FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)

2. Cod ISSN

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/stiinte-sociale/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22242253, (+373)22245472, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 8(148), 2021 - 100
Nr. 3(143), 2021 - 100
Nr. 8(138), 2020 - 100
Nr. 3(133), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bulgaru Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Milicenco Stela, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Băieşu Sergiu, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
4.Cujba Vasile, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
5.Stepanov Georgeta, dr.hab., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
6.Brînză Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
7.Cojocaru Violeta, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Dolea Igor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Roşca Nicolae, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
10.Marin Constantin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Moşneaga Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
12.Teosa Valentina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
13.Racu Aurelia, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
14.Priţcan Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova)
15.Şoitu Contiu Tiberiu, dr., prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
16.Ţiclea Alexandru, prof.univ., Universitatea Ecologică Bucureşti (România)
17.Rad Ilie, prof.univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
18.Khachatryan Artak, conf.univ., Yerevan State University (Armenia)
19.Guzun Mihail, dr., conf.univ., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S. (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 52863625000
20.Toader Tudorel, prof.univ., Curtea Constituţională a României (România)
21.Solcan Alexandru, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
22.Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
23.Sandu Ştefan-Antonio, dr., prof.univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)
24.Baias Flavius-Antoniu, Universitatea din Bucureşti (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 3
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 4%
Romana - 93%
Engleza - 3%
RezumateRusa - 7%
Romana - 96%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1017, 2015 - 2033
2.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=231245, 2007 - 2017
3.CiteFactor Academic Scientific Journals, http://www.citefactor.org/journal/index/12876/studia-universitatis-moldaviae#.VhuwlG5wbCN, 2007 - 2017
4.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2053
5.WorldCat, http://www.worldcat.org/search?q=Studia+Universitatis+Moldaviae&qt=results_page ,2007 - 2017
6.University of Saskatchewan Library, http://library.usask.ca/find/ejournals/view.php?id=4200000000000224 ,2007 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Creciun Natalia - Scopus Author ID - 57221642646
2.Cujba Rodica - Web of Science ResearcherID - T-7387-2019
3.Negru Andrei - Scopus Author ID - 55632523100
4.Reniţă Gheorghe - Scopus Author ID - 57210162062

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ЯКОВЛЕВА, Л., Institutul Regional Odessa pentru Administrația Publică a Academiei Naționale de Administrație Publică pe lângă președintele Ucrainei, Ucraina Легитимность власти в Украине: от электоральной демократии к политической инклюзивности. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 8(128), 248-241. ISSN 1814-3199 ISSNe 2345-1017.
2 BRÎNZĂ, S., dr.hab., MAREȘ, M., Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, România Îmbogățirea ilicită – o analiză comparativă a legislațiilor din Republica Moldova și din România. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2020, nr. 8(138), 16-3. ISSN 1814-3199 ISSNe 2345-1017.
3 VARDANYAN, Y., Yerevan State University, Armenia Structural and functional features of the social protection system in post-soviet Armenia. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2020, nr. 3(133), 21-15. ISSN 1814-3199 ISSNe 2345-1017.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 3(133) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte_Sociale_3_2020_0.pdf
Numărul 8(138) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Sociale_8_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: