IBN
Închide

Reviste științifice din R.Moldova


din domeniul "Drept"

ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ

Administrarea Publică
Categoria:C
ISSN:1813-8489

Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Categoria:C
ISSN:1857-0976

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:C
ISSN:1857-1239

Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Categoria:C
ISSN:1857-1840

Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Categoria:C
ISSN:1810-7141

Drept, Economie şi Informatică
Categoria:C
ISSN:1810-8725

Fin-Consultant
Categoria:C
ISSN:1857-0216

Intellectus
Categoria:C
ISSN:1810-7079

Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Categoria:C
ISSN:2345-1130

Legea şi Viaţa
Categoria:C
ISSN:1810-309X

Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:C
ISSN:1857-4440

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:B
ISSN:1857-0461

Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Categoria:B
ISSN:1857-2405

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Categoria:B
ISSN:1857-1999

Revista Naţională de Drept
Categoria:C
ISSN:1811-0770

Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:B
ISSN:1857-2073

Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Categoria:B
ISSN:1814-3199

Studii Juridice Universitare
Categoria:C
ISSN:1857-2014

Закон и Жизнь
Categoria:C
ISSN:1810-3081

 
 

1-19 of 19