FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0461

3. Site-ul revistei

http://www.akademos.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Ştiinţe a Moldovei
AdresaMD 2001 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1 et. 4, birou 432
Telefon / fax / e-mail(+373)22212381, (+373)22212381, akademos@asm.md
Webwww.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4(59), 2020 - 450
Nr. 3(58), 2020 - 450
Nr. 2(57), 2020 - 450
Nr. 1(56), 2020 - 450

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cucereanu Viorica, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef
2.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
3.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
4.Cîmpeanu Sorin, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti (România)
5.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
6.Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., (Germania)
7.Fomin Vladimir, m.o., dr., prof.univ., Leibniz Institute for Solid State and Materials Reseach, Dresden (Germania) - Scopus Author ID - 7201683103
8.Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)
9.Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
10.Guceac Ion, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
11.Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927
12.Hajiev Asaf, m.o., prof., Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan) - Scopus Author ID - 6508303748
13.Hanganu Aurelia, dr.hab., conf.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
14.Moraru Victor, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
15.Pop Ioan-Aurel, m.o., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
16.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
17.Spinei Victor, acad., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 55661519900
18.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
19.Ţvircun Victor, dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
20.Unger Felix, dr., prof., Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte din Salzburg (Austria)
21.Ursachi Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004456957

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRomana - 94%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-0461, 2015 - 2033
2.INDEX COPERNICUS (IC), http://journals.indexcopernicus.com/Revista+de+stiinta+inovare+cultura+si+arta+AKADEMOS,p24784338,3.html, 2015 - 2033
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3687, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ababii Ion - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
2.Andronic Larisa - Scopus Author ID - 14420964900
3.Andrușca Alexandru - Scopus Author ID - 57211393902
4.Arîcu Aculina - Scopus Author ID - 8058673300
5.Baznat Mircea - Scopus Author ID - 6505872776
6.Berliba Elina - Scopus Author ID - 57204278515
7.Berzan Vladimir - Scopus Author ID - 6506542101
8.Boincean Boris - Scopus Author ID - 55996740100
9.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
10.Burlacu Valentin - Scopus Author ID - 57219558613
11.Buşmachiu Galina - Scopus Author ID - 23968705400
12.Capros Hristiana - Scopus Author ID - 57219469258
13.Cecoi Elena - Scopus Author ID - 57201993528
14.Cerneţchi Olga - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
15.Cioban Mitrofan - Scopus Author ID - 8321363300
16.Ciornea Viorel - Scopus Author ID - 6507471768
17.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
18.Clochişner Sofia - Scopus Author ID - 7004068399
19.Cocu Maria - Scopus Author ID - 55257939800
20.Cojocaru Gheorghe - Scopus Author ID - 55533818400
21.Cojocaru Svetlana - Scopus Author ID - 15131258500
22.Comendant Rodica - Scopus Author ID - 9240150000
23.Condraticova Liliana - Scopus Author ID - 57190371582
24.Croitor Roman - Scopus Author ID - 16554507500
25.Cuciureanu Gheorghe - Scopus Author ID - 56559895600
26.Cujba Rodica - Web of Science ResearcherID - T-7387-2019
27.Dondiuc Iurie - Scopus Author ID - 36131216800
28.Duca Gheorghe - Scopus Author ID - 56472619900
29.Duca Maria - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
30.Dulgheru Valeriu - Scopus Author ID - 54883864500
31.Fala Paula - Scopus Author ID - 57222497005
32.Gaindric Constantin - Scopus Author ID - 15131258500
33.Gavriliuc Olga - Scopus Author ID - 57211386066
34.Geru Ion - Scopus Author ID - 6603107653
35.Ghendov-Moşanu Aliona - Web of Science ResearcherID - R-7240-2018, Scopus Author ID - 57195927211
36.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
37.Globa Pavel - Scopus Author ID - 8274829500
38.Groppa Stanislav - Scopus Author ID - 37080898900
39.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
40.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
41.Kazak Natalia - Scopus Author ID - 57208834746
42.Korotcenkov Ghenadie - Web of Science ResearcherID - G-7666-2014, Scopus Author ID - 6701490962, Scopus Author ID - 57204343156, Scopus Author ID - 57209538500, Scopus Author ID - 57209047334
43.Lupan Oleg - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
44.Lupaşcu Galina - Scopus Author ID - 56263332500, Scopus Author ID - 16935609400
45.Macovei Mihai - Scopus Author ID - 6701538430
46.Mîrzac Alexandra - Scopus Author ID - 55568637100
47.Moldovanu Ion - Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096
48.Moscalenco Sveatoslav - Scopus Author ID - 7004108369
49.Moscalenco Vsevolod - Scopus Author ID - 57214984647
50.Moşin Veaceslav - Scopus Author ID - 55839407700
51.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700, Scopus Author ID - 57217944608, Scopus Author ID - 55082995700
52.Nastas Raisa - Scopus Author ID - 6507112173
53.Nedealcov Maria - Scopus Author ID - 57199185605
54.Nicoara Igor - Scopus Author ID - 57218531907
55.Nistreanu Victoria - Scopus Author ID - 36698288200
56.Onica Dorina - Scopus Author ID - 57221906625
57.Opriș Ocsana-Ileana - Scopus Author ID - 55026927300
58.Pahontu Elena Mihaela - Scopus Author ID - 18437953900
59.Paladi Florentin - Scopus Author ID - 6507791670
60.Pantea Valeriana - Scopus Author ID - 57211133811, Scopus Author ID - 57211988666
61.Petic Mircea - Scopus Author ID - 57217735872
62.Podlesnîi Igor - Scopus Author ID - 14623184200
63.Popescu Liliana - Scopus Author ID - 57197177479
64.Postica Vasilie - Scopus Author ID - 56717719200
65.Prisacari Viorel - Scopus Author ID - 6506882701
66.Răileanu Viorica - Scopus Author ID - 57222669941
67.Roşca Alfreda - Scopus Author ID - 57211987777
68.Serotila Igor - Scopus Author ID - 57218205982
69.Şikimaka Olga - Scopus Author ID - 16310474600, Scopus Author ID - 0000-0003-4055-3761
70.Sirkeli Vadim - Scopus Author ID - 8564281900
71.Şlapac Mariana - Scopus Author ID - 57200195483
72.Smerea Svetlana - Scopus Author ID - 36761465400
73.Soran Maria-Loredana - Scopus Author ID - 8902414000
74.Spinei Victor - Scopus Author ID - 55661519900
75.Stratan Alexandru - Scopus Author ID - 55323256400
76.Sturza Rodica - Scopus Author ID - 55247976800
77.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
78.Tcaciuc Eugen - Scopus Author ID - 57208329950
79.Telnov Nicolai - Scopus Author ID - 56401913800
80.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 7006315935
81.Ţiuleanu Dumitru - Scopus Author ID - 7003873658
82.Toderaş Ion - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
83.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000
84.Ursachi Veaceslav - Scopus Author ID - 7004456957
85.Voloşciuc Leonid - Scopus Author ID - 56263027600
86.Vornicu Nicoleta - Scopus Author ID - 35195127300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 NEDEALCOV, M., dr.hab., RĂILEANU, V., dr.hab., APOSTOL, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, ADAMENKO, T., Institutul de Hidrobiologie, ANSU, Ucraina Podișul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 3(50), 37-33. ISSN 1857-0461.
2 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România, ROGOJANU, D., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Muzeologie și muzealizare – reflecții conceptuale. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), 149-146. ISSN 1857-0461.
3 CIOBANU, C., dr.hab., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Romania, România Patrimoniul național din perioada interbelică și legăturile lui cu arta occidentală. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 4(55), 167-166. ISSN 1857-0461.
4 DRĂGULĂNESCU, A., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Emil Racoviță – fragmente din epopeea Sudului. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 4(59), 129-124. ISSN 1857-0461.
5 POP, I., Academia Româna, România, SIMIONESCU, B., Academia Româna, România, SPINEI, V., Academia Româna, România, THEODORESCU, R., Academia Româna, România, VOICU, V., Academia Româna, România, DUMITRACHE, I., Academia Româna, România Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 1(56), 7-6. ISSN 1857-0461.
6 DOMBROV, L., GILLE, E., Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, România, COLŢUN, M., dr., NECULA, R., Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, România, CHISNICEAN, L., dr., LUPAN, A. Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 1(52), 60-55. ISSN 1857-0461.
7 GRATI, G., Universitatea de Vest, Timişoara, România, România Arta ornamentală, un însemn al identității culturale. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), 162-161. ISSN 1857-0461.
8 HERA, C., Academia Româna, România Actul de la 27 martie 1918, „semnul reînvierii la viaţa naţională românească”. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), 15-14. ISSN 1857-0461.
9 IBRAM, N., Necunoscută, România, România Repere istorice şi culturale ale convieţuirii interetnice şi interconfesionale în Dobrogea – ţinut românesc. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 4(51), 103-96. ISSN 1857-0461.
10 ICHIM, T., dr., Universitatea "Transilvania" din Braşov, România Zenaida Pally – o voce de aur al teatrului liric romanesc. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 4(55), 153-150. ISSN 1857-0461.
11 KHODASEVICH, M., Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ, Belarus, SCORBANOVA, E., CAMBUR(NEZALZOV), E., GĂINĂ, B., dr.hab. Multivariate spectroscopy analysis for classification and identification of moldavian matured wine distillates. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 4(51), 77-74. ISSN 1857-0461.
12 ГИКАВЫЙ, В., dr.hab., КЛЮЕВА, Е., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, ПОВЕТКИН, С., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, БАЧИНСКИЙ, Н., dr.hab., ПОДГУРСКИ, Л., dr., ЦУРКАН, Л., dr., ПОЛЬШАКОВА, И., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, КИАНУ, М. Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 82-74. ISSN 1857-0461.
13 KRAVCHENKO, M., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Key legal aspects of the household waste manajement in Ukraine. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 4(51), 88-83. ISSN 1857-0461.
14 POSTOLATI, A., KUNZ, K., Technical University Munich, Germania, RUDOI, M. Potențialul productiv și stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologogeografică. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 66-63. ISSN 1857-0461.
15 GHENDOV-MOŞANU, A., dr., POPESCU, L., dr., LUNG, I., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, România, OPRIȘ, O., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, România, SORAN, M., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, România, STURZA, R., dr.hab. Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcționale. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 4(51), 51-45. ISSN 1857-0461.
16 MĂRCULEŢ, V., Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș, România Relațiile politice moldo-venețiene în debutul luptei antiotomane a lui Ștefan cel Mare (1471–1475). Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 98-92. ISSN 1857-0461.
17 MOIS, R., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Rutenia Subcarpatică în anii 1938–1945. Destinele micilor teritorii din Europa Centrala și de Est. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), 92-86. ISSN 1857-0461.
18 NOVAC, G., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 53-48. ISSN 1857-0461.
19 PAHONTU, E., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, POIRIER, D., Université Laval, Québec, Canada, GULEA, A., dr.hab. Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 3(50), 47-38. ISSN 1857-0461.
20 PARFENTIE, R., Universitatea din Bucureşti, România Femeia consumată și femeia care consumă. Două paradoxuri gastronomice în România interbelică. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), 138-132. ISSN 1857-0461.
21 ROMANCIUC, I., Институт Геологических наук НАН Украины, Ucraina, PAZYNYCH, N., Институт Геологических наук НАН Украины, Ucraina Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 1(52), 70-66. ISSN 1857-0461.
22 PRUNARIU, D., Academia Româna, România Cosmogonie, mit și știință în opera lui Mihai Eminescu. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 3(58), 10-7. ISSN 1857-0461.
23 SIMION, E., Academia Româna, România Cultura națională și provocările globalizării. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 3(50), 10-8. ISSN 1857-0461.
24 SIUPIUR, E., Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (București), România „Justiție prin rememorare, sau memorie ca formă de justiție”. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), 154-153. ISSN 1857-0461.
25 ŞUTEU, ?., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România O scriere necunoscută a lui Dimitrie Cantemir. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), 169-168. ISSN 1857-0461.
26 TRIBOI, E., Institutul Național de Cercetări Agronomice (INRA), Franţa Asigurarea securității energetice prin implementarea conceptului LOME (Legumnoase, leaginoase, Metanizare). Analiză comparativă: Franța – Republica Moldova. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 4(59), 50-40. ISSN 1857-0461.
27 URSU, V., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România De pe malul Senei pe crestele Carpaților: geograful francez Emmanuel de Martonne și recunoașterea academică românească. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 91-83. ISSN 1857-0461.
28 CONDRATICOVA, L., dr., VORNICU, N., Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, România Fenomenul patrimoniului cultural în dezbateri internaționale la Chișinău. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 3(58), 12-11. ISSN 1857-0461.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(56) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Akademos_1_2020_web.pdf
Numărul 2(57) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Akademos_2_2020%20web.pdf
Numărul 3(58) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Akademos%2B3_2020_web.pdf
Numărul 4(59) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Akademos%2B4_2020_web.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: