IBN
Închide

85Publicaţii

308Descărcări

18018Vizualizări

Voloşciuc Leonid Tudor
Cuvinte-cheie (141): Ecology (17), organic farming (9), plant protection (7)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 45.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Controverse privind rolul OMG în protecția plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indispensabil al protecţiei integrate a plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele agriculturii ecologice în soluționarea problemelor siguranței alimentelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produse baculovirale în combaterea dăunătorilor în legumicultură
Zavtoni Pantelimon, Voloşciuc Leonid, Pânzaru Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul biopesticidelor în protecția integrată a culturilor agricole și managementul durabil al fertilității solului
Voloşciuc Leonid1, Josu Veronica2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности применения Bacillus subtilis CNMN-BB-09 в возделывании томатов в открытом грунте
Шубина Виктория, Волощук Леонид, Бурцева Светлана
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro
Magher Maria, Lemanova Natalia, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura ecologică: realizări, probleme și perspective
Voloşciuc Leonid1, Josu Veronica2, Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia agriculturii ecologice la păstrarea capitalului natural – paradigma dezvoltării agriculturii sustenabile
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi perfecţionarea metodelor de determinare a calităţii biomasei baculovirale şi a preparatelor biologice
Stîngaci Aurelia, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestation of epizootic effects of entomopathogenic infections
Voloşciuc Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile identificării VPN şi VG a Hyphantria Cunea prin aplicarea microscopiei optice şi electronice
Stîngaci Aurelia, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile identificării VPN și VG a Hyphantria Cunea prin aplicarea microscopiei optice și electronice
Stîngaci Aurelia, Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică
Cebanu Vitalie1, Găină Boris1, Cuharschi Mihail1, Degteari Vladimir1, Mîdari Adrian1, Chiaburu Elena1, Armaşu Svetlana1, Terteac Dumitru1, Vataman Iana1, Voloşciuc Leonid2, Voineac Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Abordări biogeocenotice pentru promovarea protecției biologice a plantelor in cercetările lui Mircea Ciuhrii
Voloşciuc Leonid1, Zavtoni Pantelimon1, Stîngaci Aurelia1, Magher Maria1, Buşmachiu Galina2, Nistreanu Victoria2, Pascari Alexandr1, Caldari Vladislav2, Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța biotehnologiilor în protecția plantelor la sporirea agriculturii bio
Zavtoni Pantelimon, Волощук Леонид, Стынгач А., Ciuhrii Mircea
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme în protecţia microbiologică a plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofage în agricultura ecologică
Voloşciuc Leonid1, Voloșciuc Eugen2, Josu Veronica3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Ministerul Mediului
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofageîn agricultura ecologică
Voloşciuc Leonid, Josu Veronica, Voloșciuc Eugen
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 85