FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

EcoSoEn

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-344X

3. Site-ul revistei

http://ecosoen.ulim.md/index.php?id=100

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova
Adresa52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova
Telefon / fax / e-mail, , ecosoen.ulim@gmail.com
Webwww.ulim.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2023 - 100
Nr. 3-4, 2022 - 200
Nr. 1-2, 2022 - 200
Nr. 3-4, 2021 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Galben Ilian, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Rusnac Svetlana, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Balan Igor, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
4.Blagorazumnaia Olga, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57219745494
5.Robu Elena, dr., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57219022786

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 2apărute: 3
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2
2022Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 17%
Romana - 57%
Engleza - 26%
RezumateRusa - 21%
Romana - 81%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://www.doaj.org/toc/2587-344X, 2019 - 2033
2.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51069, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Blagorazumnaia Olga - Scopus Author ID - 57219745494
2.Dreiher Dalia - Scopus Author ID - 57219745786
3.Gaşper Lucia - Scopus Author ID - 57647826600
4.Gribincea Alexandru - Scopus Author ID - 55325052300, Scopus Author ID - 57217044468
5.Kabaha Ali - Scopus Author ID - 57217043265
6.Kara Bestenigar - Scopus Author ID - 57263144300
7.Kozak Iurii - Scopus Author ID - 57218896186
8.Lungu Viorelia - Scopus Author ID - 57269859400
9.Robu Elena - Scopus Author ID - 57219022786
10.Robu Viorel - Scopus Author ID - 55146824700
11.Sandu Maxim - Scopus Author ID - 57211684109
12.Şişianu Sergiu - Scopus Author ID - 10640358700
13.Socolov Vasile - Scopus Author ID - 57190173264

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 PIVORIENE, J., Mykolas Romeris University, Lituania, BRIGITA, K., Mykolas Romeris University, Lituania, KATKONIENE, A., Mykolas Romeris University, Lituania Challenges and possibilities of parenting in Covid-19 situation in Lithuania. EcoSoEn. 2021, nr. 1-2, 233-227. ISSN 2587-344X.
2 СТРАТУЛАТ, Т., dr., ПОПА, А., ГУШАН, А., КАДАР, О., Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, România, СОКОЛОВ, В., СОКОЛОВA, Л. Количественное определение содержания FE, NI, CR, CU, ZN, CD, PB, HG в овощах и фруктах, выращиваемых в Mолдове, и оценка риска здоровью. EcoSoEn. 2022, nr. 1-2, 204-196. ISSN 2587-344X.
3 BALAN, I., dr., MOLDOVAN, M., CHIRA, T., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Reflecții conceptuale privind aspectele de morală, etică și conduită în activitatea profesională a contabililor și auditorilor. EcoSoEn. 2021, nr. 1-2, 16-7. ISSN 2587-344X.
4 GRIBINCEA, A., dr.hab., HABASHI, M., College for Technology and Science Mathematic and Economic, Israel, COJOCARU, V. Education management - the basis of the country’s competitiveness. EcoSoEn. 2020, nr. 1-2, 13-7. ISSN 2587-344X.
5 HURLOIU, L., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România, RUSU, B., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România, HURLOIU, I., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Methodology of organization and performance of fiscal inspection in Romania. EcoSoEn. 2022, nr. 1-2, 23-15. ISSN 2587-344X.
6 ITZHAKOV, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Choosing career in modern world. EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, 194-190. ISSN 2587-344X.
7 RUSNAC, S., dr., KHORY, J., Elementary school in Deir Hanna, Israel Influența apartenenței culturale asupra distanțelor sociale la studenții autohtoni și internaționali din Republica Moldova. EcoSoEn. 2022, nr. 3-4, 121-105. ISSN 2587-344X.
8 KLIMENKO, I., Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ессентуки, Rusia Personnel management in the context of digital transformation of the regional economy: experience of systemological analysis. EcoSoEn. 2021, nr. 3-4, 61-58. ISSN 2587-344X.
9 KOZAK, Y., Odessa National Economic University, Ucraina, UKHANOVA, I., Odessa National Economic University, Ucraina, SULYM, O., Odessa National Economic University, Ucraina Modern methodology for the analysis of international economic relations: ethno-cultural features. EcoSoEn. 2020, nr. 1-2, 20-14. ISSN 2587-344X.
10 MARINESCU, G., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, STOICA, C., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România Importanța educației multiculturale în școală. EcoSoEn. 2021, nr. 3-4, 164-138. ISSN 2587-344X.
11 NIȚĂ, V., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Using marketing tools for improving the efficiency of public administration activities. EcoSoEn. 2021, nr. 1-2, 146-142. ISSN 2587-344X.
12 TUFEANU, M., dr., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, ROBU, V., dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, PETRESCU, Z., Grădinița „Agricola”, Bacău, România Abilitățile sociale în rândul cadrelor didactice care lucrează în învățământul primar: studiu exploratoriu. EcoSoEn. 2022, nr. 1-2, 154-143. ISSN 2587-344X.
13 SAHINOGLU, S., Universitatea din Istanbul, Turcia Evaluation of education in the contemporary world from a perspective of holistic approach. EcoSoEn. 2022, nr. 3-4, 104-92. ISSN 2587-344X.
14 SASU, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, NITA, V. Economic and social benefits of public sector marketing. EcoSoEn. 2021, nr. 1-2, 63-57. ISSN 2587-344X.
15 SIGALIT, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România The strategy challenge in training nursing profession (the american case). EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, 217-212. ISSN 2587-344X.
16 HAJAJRA, M., SIROTA, J., ORT Braude Engineering college, Karmiel, Israel, ELSAIED, I. Diversity management for the sake of improvement of education availability system and educational opportunities equalities. EcoSoEn. 2021, nr. 1-2, 86-82. ISSN 2587-344X.
17 ШКУЛИПА, Л., Национальная академия статистики, учета и аудита, Киев, Ucraina Роль и значение МСФО в системе повышении качества бухгалтерского учета. EcoSoEn. 2021, nr. 1-2, 71-64. ISSN 2587-344X.
18 VASIUTYNSKYI, V., Институт социальной и политической психологии НАПН Украины, Ucraina Psychological aspects of war at Donbas: evaluations and attitudes, search for culprits, possibilities of mutual understanding. EcoSoEn. 2021, nr. 1-2, 183-171. ISSN 2587-344X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Ecosoen-1-2%202022%2025%2006%2022.pdf
Numărul 3-4, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Ecosoen-3-4%2B2022_final.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: