IBN
Închide

84Publicaţii

575Descărcări

30793Vizualizări

Tomuleţ Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 51. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Dosarele familiilor nobiliare din Basarabia – sursă importante de patrimoniu documentar (în baza dosarului familiei Tomuleţ)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elite ale burgheziei comercial-industriale din Basarabia
Tomuleţ Valentin , Grajdari Sorin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mazilii, ruptaşii şi ruptele în Principatul Moldovei (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii controversate privind definirea capitalismului ca sistem și specificul dezvoltării lui în Rusia
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prima menţiune documentară a satului Tabani, ţinutul Hotin
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istoriografice privind relațiile comerciale ale Basarabiei cu Principatul Moldovei (1812-1859)
Tomuleţ Valentin , Butnaru Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația economică a gospodăriilor țărănești din ținutul Orhei conform statisticii militare ruse din 1825
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme de controversă privind geneza şi evoluţia relaţiilor capitaliste în Rusia în istoriografia sovietică
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Recensământul fiscal din 1835 – sursă importantă în studierea stărilor sociale privilegiate din Basarabia (Exemplul boiernaşilor)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (II)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul boiernaşilor din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul de privilegiat în Basarabia reflectat în recensământul fiscal din 1835
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Aspecte comparative ale evoluţiei Basarabiei şi Novorosiei. Privire generală asupra situaţiei demografi ce, sociale şi economice (anii ’30-’50 ai secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorilor externi asupra schimbărilor demografice din ţinutul Hotin în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea (Generalizări pe marginea unei monografii dedicate ţinutului Hotin)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Litigiile funciare între mănăstirile închinate din Moldova şi moşierii din Basarabia în primele decenii după anexare (Cazul tranzacţiei încheiate de moşierii Leon şi Tomuleţ cu mănăstirea Sf. Ioan Zlatoust din Iaşi)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale politicii imperiale ruse în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Privire generală)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire generală asupra evoluţiei demografice şi sociale a Basarabiei în anii ’40 ai secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Maria DANILOV, Carte şi cenzură în Basarabia (1812-1917), Editura Epigraf, Chișinău, 2018, (Tipogr. Bons Offices), 400 p.
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (I)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul boiernaşilor din Basarabia în primele decenii ale secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 84