FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Naţională de Drept

2. Cod ISSN

pISSN: 1811-0770

3. Site-ul revistei

http://uspee.md/revista-nationala-de-drept/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A. Mateevici 60  MD-2009 mun. Chisinau
Telefon / fax / e-mail(+373)22577752, , revistadrept@yahoo.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4-6(234-236), 2020 - 1000
Nr. 1-3(231-233), 2020 - 200
Nr. 10-12(228-230), 2019 - 200
Nr. 7-9(225-227), 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ciocanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
3.Rusnac Gheorghe, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
4.Aramă Elena, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
5.Brînză Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
6.Sârcu-Scobioală Diana, dr.hab., conf.univ., Institutul Naţional al Justiţiei (Republica Moldova)
7.Balan Oleg, dr.hab., prof.univ., Academia de Administrare Publică (Republica Moldova)
8.Poalelungi Mihail, dr.hab., conf.univ., Curtea Constituţională a Republicii Moldova (Republica Moldova)
9.Craiovan Ion, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)
10.Chibac Gheorghe, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Flogaitis Spyros, prof.univ., Centrul de Drept European Constituţional din Atena (Grecia)
12.Guceac Ion, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
13.Grecu Raisa, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
14.Humă Ioan, prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România)
15.Mihai Gheorghe, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)
16.Baias Flavius-Antoniu, Universitatea din Bucureşti (România)
17.Smochină Andrei, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
18.Streteanu Florin, prof.univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
19.Nekrosius Vytautas, prof.univ., (Lituania)
20.Sivkov Tzvetan, prof.univ., (Bulgaria)
21.Trebkov Andrei, dr., Uniunea Juriștilor din Federația Rusă/Союз юристов России (Rusia)
22.Toader Tudorel, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
23.Ţiclea Alexandru, prof.univ., Universitatea Ecologică Bucureşti (România)
24.Duţu Mircea, prof.univ., Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (România)
25.Surdu Alexandru, acad., dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române (România)
26.Spinei Victor, acad., Academia Româna (România)
27.Diaconescu Ion, Academia Internațională „M.Eminescu” (România)
28.Bordeianu Cătălin, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)
29.Coptileţ Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
30.Roşca Alexandru, acad., dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
31.Voicu Alexandru-Virgil, dr., prof.univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
32.Iriarte Angel Jose Luis, dr., Universitatea Publică din Navarra (Spania)
33.Sadovei Nicolai, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
34.Arhiliuc Victoria, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
35.Mihalache Iurie, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
36.Domente Marin, dr., Universitatea Americană din Moldova (Republica Moldova)
37.Cuza Bogdan, dr., (Germania)
38.Dindirica Lucian, dr., Universitatea din Craiova (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2000

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 12apărute: 12
2016Numere planificate: 12apărute: 12
2017Numere planificate: 12apărute: 12
2018Numere planificate: 12apărute: 4
2019Numere planificate: 12apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 15%
Romana - 83%
Engleza - 2%
RezumateRusa - 70%
Romana - 96%
Engleza - 100%
Franceza - 58%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cujba Rodica - Web of Science ResearcherID - T-7387-2019

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БЕЛОГЛАВЕК, А., Necunoscută, Cehia, Cehia Куда движется арбитраж: есть ли у него друзья и враги?. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 82-78. ISSN 1811-0770.
2 БРОШКОВ, М., Universitatea Agrară de Stat din Odessa, Ucraina, Ucraina, БУЛЫШЕВА, Д., Universitatea Agrară de Stat din Odessa, Ucraina, Ucraina Дуальное образование как эффективный инструмент модернизации развития аграрного сектора. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 54-48. ISSN 1811-0770.
3 VOICU, A., dr., AVORNIC, G., dr.hab., BUDIȘAN, C., Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (INPPA), România Critical considerations concerning the impunity of the regulations of the world anti-doping code and its subordinates in relation with the values of contemporary sport – from Romania and all over the world. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 41-22. ISSN 1811-0770.
4 ЧИРИЧ, А., Хозяйственная палата Республики Сербии в Белграде, Serbia Международный характер, толкование  и принцип добросовестности в применении источников права в арбитражной практике. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 77-68. ISSN 1811-0770.
5 ЧУБАРОВ, В., Торгово-промышленная палата России, Rusia В России пока не так много третейских судов, готовых работать на высоком уровне. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 98-83. ISSN 1811-0770.
6 CRAIOVAN, I., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România, CUZA, B., dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România Sistemul educațional și valorile juridice. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 10-12(228-230), 15-8. ISSN 1811-0770.
7 DEACONU, ?., Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, România Arbitrajul comercial în România – tendinţe şi dezvoltări actuale. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 57-55. ISSN 1811-0770.
8 DURĂ, N., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România Despre drepturile și libertățile omului prevăzute în textul сonstituţional român. Consideraţii şi evaluări. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 10-12(228-230), 63-53. ISSN 1811-0770.
9 ГОХЕЛАШВИЛИ, Г., Еврорегиональный учебный университет, Georgia Современные проблемы и пути их решения способом модернизации учебного процесса с учётом важности междисциплинарных аспектов в высших учебных заведениях. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 81-80. ISSN 1811-0770.
10 IRIARTE ANGEL, J., dr., Universitatea Publică din Navarra, Spania 60 years of New York convention on recognition of arbitral awards. Experience of Spain. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 15-7. ISSN 1811-0770.
11 КОВАЛЕНКО, Е., Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, Belarus Проведение научных исследований в области право­вой информатизации: опыт Национального Центра ПРАВОВОЙ информации Республики Беларусь. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 82-80. ISSN 1811-0770.
12 LILE, R., Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România Învățământul superior Românesc ca avangardă a dezvoltării sociale. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 10-12(228-230), 45-39. ISSN 1811-0770.
13 СЕРГЕЕВ, Ю., Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН, Rusia, НОГУЧИ, Т., Университет Южной Калифорнии, Statele Unite ale Americii, МАМЕДОВ, В., Бакинский Государственный Университет, Azerbaijan Всемирная ассоциация медицинского права: история и современность. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 27-25. ISSN 1811-0770.
14 MITITELU, C., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România Logodna şi căsătoria în „pravila” lui Andronachi Donici. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 10-12(228-230), 118-110. ISSN 1811-0770.
15 ОТАХОНОВ, Ф., Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, Uzbekistan Перспективы развития международного коммерческого арбитража в Узбекистане. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 61-58. ISSN 1811-0770.
16 ПУНЕВ, Б., АС при БТПП, Bulgaria Арбитражная оговорка – самостоятельность и зависимость от материально-правового договора (болгарский опыт). Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 67-62. ISSN 1811-0770.
17 СКРЫПНИК, В., Полтавский университет экономики и торговли, Ucraina, ГАСИЙ, Е., Полтавский университет экономики и торговли, Ucraina Практико-ориентированное образование как способ профессиональной подготовки специалистов в Украине. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 73-62. ISSN 1811-0770.
18 СОШНИКОВА, Т., Московский гуманитарный университет, Rusia Некоторые проблемы реформирования высшего обра­зования в России. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 21-18. ISSN 1811-0770.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-3(219-221) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RND_1-3_2019.pdf
Numărul 4-6(222-224) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RND_4-6_2019.pdf
Numărul 7-9(225-227) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RND_7-9_2019.pdf
Numărul 10-12(228-230) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RND_10-12_DOI.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: