FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22577404, (+373)22577440, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(132), 2020 - 100
Nr. 7(127), 2019 - 100
Nr. 2(122), 2019 - 100
Nr. 7(117), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ciocanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Perjan Andrei, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 6503955791
3.Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 14052357700
4.Paladi Florentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 6507791670
5.Ulian Galina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
6.Jitaraşu Nicolae, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
7.Lungu Alexandru, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Cataranciuc Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Rogojin Iurie, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8716999500
10.Arnăut Vsevolod, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Căpăţână Gheorghe, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
12.Guţu Viorel, dr., Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Republica Moldova)
13.Paţiuc Vladimir, dr., conf.univ., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57210325700
14.Zelmanov Efim
15.Zelicovschi A., Georgia State University (Statele Unite ale Americii)
16.Pickl Stefan Wolfgang, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603830489
17.Nedeoglo Dumitru, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701473404
18.Cliucanov Alexandr, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
19.Caraman Maria, (Republica Moldova)
20.Barsuc Alexandr, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6505893011
21.Nica Denis, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
22.Evtodiev Igor, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 13005495700
23.Luca Dumitru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
24.Antohi Ion, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
25.Culea Gh, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău (România)
26.Dolghi Cristina, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
27.Ştefaniuc Olga, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
28.Constantinescu Dana
29.Cobzari Ludmila, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
30.Stratan Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55323256400
31.Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM (Republica Moldova)
32.Jalencu Marian, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
33.Capsîzu Valeriu, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
34.Nedeff Valentin, (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57196029082

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 25%
Romana - 70%
Engleza - 6%
RezumateRusa - 25%
Romana - 77%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1033, 2015 - 2033
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2054

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aramă Efim - Scopus Author ID - 6602092827
2.Barsuc Alexandr - Scopus Author ID - 6505893011
3.Blagorazumnaia Olga - Scopus Author ID - 57219745494
4.Botnariuc Vasile - Scopus Author ID - 36843723200
5.Caraman Iuliana - Scopus Author ID - 13006234000
6.Caraman Mihail - Scopus Author ID - 6507246773
7.Chetruş Petru - Scopus Author ID - 6507712226
8.Chiriţa Arcadii - Scopus Author ID - 36189800400
9.Cinic Boris - Scopus Author ID - 55681016800
10.Coval Andrei - Scopus Author ID - 55680890700
11.Evtodiev Igor - Scopus Author ID - 13005495700
12.Evtodiev Silvia - Scopus Author ID - 55014510600
13.Fedorov Vladimir - Scopus Author ID - 56844531000
14.Furtună Vadim - Scopus Author ID - 57211991087
15.Gagara Ludmila - Scopus Author ID - 57213128151
16.Gaugaş Petru - Scopus Author ID - 57211987953
17.Gorceac Leonid - Scopus Author ID - 6506718945
18.Gribincea Alexandru - Scopus Author ID - 55325052300, Scopus Author ID - 57217044468
19.Maximilian Silvestru - Scopus Author ID - 55325400400
20.Mihailă Svetlana - Scopus Author ID - 57211478553
21.Muntean Neli - Scopus Author ID - 57209475576
22.Nica Denis - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
23.Paladi Florentin - Scopus Author ID - 6507791670
24.Popa Mihail - Scopus Author ID - 56365086200, Scopus Author ID - 0000-0001-8282-8490
25.Potlog Tamara - Scopus Author ID - 6506098031
26.Raevschi Simion - Scopus Author ID - 55681080900
27.Robu Ştefan - Scopus Author ID - 6602300841
28.Rusnac Dumitru - Scopus Author ID - 57211992271
29.Şargu Lilia - Scopus Author ID - 57218208965
30.Sprînceanu Veaceslav - Scopus Author ID - 36100571400
31.Suman Victor - Scopus Author ID - 8387605900
32.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 7006315935
33.Untila Dumitru - Scopus Author ID - 55596787400
34.Vatavu-Cuculescu Elmira - Scopus Author ID - 56500712400
35.Zalamai Victor - Scopus Author ID - 6508080252, Scopus Author ID - https://www.mendeley.com/authors/6508080252/

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 MUNTEAN, N., BALTEŞ, N., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România, MUNTEAN, I., dr. Analiza corelației dintre faliment, nivelul corupției și cel al guvernanței publice în țările Uniunii Europene și în Republica Moldova. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 2(122), 97-91. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
2 COJOCARU, V., BRETAN, F., Societatea Cooperativă de Consum Federalcoop, România Tipologia stilurilor de conducere şi influenţa lor asupra eficienţei organizaţiei. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2018, nr. 2(112), 131-125. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
3 UNTILA, D., dr., EVTODIEV, I., dr.hab., CARAMAN, I., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, KANTSER, V., dr.hab., SPALATU, N., DMITROGLO, L., dr., EVTODIEV, S., SPOIALĂ, D., ROTARU, I., GASHIN, P., dr.hab. Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2017, nr. 2(102), 68-62. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
4 DANDARA-TĂBĂCARU, D., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Măsurarea stabilității financiare din România utilizând un indice agregat. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 2(122), 168-164. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
5 ДРАБАНИЧ, А., Винницкий финансово-экономический университет, Ucraina Ответственность главного бухгалтера за правонарушения в учете расчетных операций, при расчетах с бюджетом и распределении прибыли . Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2017, nr. 2(102), 150-145. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
6 ГОРОДИСКИЙ, Н., Государственный университет «Житомирская политехника», Ucraina, ЗАХАРОВ, Д., Государственный университет «Житомирская политехника», Ucraina Отображение социального капитала в информационных системах бухгалтерского учёта. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 7(127), 175-170. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
7 ГРИНЬ, В., Запорожский национальный университет, Ucraina Роль и место бухгалтерского учета в системе стратегического менеджмента: современное состояние и перспективы развития. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 7(127), 185-181. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
8 ISAC, C., Universitatea din Petroşani, România Clusters as catalysts of the economy competitiveness. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 2(122), 163-159. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
9 ЛЕГЕНЧУК, С., Государственный университет «Житомирская политехника», Ucraina, ДЕРКАЧ, Н., Государственный университет «Житомирская политехника», Ucraina Проблемы бухгалтерского учета интеллектуального капитала в Украине в smart-логистических системах. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 7(127), 180-176. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
10 ЛИЧМАН, А., Винницкий финансово-экономический университет, Ucraina Некоторые особенности организации бухгалтерского учета на автотранспортных предприятиях. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2017, nr. 2(102), 155-151. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
11 МАСЬКО, Л., Полоцкий государственный университет МО РБ, Belarus, САМАРИНА, И., УКХ Горизонт ОАО «Измеритель», Belarus Направления и перспективы развития бухгалтерского учета инфраструктурных облигаций в Республике Беларусь. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2018, nr. 2(112), 215-208. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
12 ŞARGU, L., dr., OANȚĂ, ?., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Particularități ale lobby-ului în Federația Rusă. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2018, nr. 2(112), 140-136. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
13 MAXIMILIAN, S., BRADU, M., STEGĂROIU, C., Universitatea „Constantin Brancusi“ din Târgu-Jiu, România Robototehnica: reflecţii, sugestii. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2017, nr. 7(107), 102-95. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
14 ВОРОНЧЕНКО, Т., dr., Российская таможенная академия, Rusia Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 7(127), 163-158. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
15 ЗАДОРОЖНАЯ, Е., Херсонский национальный технический университет, Ucraina Социальный туризм как фактор и условие регионального развития: поиск новых решений в интеграции сетевой и криптоэкономики. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2017, nr. 2(102), 169-164. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
16 ЗАВАЛИЙ , Т., Житомирский государственный технологический университет, Ucraina Анализ подходов к пониманию сущности KPI как основы для построения BSC. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 2(122), 127-120. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 2(122) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte_Exacte_2_122_2019_0.pdf
Numărul 7(127) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Exacte_7_127_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: