IBN
Închide

109Publicaţii

610Descărcări

39293Vizualizări

Voloşciuc Leonid
Cuvinte-cheie (207): Ecology (21), plant protection (10), organic farming (9)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 42. Publicaţii la conferinţe din RM - 64. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Approval of biological preparations - result of biotechnological research in plant protection
Voloschyuk Leonid, Pînzaru Boris, Şcerbacova Tatiana, Stîngaci Aurelia, Zavtony Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baculoviruses as a method for pest control
Zavtony Pantelimon, Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea preparatului baculoviral Virin-Hs-P pentru combaterea Helicoverpa armigera la tomate
Zavtoni Pantelimon, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local isolates of Entomopathogenic baculovirus as a specific, safe, and effective tool for hyphantria cunea drury
Stîngaci Aurelia, Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Prefaţă
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate de obținere a preparatului biologic în scopul combaterii dăunătorilor
Stîngaci Aurelia, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea etică a combaterii organismelor dăunătoare
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omenirea îngrijorată de starea sănătății plantelor
Voloşciuc Leonid1, Josu Veronica2, Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антагонизм новых изолятов грибов рода Trichoderma по отношению к патогену Alternaria Sp., выделенному из ореха грецкого
Щербакова Татьяна , Кручан Штефан, Пынзару Борис, Волощук Леонид
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биопрепаратов на снижение фузариозных гнилей кукурузы
Щербакова Татьяна 1, Пынзару Борис1, Матичук Василе2, Леманова Н.1, Волощук Леонид1
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обзор многообразия биологических свойств и способов применения растительного сырья Rheum rhaponticum L.
Гладкая Алла, Волощук Леонид, Настас Тудор
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение биопрепаратов на кукурузе
Щербакова Татьяна 1, Пынзару Борис1, Матичук Василе2, Лунгу Андрей1, Волощук Леонид1
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Controverse privind rolul OMG în protecția plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indispensabil al protecţiei integrate a plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele agriculturii ecologice în soluționarea problemelor siguranței alimentelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produse baculovirale în combaterea dăunătorilor în legumicultură
Zavtoni Pantelimon, Voloşciuc Leonid, Pânzaru Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul biopesticidelor în protecția integrată a culturilor agricole și managementul durabil al fertilității solului
Voloşciuc Leonid1, Josu Veronica2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности применения Bacillus subtilis CNMN-BB-09 в возделывании томатов в открытом грунте
Шубина Виктория, Волощук Леонид, Бурцева Светлана
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro
Magher Maria, Lemanova Natalia, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 109