FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2015-02-2430 puncte
INDEX COPERNICUS (IC), 2015-01-0130 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2019-04-2530 puncte
Google Scholar, 2014-10-0130 puncte
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), 2023-08-2430 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
1 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1101 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
3. Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
4. Cojocaru Svetlana, m.c., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
5. Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., (Germania)3 puncte
6. Fomin Vladimir, m.o., dr., prof.univ., Leibniz Institute for Solid State and Materials Reseach, Dresden (Germania)3 puncte
7. Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
8. Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
9. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
10. Moraru Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
11. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
12. Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
13. Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
14. Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Cîmpeanu Sorin Mihai, m.c., dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti (România)5 puncte
2. Hajiev Asaf, m.o., prof., Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan)5 puncte
3. Mimura Hidenori, m.o., prof., Research Institute of Electronics, Shizuoka University (Japonia)5 puncte
4. Schekman Randy, m.o., prof., University of California, Los Angeles (Statele Unite ale Americii)5 puncte
5. Simionescu Bogdan, m.o., dr., prof., Academia Româna (România)5 puncte
6. Spinei Victor, m.o., dr., Academia Româna (România)5 puncte
7. Unger Felix, dr., prof., Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte din Salzburg (Austria)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
19 din 20 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
760 puncte
1. Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
2. Cîmpeanu Sorin Mihai, m.c., dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 36835218700
3. Cojocaru Svetlana, m.c., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
4. Condraticova Liliana, dr.hab., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57190371582
5. Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., (Germania) - Scopus Author ID - 7003379106
6. Fomin Vladimir, m.o., dr., prof.univ., Leibniz Institute for Solid State and Materials Reseach, Dresden (Germania) - Scopus Author ID - 7201683103
7. Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57199527789
8. Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - C-3358-2017
9. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927, Scopus Author ID - 7003731510
10. Hajiev Asaf, m.o., prof., Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan) - Scopus Author ID - 6508303748
11. Mimura Hidenori, m.o., prof., Research Institute of Electronics, Shizuoka University (Japonia) - Scopus Author ID - 7101826632, Scopus Author ID - 55732695700
12. Moraru Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57003170700
13. Pop Ioan-Aurel, m.o., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 57218917295
14. Schekman Randy, m.o., prof., University of California, Los Angeles (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 7103412555
15. Simionescu Bogdan, m.o., dr., prof., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 7005861405
16. Spinei Victor, m.o., dr., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 55661519900
17. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
18. Unger Felix, dr., prof., Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte din Salzburg (Austria) - Scopus Author ID - 57207957184
19. Ursachi Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004456957, Scopus Author ID - 57214277978
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
415 autori in ultimii 3 ani, 16 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
8 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
415 autori in ultimii 3 ani, 175 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
337 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2024
1 punct pentru fiecare an de apariție
19 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2023 (4 din 4)
2022 (4 din 4)
2021 (4 din 4)
2020 (4 din 4)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.349 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 800 puncte