FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2015-02-2430 puncte
INDEX COPERNICUS (IC), 2015-01-0130 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2019-04-2530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 190 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
0 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1100 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
3. Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
4. Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., (Germania)3 puncte
5. Fomin Vladimir, m.o., dr., prof.univ., Leibniz Institute for Solid State and Materials Reseach, Dresden (Germania)3 puncte
6. Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
7. Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
8. Guceac Ion, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
9. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
10. Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
11. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
12. Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Cîmpeanu Sorin, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti (România)5 puncte
2. Hajiev Asaf, m.o., prof., Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan)5 puncte
3. Unger Felix, dr., prof., Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte din Salzburg (Austria)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
9 din 20 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
360 puncte
1. Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
2. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
3. Fomin Vladimir, m.o., dr., prof.univ., Leibniz Institute for Solid State and Materials Reseach, Dresden (Germania) - Scopus Author ID - 7201683103
4. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927
5. Hajiev Asaf, m.o., prof., Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan) - Scopus Author ID - 6508303748
6. Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
7. Spinei Victor, acad., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 55661519900
8. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
9. Ursachi Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004456957
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
439 autori in ultimii 3 ani, 42 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
19 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
439 autori in ultimii 3 ani, 99 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
180 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3199 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
16 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (4 din 4)
2019 (4 din 4)
2018 (4 din 4)
2017 (4 din 4)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.346 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 685 puncte