FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Administrarea Publică

2. Cod ISSN

pISSN: 1813-8489

3. Site-ul revistei

http://aap.gov.md/ro/article/revista-%E2%80%9Eadministrarea-public%C4%83%E2%80%9D

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Administrare Publică, Republica Moldova
AdresaMD-2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni 100
Telefon / fax / e-mail(+373)22284078, (+373)22284078, aap.editura@yahoo.com
Webhttp://aap.gov.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(115), 2022 - 200
Nr. 2(114), 2022 - 235
Nr. 1(113), 2022 - 235
Nr. 4(112), 2021 - 235

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Balan Oleg, dr.hab., prof.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Tărîţă Orest, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
3.Kerikmae Tanel, Tallinn University of Technology (Estonia)
4.Goriuc Silvia, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
5.Dulschi Silvia, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
6.Bărbulescu Iordan Gheorghe, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (România) - Scopus Author ID - 35236256800
7.Groza Andrei, conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
8.Sîmboteanu Aurel, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
9.Manole Tatiana, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
10.Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
11.Ija Nikolai, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (Ucraina)
12.Rusu Rodica, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
13.Şaptefraţi Tatiana, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200319629
14.Tofan Tatiana, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4
2021Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 3%
Romana - 88%
Engleza - 8%
Franceza - 2%
RezumateRusa - 3%
Romana - 90%
Engleza - 92%
Franceza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=8641, 2019 - 2034
2.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51069, 2019 - 2033
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1813-8489, 2016 - 2018

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bărbulescu Iordan Gheorghe - Scopus Author ID - 35236256800
2.Gribincea Alexandru - Scopus Author ID - 55325052300, Scopus Author ID - 57217044468
3.Romandaş Nicolae - Scopus Author ID - 57225060780
4.Roşcovan Mihai - Scopus Author ID - 57263178000
5.Sandu Maxim - Scopus Author ID - 57211684109
6.Şaptefraţi Tatiana - Scopus Author ID - 57200319629
7.Spînu Stela - Scopus Author ID - 57222670371
8.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
9.Ţurcan Rina - Scopus Author ID - 57302941400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AROȘOAIE, M., Instituția Prefectului Județul Botoșani, România Verificarea condițiilor de conținut și formă în exercitarea tutelei administrative. Administrarea Publică. 2020, nr. 2(106), 123-119. ISSN 1813-8489.
2 BĂRBULESCU, I., Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, România Arta de a conduce pe vremuri neliniștite. Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), 17-17. ISSN 1813-8489.
3 BRADU, S., Primăria Municipiului Botoşani, România Considerații privind evoluția și reperele de organizare a serviciilor publice. Administrarea Publică. 2020, nr. 3(107), 146-142. ISSN 1813-8489.
4 FUEREA, A., Universitatea Nicolae Titulescu din București, România, TIMCENKO, L., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina, CAPUSTIN, A., Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Rusia, IRIARTE ANGEL, J., dr., Universitatea Publică din Navarra, Spania O nouă ediție a manualului ,,Drept Internațional Public”. Administrarea Publică. 2021, nr. 3(111), 15-11. ISSN 1813-8489.
5 COZMA, I., Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România, TERENTI, A., Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova. Administrarea Publică. 2020, nr. 4(108), 81-77. ISSN 1813-8489.
6 ЕМЕЛЬЯНОВ, В., Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Ucraina, КОЗЛОВА, Л., Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Ucraina Особенности стратегии интелектуальной специализации (RIS 3) в контексте формирования и реализации SMART концепции. Administrarea Publică. 2020, nr. 2(106), 32-28. ISSN 1813-8489.
7 PIROZHENKO, N., Institutul Regional Odessa pentru Administrația Publică a Academiei Naționale de Administrație Publică pe lângă președintele Ucrainei, Ucraina, FOLHINA, T., Institutul Regional Odessa pentru Administrația Publică a Academiei Naționale de Administrație Publică pe lângă președintele Ucrainei, Ucraina Analysis of international experience related to energy saving in the field of communal services. Administrarea Publică. 2019, nr. 2(102), 85-78. ISSN 1813-8489.
8 HAVRYSH-MUSAFIR, A., Institutul Regional Odessa pentru Administrația Publică a Academiei Naționale de Administrație Publică pe lângă președintele Ucrainei, Ucraina Managementul dezvoltării regionale a turismului în conformitate cu experiența internațională. Administrarea Publică. 2020, nr. 1(105), 142-136. ISSN 1813-8489.
9 ЯРУЛИНА, Н., Institutul Regional Odessa pentru Administrația Publică a Academiei Naționale de Administrație Publică pe lângă președintele Ucrainei, Ucraina Механизмы и технологии информационно-коммуникативного обеспечения публичного управления: теоретические аспекты. Administrarea Publică. 2020, nr. 4(108), 148-140. ISSN 1813-8489.
10 YUROCHKO, T., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina, INHINOVA, K., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Analiza cadrului legal guvernamental care reglementează serviciile medicale din Ucraina. Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), 49-42. ISSN 1813-8489.
11 КОСТЕНЮК, Н., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Основные элементы технологии реинжиниринга административно- управленческих процессов органов местного самоуправления. Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), 55-50. ISSN 1813-8489.
12 КУРАНДА, Л., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Необходимость проведения переписи населения в Украине. Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), 96-90. ISSN 1813-8489.
13 DULSCHI, I., LUHAN, J., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia, NEUWIRTH, B., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia, NOVOTNA, V., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia How to dynamicaly model a devolopment of e-government system . Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), 30-22. ISSN 1813-8489.
14 MĂRGINEAN, F., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective. Administrarea Publică. 2021, nr. 1(109), 172-162. ISSN 1813-8489.
15 MYSKA, M., Institute of Informatics, Brno University of Technology, Brno, Cehia Modelarea în economia publică datorită ecuațiilor diferențiale cu întârziere. Administrarea Publică. 2020, nr. 4(108), 75-69. ISSN 1813-8489.
16 VITRIUC, P., Agentia Nationala a Functionarilor Publici, România, NICULESCU, L., Agentia Nationala a Functionarilor Publici, România Profesionalizarea administrației publice prin introducerea cadrelor de competențe generale și specifice pentru funcția publică din România. Administrarea Publică. 2020, nr. 3(107), 92-83. ISSN 1813-8489.
17 PSAROVA, O., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Turism medical: tendințe mondiale și priorități de dezvoltare internă. Administrarea Publică. 2021, nr. 2(110), 160-151. ISSN 1813-8489.
18 ROZMARITSYNA, N., Institutul Regional Odessa pentru Administrația Publică a Academiei Naționale de Administrație Publică pe lângă președintele Ucrainei, Ucraina Essence and main characteristics of administrative services. Administrarea Publică. 2019, nr. 3(103), 131-125. ISSN 1813-8489.
19 SIROTA, J., ORT Braude Engineering college, Karmiel, Israel, DASMAN, E. Teacher status in Israel. Administrarea Publică. 2020, nr. 2(106), 138-132. ISSN 1813-8489.
20 СМОКВИН, Н., Institutul Regional Odessa pentru Administrația Publică a Academiei Naționale de Administrație Publică pe lângă președintele Ucrainei, Ucraina Управленческие стратегические ориентиры по обеспечению устойчивого развития сельских территорий. Administrarea Publică. 2019, nr. 2(102), 130-124. ISSN 1813-8489.
21 ROPOT, T., WANG, M., Southwest University, Chongqing, China, STONIER, F., Southwest University, Chongqing, China Îmbunătățirea calității învățământului superior prin implicarea studenților utilizând experiența cursului ca variabilă de mediere. Administrarea Publică. 2021, nr. 1(109), 103-96. ISSN 1813-8489.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(109) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/AAP_1_109_2021.pdf
Numărul 2(110) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/AP_2_2021.pdf
Numărul 3(111) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/AP_3_111_2021.pdf
Numărul 4(112) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/AP_4_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: