FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22577404, (+373)22577440, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(142), 2021 - 100
Nr. 7(137), 2020 - 100
Nr. 2(132), 2020 - 100
Nr. 7(127), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ciocanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Caraman Maria, (Republica Moldova)
3.Barsuc Alexandr, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6505893011
4.Nica Denis, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
5.Evtodiev Igor, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 13005495700
6.Luca Dumitru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
7.Antohi Ion, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
8.Culea Gh, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău (România)
9.Dolghi Cristina, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
10.Ştefaniuc Olga, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Constantinescu Dana
12.Cobzari Ludmila, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
13.Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55323256400
14.Jalencu Marian, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Capsîzu Valeriu, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
16.Cliucanov Alexandr, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Nedeoglo Dumitru, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701473404
18.Pickl Stefan Wolfgang, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603830489
19.Perjan Andrei, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 6503955791
20.Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 14052357700
21.Paladi Florentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 6507791670
22.Ulian Galina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
23.Jitaraşu Nicolae, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
24.Lungu Alexandru, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
25.Cataranciuc Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56380467500
26.Rogojin Iurie, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8716999500
27.Arnăut Vsevolod, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
28.Căpăţână Gheorghe, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
29.Guţu Viorel, dr., Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Republica Moldova)
30.Paţiuc Vladimir, dr., conf.univ., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57210325700
31.Zelmanov Efim
32.Zelicovschi A., Georgia State University (Statele Unite ale Americii)
33.Nedeff Valentin, (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57196029082

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 20%
Romana - 75%
Engleza - 5%
RezumateRusa - 23%
Romana - 85%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2054, 2015 - 2034
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1033, 2015 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Amarfii-Railean Nelli - Scopus Author ID - 57222962984
2.Barsuc Alexandr - Scopus Author ID - 6505893011
3.Botnariuc Vasile - Scopus Author ID - 36843723200
4.Branişte Tudor - Scopus Author ID - 55680876800
5.Caraman Mihail - Scopus Author ID - 6507246773
6.Chetruş Petru - Scopus Author ID - 6507712226
7.Cinic Boris - Scopus Author ID - 55681016800
8.Coval Andrei - Scopus Author ID - 55680890700
9.Furtună Vadim - Scopus Author ID - 57211991087
10.Gagara Ludmila - Scopus Author ID - 57213128151
11.Gaugaş Petru - Scopus Author ID - 57211987953
12.Gorceac Leonid - Scopus Author ID - 6506718945
13.Gribincea Alexandru - Scopus Author ID - 55325052300, Scopus Author ID - 57217044468
14.Lungu Ion - Scopus Author ID - 57207996783
15.Muntean Neli - Scopus Author ID - 57209475576
16.Nica Denis - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
17.Paladi Adrian - Scopus Author ID - 57219207169
18.Paladi Florentin - Scopus Author ID - 6507791670
19.Popa Mihail - Scopus Author ID - 56365086200, Scopus Author ID - 0000-0001-8282-8490
20.Potlog Tamara - Scopus Author ID - 6506098031
21.Raevschi Simion - Scopus Author ID - 55681080900
22.Robu Ştefan - Scopus Author ID - 6602300841
23.Roşcovan Mihai - Scopus Author ID - 57263178000
24.Şargu Lilia - Scopus Author ID - 57218208965
25.Sprînceanu Veaceslav - Scopus Author ID - 36100571400
26.Tabunșcic Olga - Scopus Author ID - 57218204220
27.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 55386796200
28.Untila Dumitru - Scopus Author ID - 55596787400
29.Vatavu Sergiu - Scopus Author ID - 57205011081

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 MUNTEAN, N., BALTEŞ, N., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România, MUNTEAN, I., dr. Analiza corelației dintre faliment, nivelul corupției și cel al guvernanței publice în țările Uniunii Europene și în Republica Moldova. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 2(122), 97-91. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
2 COJOCARU, V., BRETAN, F., Societatea Cooperativă de Consum Federalcoop, România Tipologia stilurilor de conducere şi influenţa lor asupra eficienţei organizaţiei. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2018, nr. 2(112), 131-125. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
3 DANDARA-TĂBĂCARU, D., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Măsurarea stabilității financiare din România utilizând un indice agregat. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 2(122), 168-164. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
4 RAEVSCHI, S., SPALATU, N., BOTNARIUC, V., GORCEAC, L., POTLOG, T., DOBROMIR, M., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Cercetări XRD și XPS ale straturilor de AlN, AlGaN, GaN depuse pe siliciu prin metoda HVPE. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2018, nr. 2(112), 36-31. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
5 ГОРОДИСКИЙ, Н., Государственный университет «Житомирская политехника», Ucraina, ЗАХАРОВ, Д., Государственный университет «Житомирская политехника», Ucraina Отображение социального капитала в информационных системах бухгалтерского учёта. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 7(127), 175-170. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
6 ГРИНЬ, В., Запорожский национальный университет, Ucraina Роль и место бухгалтерского учета в системе стратегического менеджмента: современное состояние и перспективы развития. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 7(127), 185-181. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
7 ISAC, C., Universitatea din Petroşani, România Clusters as catalysts of the economy competitiveness. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 2(122), 163-159. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
8 ЛАЗЕБНИК, Л., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Решение социальных проблем с помощью государственных закупок. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2020, nr. 2(132), 111-107. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
9 ЛЕГЕНЧУК, С., Государственный университет «Житомирская политехника», Ucraina, ДЕРКАЧ, Н., Государственный университет «Житомирская политехника», Ucraina Проблемы бухгалтерского учета интеллектуального капитала в Украине в smart-логистических системах. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 7(127), 180-176. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
10 МАСЬКО, Л., Полоцкий государственный университет МО РБ, Belarus, ГАВРИЛОВ, Р., Полоцкий государственный университет МО РБ, Belarus «Зеленая» экономика в контексте устойчивого развития обшества: экономическая сущность и определение. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2020, nr. 7(137), 196-187. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
11 MYKYTENKO, V., Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina Identification and grouping of threats and risks to sustainable management. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2020, nr. 7(137), 142-137. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
12 ŞARGU, L., dr., OANȚĂ, ?., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Particularități ale lobby-ului în Federația Rusă. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2018, nr. 2(112), 140-136. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
13 ПАНЬКОВ, П., Полоцкий государственный университет МО РБ, Belarus Влияние соотношения цены и стоимости деривативов в контексте принятия управленческих решений: теория и практика. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2020, nr. 7(137), 204-197. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
14 ВОРОНЧЕНКО, Т., dr., Российская таможенная академия, Rusia Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 7(127), 163-158. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.
15 ЗАВАЛИЙ , Т., Житомирский государственный технологический университет, Ucraina Анализ подходов к пониманию сущности KPI как основы для построения BSC. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2019, nr. 2(122), 127-120. ISSN 1857-2073 ISSNe 2345-1033.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 2(132) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Exacte%20si%20Economice_2_132_2020.pdf
Numărul 7(137) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Exacte_7_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: