FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
DOAJ (Directory of Open Access Journals)30 puncte
INDEX COPERNICUS (IC)30 puncte
HEIN ONLINE30 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 190 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
13 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1113 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Arakelyan Sergey V., dr.hab., Academia de Justiție din Armenia (Armenia)5 puncte
2. Rotaru-Radu Cristina, dr., Institutul Național al Magistraturii (România)5 puncte
3. Fuerea Augustin, prof.univ., Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (România)5 puncte
4. Stefanciuk Ruslan, prof., Национальная академия прокуратуры Украины (Ucraina)5 puncte
5. Şuklina Natalia, prof., Национальная школа судей Украины (Ucraina)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
3 din 18 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
133 puncte
1. Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Consiliul Superior al Magistraturii (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218198439
2. Dorul Olga, dr., conf.univ., Institutul Naţional al Justiţiei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204121430
3. Negru Andrei, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55632523100
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3161 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
96 autori in ultimii 3 ani, 14 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
29 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
96 autori in ultimii 3 ani, 7 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
58 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.387 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2007-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
15 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (4 din 4)
2020 (4 din 4)
2019 (4 din 4)
2018 (4 din 4)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.345 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 496 puncte