FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Relaţii internaţionale. Plus
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
INDEX COPERNICUS (IC)30 puncte
DRJI (Directory of Research Journals Indexing)30 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2018-08-2530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 190 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
72 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1122 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Sakovici Vasilii, dr.hab., prof.univ., Белорусский национальный технический университет (Belarus)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Nazaria Sergiu, dr.hab., conf.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37124818900
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
9 din 24 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
300 puncte
1. Bărbulescu Iordan Gheorghe, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (România) - Scopus Author ID - 35236256800
2. Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
3. Grant Chris, Universitatea din Mercer (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 57196700605
4. Grosul Vladislav, Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia) - Scopus Author ID - 49963450500
5. Horga Ioan, Universitatea din Oradea (România) - Scopus Author ID - 56902569700
6. Lipkova Ludmila, Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia) - Scopus Author ID - 7801519221
7. Makarciuk Vladimir, Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника» (Ucraina) - Scopus Author ID - 56285594800
8. Malghin Artiom, Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (Rusia) - Scopus Author ID - 6603326006
9. Mraz Stanislav, Universitatea Danubius din Sladkovicovo (Slovacia) - Scopus Author ID - 57014866000
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
85 autori in ultimii 3 ani, 27 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
64 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
85 autori in ultimii 3 ani, 3 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
28 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.392 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2011-2020
1 punct pentru fiecare an de apariție
9 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2019 (1 din 2)
2018 (2 din 2)
2017 (2 din 2)
2016 (2 din 2)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.39 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 563 puncte