FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Intellectus

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496

3. Site-ul revistei

http://agepi.gov.md/ro/publication/49

4. Fondatorul

DenumireaAgentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Adresastr. Andrei Doga nr. 24, bl.1, MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22400589, (+373)22440119, office@agepi.gov.md
Webwww.agepi.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2, 2019 - 100
Nr. 4, 2018 - 100
Nr. 3, 2018 - 100
Nr. 2, 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ţîganaş Ion, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
2.Munteanu Svetlana, conf.univ., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova)
3.Apostol Octavian, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) (Republica Moldova), Redactor şef
4.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
5.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
6.Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
7.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
8.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55062182400
9.Burzo Emil, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 7409463900
10.Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
12.Spânu Constantin, Centrul Naţional de Sanătate Publică (Republica Moldova)
13.Taran Nicolae, dr.hab., prof.univ., Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” (Republica Moldova)
14.Chiroşca Dorian, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Holban Ion, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Republica Moldova)
16.Volcinschi Victor, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Kolwas Maciej, Institute of Physics PAN (Polonia)
18.Scherrer Hubert, Ecole National Superieur des Mines de Nancy (Franţa)
19.Ţibulev Pavel, Институт интеллектуальной собственности и права (Ucraina)
20.Roş Viorel, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI) (România)
21.Blizneţ I., Российский государственный институт интеллектуальной собственности (Rusia)
22.Sandu Ioan-Gabriel, Departamentul Cercetare-Dezvoltare-Inovare Forumul Inventatorilor Români (România) - Scopus Author ID - 57200083322

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1995

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 4
2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 12%
Romana - 79%
Engleza - 9%
RezumateRusa - 100%
Romana - 98%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Băieşu Aurel - Scopus Author ID - 57204846467
2.Belic Olga - Scopus Author ID - 56326853800
3.Cuciureanu Gheorghe - Scopus Author ID - 56559895600
4.Ianioglo Alina - Scopus Author ID - 57194330981
5.Lupaşcu Galina - Scopus Author ID - 56263332500
6.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
7.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
8.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700
9.Rudi Ludmila - Scopus Author ID - 55681134100
10.Stratan Alexandru - Scopus Author ID - 55323256400
11.Trofim Alina - Scopus Author ID - 57204001794
12.Ungur Cristina - Scopus Author ID - 56560123800
13.Usatîi Agafia - Scopus Author ID - 35273709900

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BORESCHIEVICI, B., Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Romania (OSIM), România Un pionier al inventicii românești – George de Bothezat (3). Intellectus. 2018, nr. 4, 122-106. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
2 DINESCU, O., IRADI CONSULTING SRL, România Vectorii mărcii. Teritoriul. Intellectus. 2017, nr. 1, 25-21. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
3 DUICĂ, A., Universitatea Valahia din Târgoviste, România, CONDRATCHI, L., ROȘCOVAN, S. Intellectual Creation - Reconsidering the Disciplinary System. New Research Challenges in the Era of the Knowledge Economy. Intellectus. 2018, nr. 3, 70-66. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
4 GHIMPU, A., Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, România, STOICESCU, C., Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, România, NECHIFOR, R., Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, România Piraterie vs. contrafacere în domeniul operelor scrise. Intellectus. 2016, nr. 2, 81-68. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
5 GURRY, F., Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, Elveţia Inteligenţa artificială și proprietatea intelectuală. Interviu cu Francis Gurry, Directorul general al OMPI. Intellectus. 2018, nr. 4, 8-4. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
6 КОЖОКАРЬ, Л., Московский энергетический институт, Rusia, ФЕДЮХИН, А., Московский энергетический институт, Rusia Анализ перспективных вариантов централизованного теплоснабжения малых населенных пунктов с применением водоугольного топлива. Intellectus. 2017, nr. 4, 92-87. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.
7 КОМЧАТНЫХ, Е., Национальный транспортный университет, Ucraina Характеристика инноваций в транспортной отрасли. Intellectus. 2018, nr. 2, 74-69. ISSN 1810-7079 ISSNe 1857-0496.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_1-2018.pdf
Numărul 2, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_2-2018.pdf
Numărul 3, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_3-2018.pdf
Numărul 4, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Intellectus_04-2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: