FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Intellectus

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087

3. Site-ul revistei

https://agepi.gov.md/ro/intellectus

4. Fondatorul

DenumireaAgentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Adresastr. Andrei Doga nr. 24, bl.1, MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22400586, (+373)22440119, stefan.secareanu@agepi.gov.md
Webwww.agepi.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2022 - 100
Nr. 1, 2022 - 100
Nr. 3-4, 2021 - 100
Nr. 1-2, 2021 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Rusu Eugeniu, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
2.Chiciuc Andrei, dr., conf.univ., Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC) (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57200445756
3.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55062182400
4.Burzo Emil, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 7409463900
5.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
6.Roş Viorel, prof.univ., Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI) (România)
7.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
8.Petrescu Iordan, prof., Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din România.(ARACIS) (România)
9.Mogol Natalia, dr., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
10.Cuciureanu Gheorghe, dr.hab., conf.cerc., Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC) (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56559895600
11.Milici Dan-Laurenţiu, prof.univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România) - Scopus Author ID - 36713922000
12.Badâr Iurie, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (Republica Moldova)
13.Sandu Gabriel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
14.Minciună Vitalie, dr.hab., conf.cerc., Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC) (Republica Moldova)
15.Blizneţ Ivan, prof., Российский государственный институт интеллектуальной собственности (Rusia)
16.Ţurcan Nelly, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Munteanu Svetlana, conf.univ., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
18.Kolwas Maciej, prof., Institute of Physics PAN (Polonia)
19.Iustin Viorel, dr., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
20.Leviţchi Simion, dr., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
21.Scherrer Hubert, prof., École des Mines de Paris–MINE (Franţa)
22.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 54883864500
23.Chiroşca Dorian, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
24.Cojocaru Igor, dr., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S. (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211992161
25.Ţîganaş Ion, dr., conf.univ., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
26.Rojnevschi Maria, dr., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
27.Ciupercă Rodion, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
28.Secăreanu Ștefan, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova), Responsabil de administrare şi promovare

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1995

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 2
2021Numere planificate: 4apărute: 2
2022Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 6%
Romana - 82%
Engleza - 9%
Franceza - 3%
RezumateRusa - 3%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.REPEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS): IDEAS, ECONPAPERS, SOCIONET, https://econpapers.repec.org/article/awfjournl/,
2.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=1857-0496

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Batîr Ludmila - Scopus Author ID - 57203785346
2.Bîcova Elena - Scopus Author ID - 55805421000, Scopus Author ID - 57201128534
3.Cobzac Vitalie - Scopus Author ID - 57210409229
4.Cojocaru Igor - Scopus Author ID - 57211992161
5.Covaliov Victor - Scopus Author ID - 23110619100
6.Covaliova Olga - Scopus Author ID - 57190978771
7.Cuciureanu Gheorghe - Scopus Author ID - 56559895600
8.Dîntu Sergiu - Scopus Author ID - 57420097200
9.Dulgheru Valeriu - Scopus Author ID - 54883864500
10.Jian Mariana - Scopus Author ID - 57210419953
11.Moldovan Cristina - Scopus Author ID - 57222539852
12.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700
13.Postoronca Sveatoslav - Scopus Author ID - 57193065244
14.Sîrbu Tamara - Scopus Author ID - 57222539602
15.Şuletea Angela - Scopus Author ID - 57419575200, Scopus Author ID - 57201136297
16.Topală Ştefan - Scopus Author ID - 56507349400
17.Ţurcan Olga - Scopus Author ID - 57222539267
18.Vişanu Vitali - Scopus Author ID - 57215699982
19.Vrabie Valeria - Scopus Author ID - 57195770266

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BORESCHIEVICI, B., Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Romania (OSIM), România, BAR, C., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România Bioprinting – brevetare, etică, morală și drepturile omului. Intellectus. 2021, nr. 1-2, 150-130. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
2 БЛИЗНЕЦ, И., Московская Государственная Юридическая Академия им. О.Е. Кутафина, Rusia Роль интеллектуальной собственности в предпринимательском праве . Intellectus. 2022, nr. 1, 78-72. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
3 CIOBANU, C., Universitatea de Stat din Virginia, Statele Unite ale Americii, CAPSÎZU, V. Aspecte economice ale inteligenţei artificiale. Intellectus. 2020, nr. 1-2, 101-94. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
4 CODREANU, O., Școala Gimnazială „Alexandru Sever” Moinești, Bacău, România, CODREANU, T., Scoala Gimnazială Solonț, Bacău, România Comportаmеntul еtiс în еlаborаrеа unеi сеrсеtări. Intellectus. 2021, nr. 1-2, 129-124. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
5 IAROŞEVSKAIA, T., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Имущественное право изобретателя на объект промышленной собственности по законодательству Украины: проблемы и пути решения. Intellectus. 2020, nr. 3-4, 87-81. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
6 CUCIUREANU, G., dr.hab., COJOCARU, I., dr., MINCIUNĂ, V., dr.hab., MANIC, S., MANIC, L., University of Adelaide, Australia Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?. Intellectus. 2020, nr. 1-2, 126-116. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
7 ТОПАЛЭ, Ш., dr.hab., ДАДУ, К., dr.hab., РОЙЧЕВ, В., Universitatea Agrară, Plovdiv, Bulgaria, ИВАСИШИНА, Д. Первое экспериментальное доказательство справедливости монофилетичной гипотезы Дарвина (1859 г.). Intellectus. 2020, nr. 3-4, 162-157. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
8 ROZOVEL, A., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Cadrul legislativ şi principiile de bază care determină raporturile de cooperare transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România . Intellectus. 2022, nr. 1, 133-125. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
9 VIERU, A., Middlesex University, Marea Britanie Rolul designului grafic în comunicarea descoperirilor științifice . Intellectus. 2021, nr. 3-4, 59-47. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_1_2022_0.pdf
Numărul 2, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_2_2022.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: