FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Intellectus

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087

3. Site-ul revistei

https://agepi.gov.md/ro/intellectus

4. Fondatorul

DenumireaAgentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Adresastr. Andrei Doga nr. 24, bl.1, MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22400586, (+373)22440119, stefan.secareanu@agepi.gov.md
Webwww.agepi.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2023 - 100
Nr. 1, 2023 - 100
Nr. 2, 2022 - 100
Nr. 1, 2022 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Rusu Eugeniu, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
2.Chiciuc Andrei, dr., conf.univ., Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC) (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57200445756
3.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55062182400
4.Burzo Emil, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 7409463900
5.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
6.Roş Viorel, prof.univ., Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI) (România)
7.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623, Scopus Author ID - 24178646800
8.Petrescu Iordan, prof., Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din România.(ARACIS) (România)
9.Mogol Natalia, dr., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
10.Cuciureanu Gheorghe, dr.hab., conf.cerc., Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC) (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57209158558
11.Milici Dan-Laurenţiu, prof.univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România) - Scopus Author ID - 36713922000
12.Badâr Iurie, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (Republica Moldova)
13.Sandu Gabriel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
14.Minciună Vitalie, dr.hab., conf.cerc., Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC) (Republica Moldova)
15.Blizneţ Ivan, prof., Российский государственный институт интеллектуальной собственности (Rusia)
16.Ţurcan Nelly, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Munteanu Svetlana, conf.univ., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
18.Kolwas Maciej, prof., Institute of Physics PAN (Polonia)
19.Iustin Viorel, dr., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
20.Leviţchi Simion, dr., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
21.Scherrer Hubert, prof., École des Mines de Paris–MINE (Franţa) - Scopus Author ID - 7006192201
22.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 54883864500
23.Chiroşca Dorian, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
24.Cojocaru Igor, dr., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S. (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211992161, Scopus Author ID - 57993961400, Scopus Author ID - 58712477200
25.Ţîganaş Ion, dr., conf.univ., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
26.Rojnevschi Maria, dr., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
27.Ciupercă Rodion, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57203850059
28.Secăreanu Ștefan, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova), Responsabil de administrare şi promovare

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1995

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 2
2021Numere planificate: 4apărute: 2
2022Numere planificate: 4apărute: 2
2023Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 85%
Engleza - 13%
Franceza - 3%
RezumateRusa - 3%
Romana - 97%
Engleza - 100%
Franceza - 3%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.REPEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS): IDEAS, ECONPAPERS, SOCIONET, https://econpapers.repec.org/article/awfjournl/,
2.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=1857-0496

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Balan Mihail - Scopus Author ID - 58706619300
2.Balan Tatiana - Scopus Author ID - 58706619400
3.Bîcova Elena - Scopus Author ID - 55805421000, Scopus Author ID - 57201128534
4.Braguta Alexandru - Scopus Author ID - 58245370600
5.Bugneac Veronica - Scopus Author ID - 58933140200
6.Callo Tatiana - Scopus Author ID - 57414541800
7.Calmîcov Igor - Scopus Author ID - 56161210600
8.Cobzac Vitalie - Scopus Author ID - 57210409229
9.Copăceanu Cristina - Scopus Author ID - 57218202647
10.Covaliov Victor - Scopus Author ID - 23110619100
11.Covaliova Olga - Scopus Author ID - 57190978771
12.Cuciureanu Gheorghe - Scopus Author ID - 57209158558
13.Dîntu Sergiu - Scopus Author ID - 57420097200
14.Dulgheru Valeriu - Scopus Author ID - 54883864500
15.Grușca Victor - Scopus Author ID - 58244884300
16.Iatchevici Vadim - Scopus Author ID - 57203851562
17.Izvoreanu Bartolomeu - Scopus Author ID - 55615409100
18.Jian Mariana - Scopus Author ID - 57210419953
19.Melenciuc Mihail - Scopus Author ID - 58706320600
20.Moraru Dumitru - Scopus Author ID - 57201188285
21.Moraru Vasile - Scopus Author ID - 56338434500
22.Munteanu Eugeniu - Scopus Author ID - 58137833000
23.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700
24.Novac Alexandra - Scopus Author ID - 58452922400
25.Popescu Victor - Scopus Author ID - 58706442100
26.Postoronca Sveatoslav - Scopus Author ID - 57193065244
27.Sabadaș Anna - Scopus Author ID - 58245840800
28.Sîrbu Tamara - Scopus Author ID - 57222539602
29.Sîrbu Tatiana - Scopus Author ID - 57208331242
30.Starciuc Nicolae - Scopus Author ID - 57193099578
31.Şuletea Angela - Scopus Author ID - 57419575200, Scopus Author ID - 57201136297
32.Ţărnă Ruslan - Scopus Author ID - 57976124400
33.Timuş Angela - Scopus Author ID - 58553902600
34.Ţislinscaia Natalia - Scopus Author ID - 58620602800
35.Todiraş Tatiana - Scopus Author ID - 58706293600
36.Vişanu Vitali - Scopus Author ID - 57215699982
37.Volconovici Onorin - Scopus Author ID - 58705877700
38.Vrabie Valeria - Scopus Author ID - 57195770266
39.Zaporojan Sergiu - Scopus Author ID - 6504670852

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БЛИЗНЕЦ, И., Московская Государственная Юридическая Академия им. О.Е. Кутафина, Rusia Роль интеллектуальной собственности в предпринимательском праве . Intellectus. 2022, nr. 1, 78-72. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
2 BORESCHIEVICI, B., Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Romania (OSIM), România, BAR, C., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România Bioprinting – brevetare, etică, morală și drepturile omului. Intellectus. 2021, nr. 1-2, 150-130. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
3 CODREANU, O., Școala Gimnazială „Alexandru Sever” Moinești, Bacău, România, CODREANU, T., Scoala Gimnazială Solonț, Bacău, România Comportаmеntul еtiс în еlаborаrеа unеi сеrсеtări. Intellectus. 2021, nr. 1-2, 129-124. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
4 ROZOVEL, A., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Cadrul legislativ şi principiile de bază care determină raporturile de cooperare transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România . Intellectus. 2022, nr. 1, 133-125. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
5 SALCĂ, H., INTI International University, Malaysia, PODBORSCHI, V. The Romanian Inventors in Exile, Traian Vuia, Gogu Constantinescu, Henri Coanda, in the Sights of the Communist Security. Intellectus. 2023, nr. 2, 175-162. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.
6 VIERU, A., Middlesex University, Marea Britanie Rolul designului grafic în comunicarea descoperirilor științifice . Intellectus. 2021, nr. 3-4, 59-47. ISSN 1810-7079 ISSNe 1810-7087.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_1_2023.pdf
Numărul 2, 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/intellectus-2-2023.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: