IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593838277901949204
Volume57683233807
Total2164166216131597

Vizualizări   1271Descărcări   40

Conţinutul numărului de revistă

Nu există loc de târg privind limba română! 3-4

CZU: 811.135.1(478)(063)

Duca Gheorghe
Emil Constantinescu, în vizită la A.Ş.M. 5-5
Diplomaţia publică – component indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării 6-10

CZU: 327

Guceac Ion, Porcescu Sergiu
Динамика участия молдавских исследователей в мировом информационном процессе: наукометрический анализ 11-16

CZU: 001.814:001.891(478)(091)

Дикусар Александр, Кравцов Виктор
Rolul modelării matematice în procesul de intensificare a cercetărilor ştiinţifice 17-21

CZU: 519.87:001.891

Andronati Nicolae
Cu privire la metodologia de calcul al mandatelor parlamentare şi interpretarea noţiunilor de majoritate 22-26

CZU: 328.12:51

Marina Vasile
Incubatorul Inovatorul – probleme, planuri, perspective 27-28

CZU: 001.895:338

Rotaru Ulian
Gestionarea riscului în activitatea de inovare 29-31

CZU: 001.895:330.131.7

Şuşu-Ţurcan Aurelia, Moscalu Elena
Premii prestigioase pentru savanţii A.Ş.M. 32-33

CZU: 001.89(478)

Propunerile Academiei de Ştiinţe a Moldovei privind eficientizarea sectorului energetic 34-41

CZU: 001.891:620.9(478)

Duca Gheorghe
Restabilirea dublă a supraconductibilităţii, pentru prima dată înregistrată experimental 42-43

CZU: 537.312.6+537.8+538.945

Sidorenko Anatolie
Materiale polifuncţionale noi pe baza furoaţilor homo- şi heterotrinucleari ai fierului (III) 44-47

CZU: 547.7:577.1

Prodius Denis, Melnic Silvia
Constituirea şi aprofundarea cercetărilor în domeniul ştiinţelor filozofice şi sociale în Republica Moldova: istorie şi actualitate 48-53

CZU: 101.1

Juc Victor
O privire retrospectivă asupra anevoioasei despărţiri de Stalin (1956-1991) 54-60

CZU: 94(478)

Cojocaru Gheorghe
Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial 61-62

CZU: 929.71(478)"1941/1945"

Andrieş-Tabac Silviu
Modificări în ortografia limbii române 63-67

CZU: 811.135.1'35

Bahnaru Vasile
Limba noastră cea on-line de toate zilele 68-73

CZU: 811.135.1'1(478):004

Ungureanu Elena
Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire 74-78

CZU: 81'374:004.738.52

Cojocaru Igor, Cojocaru Irina
Subteranele unei enigme literare 79-81

CZU: 821.135.1(478).09

Corbu Haralambie
O altă tălmăcire a poeziei „Formular” de Grigore Vieru 82-85

CZU: 821.135.1-1(478).09

Dolgan Mihail
Principiile şi modalităţile de unificare şi standardizare a nomenclaturii botanice româneşti 86-90

CZU: 57.06+58(001.4

Negru Andrei
Levigarea nitraţilor la culturile de câmp în stepa Bălţului 91-98

CZU: 631.4:633(478)

Boincean Boris, Nica Leonid, Stadnic Stanislav
Proporţiile în arhitectură ca instrument de investigare 99-103

CZU: 72.03(478)

Nesterova Tamara
Arealul Sângerei. Consideraţii geografice, istorice, sociolingvistice 104-113

CZU: 908(478)

Eremia Anatol
Meşteşugurile populare, factor de menţinere a continuităţii şi imaginii etnice 114-116

CZU: 398(478)

Postolachi Elena
„Sculptorul fără casă”, în sfârşit, acasă 117-123

CZU: 730(478)(092)

Stăvilă Tudor
Diversiunea cominternistă a „moldovenismului” 124-125

CZU: 32(478)"19"(093)+327.323.3"19"

Musteaţă Sergiu
Noi studii şi documente privind istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova 126-128

CZU: 281.93(478)(091)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Semasiologia între tradiţie şi inovaţie 129-131

CZU: 811.135.1'37

Păcuraru Vera
Grigore Vieru: acte recuperatorii 131-132

CZU: 821.135.1(478).09

Corcinschi Nina
Un document fundamental pentru demografia ţării 133-133

CZU: 314.18(478)

Gheţău Vasile
Сolocvialitate şi demers dr. hab. în filologie Ion Ciocanu la 70 de ani 134-136

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Ţurcanu Andrei
Dr. Maria Cosniceanu la 75 de ani 136-137

CZU: 811.135.1(478)(092)

Ungureanu Elena
Acad. Anatol Drumea la 80 de ani 138-138

CZU: 55(478)(092)

Duca Gheorghe
Acad. Haralambie Corbu la 80 de ani 139-141

CZU: 82.09(478)(092)

Botezatu Eliza
Dr. Victor Cirimpei la 70 de ani 142-143

CZU: 398(478)(092)

Colac Tudor
M.cor. Gheorghe Cimpoieş la 60 de ani 143-144

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor
Dr.hab. Tudor Lupaşcu la 60 de ani 145-145

CZU: 54(478)(092)

Duca Gheorghe
Calea spre tainele cuvintelor dr. Gheorghe Druţă la 75 de ani 146-146

CZU: 811.135.1(478)(092)

Pahomi Tamara, Vrabie Lidia
Dr.hab. Nicolae Barbacar la 60 de ani 147-147

CZU: 57(478)(092)

Cotenco Eugenia
Dr.hab. Constantin Spînu la 60 de ani 148-148

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor