4509533

CZU: 75.071.1(478)

Stăvilă Tudor
Contribuție la elaborarea noilor metamateriale și dispozitive cu caracteristici neîntâlnite în natură148-149
Ursachi Veaceslav
Omagiu distinsului profesor Nicolae Mătcaș150-151
Zgardan-Crudu Aliona
Labirinturile comunicării televizuale152-154
Moraru Victor
Verde de Japca155-156
Malcoci Iulia
Un monument al prieteniei157-157
Dabija Nicolae
Fondator al industriei tehnicii de calcul în Republica Moldova. Acad. Nicolae ANDRONATI la 85 de ani158-159
Berzan Vladimir