FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studii Juridice Universitare

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2014

3. Site-ul revistei

http://studiijuridice.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova
Adresastr. Vlaicu-Pârcălab, 52, Chişinău, Republica Moldova, MD 2012
Telefon / fax / e-mail(+373)22229974, , revistasju@gmail.com
Webwww.ulim.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1–2(37-38), 2017 - 150
Nr. 3-4(35-36), 2016 - 150
Nr. 1-2(33-34), 2016 - 150
Nr. 3-4(31-32), 2015 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Gamurari Vitalie, dr., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Cauia Alexandru, dr., conf.univ., Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
3.Popa Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
4.Barbăneagră Alexei, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
5.Smochină Andrei, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
6.Gheorghiţă Mihai, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
7.Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Osmochescu Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Philippe Xavier, Universitatea Provence, Marseille (Aix-Marseille Université) (Franţa)
10.Ţurcan Serghei, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Osoianu Natalia, conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
12.Ivanenkov I
13.Guşan Olesea, Redactor-şef adjunct
14.Sandoz Ives
15.Gnatovski Mykola
16.Kozik Andrei
17.Vardanean Vladimir

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2008

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 2
2015Numere planificate: 4apărute: 2
2016Numere planificate: 4apărute: 2
2017Numere planificate: 4apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БАБАСКИН, А., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Правовое регулирование порядка предоставления кредита по гражданскому законодательству Украины. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 1–2(37-38), 120-110. ISSN 1857-2014.
2 БОРИСОВ, Є., Международный гуманитарный университет, Ucraina, ГРІНЕНКО , О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Проблема відступу від міжнародних зобов’язань у докласичній міжнародній правовій доктрині. Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), 196-188. ISSN 1857-2014.
3 ДАНЕЛІЯ, О., Верховная Рада Украины, Ucraina Концепція юридичної особи в контексті європейського права. Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), 216-205. ISSN 1857-2014.
4 КАУРАКОВА, М., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Rusia Особенности рассмотрения инвестиционных и иных споров с участием российского государства в арбитражной комиссии в Пекине. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 1–2(37-38), 109-104. ISSN 1857-2014.
5 КУЧЕРУК, М., Верховная Рада Украины, Ucraina Національне антитерористичне законодавство як основа міжнародно–правової протидії тероризму. Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), 204-197. ISSN 1857-2014.
6 MOLDOVEANU, B., Universitatea "Transilvania" din Braşov, România Mecanismul puterii în stat: istorie și actualitate. Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 1-2(33-34), 121-117. ISSN 1857-2014.
7 ЦЕСАРСЬКИЙ, Ф., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Найм вільної людини у юридичній доктрині стародавнього риму: еволюція поглядів. Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), 129-117. ISSN 1857-2014.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: