IBN
Închide

117Publicaţii

1254Descărcări

67332Vizualizări

Tomuleţ Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 56. Publicaţii la conferinţe din RM - 41. Publicaţii peste hotare - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 39
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 35
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2024 - 1

  Litigiile funciare din Basarabia din prima jumătate a secolului al XIX-lea – sursă importantă de patrimoniu documentar în studierea istoriei locale
Tomuleţ Valentin
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie In honorem Anatol Petrencu la 70 de ani
Ediția X. 2024. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-719-1.
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

  „Privilegiații” în structura socială a Basarabiei (1812-1871)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-172-36-3.
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aplicarea în satul Tabani, judeţul Hotin a reformei agrare din 1868 și tentativa de emigrare a ţăranilor în regiunea Amur
Tomuleţ Valentin
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-524-1.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O primă tentativă de emigrare a țăranilor din satul Tabani, județul Hotin în regiunea Amur, Imperiul Rus (1902)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politica lingvistică în învățământul superior din RSSM – element al ideologiei imperiale și instrument de inginerie națională
Rotaru Liliana
1 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-172-39-4. ISBN 978-606-9659-95-3
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Revolta țăranilor din satul Tabani, județul Hotin în legătură cu aplicarea reformei agrare din 14 iulie 1868
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Vol. 17 (32), Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul de privilegiat în Basarabia sub dominaţia imperială rusă. Cazul mazililor (1812-1847)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-14-1.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Бессарабия в системе торговых отношений России с Австрийской империей (1812-1830 гг.)
Томулец Валентин , Гуцу Анастасия
Молдавский Государственный Университет
Tyragetia. Serie nouă
Vol. 17 (32), Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

  Basarabia în relaţiile comerciale ale Rusiei cu Imperiul Austriac (1812-1830)
Tomuleţ Valentin , Guţu Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Basarabia în sistemul pieței interne ruse (1812 - începutul anilor ’70 ai secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(31) / 2022 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Basarabia la 1828: procese demografice, structuri sociale și confesiuni religioase. (Descrisă într-un memoriu prezentat instituţiilor imperiale ruse) (Partea I)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-159-60-9.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Basarabia la 1828: relaţii comerciale și negustori (descrisă într-un memoriu prezentat instituţiilor imperiale ruse) (II)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Basarabia la 1828: relații comerciale şi negustori (Descrisă într-un memoriu prezentat instituțiilor imperiale ruse) (Partea a II-a)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-52-1.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Basarabia la 1828: relații comerciale şi negustori (descrisă într-un memoriu prezentat instituțiilor imperiale ruse) (Partea a II-a)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cătălin TURLIUC. „TOŢI ÎN UNU”. ALEXANDRU IOAN I ŞI EPOCA SA. Iaşi: Junimea, 2020. 190 p.
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Emanciparea ţiganilor în Basarabia
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prezentare de carteValeriu MUTRUC, În aşteptarea reformelor: viaţa agrară a basarabiei în primele decenii ale stăpânirii imperiale ruse, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2019, 540 p. ISBN: 978-606-714-525-0.
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-159-60-9.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Revolta ţăranilor din satul Tabani, judeţul Hotin în legătură cu aplicarea reformei agrare din 1868
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

  Dimensiunea economică a istoriei într-o abordare inedită
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dosarele familiilor nobiliare din Basarabia – sursă importante de patrimoniu documentar (în baza dosarului familiei Tomuleţ)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elite ale burgheziei comercial-industriale din Basarabia
Tomuleţ Valentin , Grajdari Sorin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mazilii, ruptaşii şi ruptele în Principatul Moldovei (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Opinii controversate privind definirea capitalismului ca sistem și specificul dezvoltării lui în Rusia
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prima menţiune documentară a satului Tabani, ţinutul Hotin
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere istoriografice privind relațiile comerciale ale Basarabiei cu Principatul Moldovei (1812-1859)
Tomuleţ Valentin , Butnaru (Sorbalo) Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Situația economică a gospodăriilor țărănești din ținutul Orhei conform statisticii militare ruse din 1825
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statistica militară rusă din 1825 – sursă de patrimoniu în studierea istoriei Ținutului Orhei
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele probleme de controversă privind geneza şi evoluţia relaţiilor capitaliste în Rusia în istoriografia sovietică
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

  Elite ale burgheziei comercial-industriale din Basarabia (1812-1868)
Tomuleţ Valentin , Grajdari Sorin
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recensământul fiscal din 1835 – sursă importantă în studierea stărilor sociale privilegiate din Basarabia (Exemplul boiernaşilor)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere istoriografice în relaţiile comerciale ale Basarabiei cu Principatul Moldovei (1812-1859)
Tomuleţ Valentin , Butnaru (Sorbalo) Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (II)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul boiernaşilor din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul de privilegiat în Basarabia reflectat în recensământul fiscal din 1835
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

  Aspecte comparative ale evoluţiei Basarabiei şi Novorosiei. Privire generală asupra situaţiei demografi ce, sociale şi economice (anii ’30-’50 ai secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa factorilor externi asupra schimbărilor demografice din ţinutul Hotin în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea (Generalizări pe marginea unei monografii dedicate ţinutului Hotin)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Litigiile funciare între mănăstirile închinate din Moldova şi moşierii din Basarabia în primele decenii după anexare (Cazul tranzacţiei încheiate de moşierii Leon şi Tomuleţ cu mănăstirea Sf. Ioan Zlatoust din Iaşi)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţi ale politicii imperiale ruse în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Privire generală)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Privire generală asupra evoluţiei demografice şi sociale a Basarabiei în anii ’40 ai secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie. Maria DANILOV, Carte şi cenzură în Basarabia (1812-1917), Editura Epigraf, Chișinău, 2018, (Tipogr. Bons Offices), 400 p.
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (I)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul boiernaşilor din Basarabia în primele decenii ale secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-1038
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Târgoveţi sau mici-burghezi în Basarabia în secolul al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Viziuni controversate despre activitatea comercială a negustorilor evrei din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

  Andrei Emilciuc. Ostaşii basarabeni în primul război mondial (1914-1918). Vol.I. Ediţia a doua. Chişinău: Tehnica-Info, 2018 (F.E. -P. „Tipografia Centrală”). 562 p
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluţia instituţiilor publice locale din Basarabia sub dominaţie imperială rusă (prima jumătate a secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nobili din ţinutul Hotin în statistica rusă din 1820
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recensămintele fiscale ale populaţiei – sursă importantă în studierea problemelor demografice ale Basarabiei în epoca modern
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recensămintele şi statistica oficială rusă – surse importante pentru studierea istoriei moderne a Basarabiei
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 December, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recensămintele şi statistica oficială rusă – surse importante pentru studierea proceselor demografice şi situaţiei social-economice a Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 118