FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
OAJI, 2015-05-1630 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2015-10-1130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 160 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
25 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1125 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
13 din 32 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
325 puncte
1. Barsuc Alexandr, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6505893011
2. Cataranciuc Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56380467500
3. Evtodiev Igor, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 13005495700
4. Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14052357700
5. Nedeff Valentin, (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57196029082
6. Nedeoglo Dumitru, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701473404
7. Nica Denis, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
8. Paladi Florentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507791670
9. Paţiuc Vladimir, dr., conf.univ., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57210325700
10. Perjan Andrei, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6503955791
11. Pickl Stefan Wolfgang, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603830489
12. Rogojin Iurie, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8716999500
13. Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55323256400
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
174 autori in ultimii 3 ani, 19 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
22 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
174 autori in ultimii 3 ani, 30 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
138 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3160 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1996-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
25 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
2018 (2 din 2)
2017 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.355 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 650 puncte