FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Intellectus

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496

3. Site-ul revistei

http://agepi.gov.md/ro/intellectus

4. Fondatorul

DenumireaAgentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Adresastr. Andrei Doga nr. 24, bl.1, MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22400589, (+373)22440119, office@agepi.gov.md
Webwww.agepi.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2, 2020 - 100
Nr. 3-4, 2019 - 100
Nr. 1-2, 2019 - 100
Nr. 4, 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ţîganaş Ion, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
2.Munteanu Svetlana, conf.univ., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
3.Apostol Octavian, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova), Redactor şef
4.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
5.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
6.Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
7.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
8.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
9.Burzo Emil, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 7409463900
10.Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
12.Spânu Constantin, Centrul Naţional de Sanătate Publică (Republica Moldova)
13.Taran Nicolae, dr.hab., prof.univ., Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” (Republica Moldova)
14.Chiroşca Dorian, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Holban Ion, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Republica Moldova)
16.Volcinschi Victor, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Kolwas Maciej, Institute of Physics PAN (Polonia)
18.Scherrer Hubert, Ecole National Superieur des Mines de Nancy (Franţa)
19.Ţibulev Pavel, Институт интеллектуальной собственности и права (Ucraina)
20.Roş Viorel, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI) (România)
21.Blizneţ I., Российский государственный институт интеллектуальной собственности (Rusia)
22.Sandu Ioan-Gabriel, Departamentul Cercetare-Dezvoltare-Inovare Forumul Inventatorilor Români (România) - Scopus Author ID - 57200083322

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1995

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 15%
Romana - 83%
Engleza - 2%
RezumateRusa - 2%
Romana - 98%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aramă Efim - Scopus Author ID - 6602092827
2.Belic Olga - Scopus Author ID - 56326853800
3.Bîrsa Maxim - Scopus Author ID - 57211848029, Scopus Author ID - 57193096959
4.Bulimaga Valentina - Scopus Author ID - 37119885000
5.Cebotari Valentina - Scopus Author ID - 57218869484
6.Ciobanu Radu - Scopus Author ID - 54884506500
7.Cobzac Vitalie - Scopus Author ID - 57210409229
8.Cociug Adrian - Scopus Author ID - 57016685600
9.Covaliov Victor - Scopus Author ID - 23110619100
10.Covaliova Olga - Scopus Author ID - 57190978771
11.Cuciureanu Gheorghe - Scopus Author ID - 56559895600
12.Djur (Maxacova) Svetlana - Scopus Author ID - 57164884800
13.Fosa Doina - Scopus Author ID - 57210982527
14.Gavzer Svetlana - Scopus Author ID - 57211992711
15.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
16.Jian Mariana - Scopus Author ID - 57210419953
17.Lupaşcu Galina - Scopus Author ID - 56263332500, Scopus Author ID - 16935609400
18.Macagonova Olga - Scopus Author ID - 57016859500
19.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700, Scopus Author ID - 57217944608, Scopus Author ID - 55082995700
20.Rudi Ludmila - Scopus Author ID - 55681134100
21.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
22.Stratan Alexandru - Scopus Author ID - 55323256400
23.Ţapcov Victor - Scopus Author ID - 7003884010
24.Ţîmbaliuc Nina - Scopus Author ID - 6504254401
25.Trofim Alina - Scopus Author ID - 57204001794
26.Ungur Cristina - Scopus Author ID - 56560123800
27.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000
28.Zosim Liliana - Scopus Author ID - 38863663400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 APAN, R., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România Competenţa materială procesuală a instanţelor din România în domeniul litigiilor cu profesioniștii. Intellectus. 2019, nr. 3-4, 181-174. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
2 BORESCHIEVICI, B., Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Romania (OSIM), România Un pionier al inventicii românești – George de Bothezat (3). Intellectus. 2018, nr. 4, 122-106. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
3 DINESCU, O., IRADI CONSULTING SRL, România Vectorii mărcii. Teritoriul. Intellectus. 2017, nr. 1, 25-21. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
4 DUICĂ, A., Universitatea Valahia din Târgoviste, România, CONDRATCHI, L., ROȘCOVAN, S. Intellectual Creation - Reconsidering the Disciplinary System. New Research Challenges in the Era of the Knowledge Economy. Intellectus. 2018, nr. 3, 70-66. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
5 DOMBROV, L., GILLE, E., Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, România, LUPAN, A., COLŢUN, M., dr., NECULA, R., Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, România, CHISNICEAN, L., dr. Particularităţile biomorfologice și biochimice de creștere și dezvoltare ale speciei Verbena triphylla L. Hér. în condiţiile pedo-climatice ale Republicii Moldova. Intellectus. 2019, nr. 1-2, 158-152. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
6 GURRY, F., Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, Elveţia Inteligenţa artificială și proprietatea intelectuală. Interviu cu Francis Gurry, Directorul general al OMPI. Intellectus. 2018, nr. 4, 8-4. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
7 КОЖОКАРЬ, Л., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia, ФЕДЮХИН, А., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia Анализ перспективных вариантов централизованного теплоснабжения малых населенных пунктов с применением водоугольного топлива. Intellectus. 2017, nr. 4, 92-87. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
8 КОМЧАТНЫХ, Е., Национальный транспортный университет, Ucraina Характеристика инноваций в транспортной отрасли. Intellectus. 2018, nr. 2, 74-69. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
9 RUSU, V., SC SILIRCOM IMPEX SRL, România Modalităţi de dezvoltare a activităţii operaţionale în managementul strategic al întreprinderilor din industria farmaceutică în condiţii de incertitudine. Intellectus. 2019, nr. 3-4, 111-108. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
10 SECĂREANU, O., Universitatea din Bucureşti, România Între sacru și profan. Paștele Blajinilor și controversele sale. Intellectus. 2019, nr. 1-2, 119-115. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
11 VLAD, E., Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Romania (OSIM), România Ce putem învăţa din cazul mărcii „Big Mac”?. Intellectus. 2019, nr. 3-4, 76-73. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_1-2019.pdf
Numărul 3-4, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_3-4-2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: