FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1999
eISSN: 2345-1963

3. Site-ul revistei

http://usem.md/md/p/rmdiri

4. Fondatorul

DenumireaAsociaţia de Drept Internaţional din Moldova
AdresaRepublica Moldova, mun. Chişinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1, bir. 305, MD 2069
Telefon / fax / e-mail(+373)69185527, (+373)22430305, alexandruburian@yahoo.com
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2022 - 300
Nr. 1, 2022 - 100
Nr. 2, 2021 - 100
Nr. 1, 2021 - 300

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57204128316
2.Capustin Anatolii
3.Kopîlov Mihail, Международная Академия Наук экологии и безопасности жизнедеятельности (Rusia)
4.Lipkova Ludmila, Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia) - Scopus Author ID - 7801519221
5.Mazilu Dumitru
6.Nazaria Sergiu, dr.hab., conf.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37124818900
7.Papava Vladimer
8.Popescu Dumitru, dhc, (Republica Moldova)
9.Roşca Alla, dr.hab., prof.univ., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
10.Sedleţchi Iurie, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Timcenko Leonid
12.Heinrich Hans-Georg
13.Fuerea Augustin, prof.univ.
14.Chindîbaliuc Oleana, dr., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
15.Chirtoacă Natalia, dr., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
16.Iriarte Angel Jose Luis, dr.
17.Arhiliuc Victoria, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
18.Abashidze Aslan, Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova (Rusia)
19.Balan Oleg, dr.hab., prof.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
20.Beniuc Valentin, dr.hab., conf.univ., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57197842376
21.Boshitsky Iurii
22.Dergaciov Vladimir, Academia Juridică din Odessa (Ucraina)
23.Diulgerova Nina
24.Verescetin Vladlen, (Franţa)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 2
2021Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 25%
Romana - 44%
Engleza - 31%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.eLIBRARY.RU, https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38301, 2016 - 2033
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2345-1963, 2016 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Beniuc Valentin - Scopus Author ID - 57197842376
2.Burian Alexandru - Scopus Author ID - 57204128316
3.Lipkova Ludmila - Scopus Author ID - 7801519221

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ANITEI, N., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Autoritatea părintească în Dreptul International Privat Român. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2021, nr. 1, 116-98. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
2 БАЛЕГА, А., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Вода – источник права населения Центральной Азии на стабильность и безопасность. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, 92-83. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
3 BENOVA, Z., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia The connection between immigration and level of criminality in the Slovak Republic. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2019, nr. 2(14), 37-28. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
4 БРОЦКОВА, К., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia, ЛИПКОВА, Л., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Северный морской путь: реалии и перспективы. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2021, nr. 1, 83-72. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
5 CANALES, C., University of Havana, Cuba, CEREZO, D., University of Havana, Cuba, FERNÁNDEZ, E., University of Havana, Cuba, PÉREZ, Y., University of Havana, Cuba, SARDIÑAS, E., University of Havana, Cuba Cuba: Reforma constitucional y derecho internacional. tratos, relaciones internacionales e integración regional. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, 21-9. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
6 ČECH, Ľ., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Religious and ideological foundations of Iran’s foreign policy. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2021, nr. 2, 101-91. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
7 CHELARU, V., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Deconstructing the case of Transnistria`s conflict: identities and representations. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, 87-74. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
8 CHRVALOVA, L., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Analysis of international legislation and trade in conventional weapons in Central Asian countries. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, 131-120. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
9 ДЕРГАЧЕВ, В., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Трансформация советского геополитического пространства и формирование мировой периферии нестабильности. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2021, nr. 2, 67-55. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
10 GENTIMIR, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Extinderea competenței Curții Penale Internaționale – veritate juridică cu impact sedițios asupra comunității internaționale. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2019, nr. 2(14), 17-9. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
11 GRIGOROVA, D., Universitatea din Sofia „Sfîntul Kliment Ohridski”, Bulgaria The russian nation between the soviet past and the eurasian future: seeking post-soviet identity. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2019, nr. 1(14), 86-79. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
12 HRINKO, J., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Examination of the causality of foreign direct investment and export and implication in the V4 region. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2021, nr. 2, 90-77. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
13 JANAS, K., Alexander Dubček University of Trenčín, Slovacia The situation of roma population in Slovakia in 1945-1948. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2019, nr. 1(14), 95-87. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
14 JANČOVIČ, P., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia The neoliberal roots of chilean protest.. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2019, nr. 1(14), 57-49. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
15 КОЧАЖДОВА, М., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Chronological overview - EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, 73-63. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
16 KAJANEK, T., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Automotive industry and current state of electromobility in the Visegrad group region. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, 115-93. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
17 KAPUSTINA, L., Ural State University of Economics, Rusia, GAITEROVA, O., Ural State University of Economics, Rusia The US - China tech war: causes and scenarios. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, 62-49. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
18 КАРАМАН, К., Мариупольский государственный университет, Ucraina, СЕНАТОСЕНКО, В., Мариупольский государственный университет, Ucraina, ПАРЛЮК, В., Мариупольский государственный университет, Ucraina, ТРИМА, К., Институт высшего образования АПН Украины, Киев, Ucraina Направления, векторы, тенденции, перспективы процесса трансформации партийно-политических систем стран-членов Европейского союза. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, 134-116. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
19 KINER, A., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Are they highly skilled? Labour migration and education of Moldovan emigrants with information card – the case of Slovakia: part 1. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, 174-164. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
20 CHIRTOACĂ, N., dr., LARION, A., dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Apariția și evoluția drepturilor la muncă în cadrul Uniunii Europene. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, 38-25. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
21 ПОЦКЛАН, М., Евроатлантический центр, Братислава, Slovacia Состояние и перспективы автомобилестроения в Украине. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2021, nr. 1, 97-84. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
22 ROZKOSOVA, Z., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Selected aspects of the islamic factor in international relations. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, 163-154. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
23 СЕРЕСОВА, Т., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Интеграция мигрантов на муниципальном уровне как равноправный партнер государственной политики интеграции мигрантов в Словацкой республике. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, 141-132. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
24 SIBULA, A., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Direction and Principles of Foreign Policy of China: Xi Jinping’s Vision. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, 82-74. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
25 TOMASZ, S., Academia „Andrzej Frycz Modrzewski”, Cracovia, Polonia The Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, 59-47. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
26 TOMECKOVA, L., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Turkey’s „Soft power” and the promotion of neo-ottomanism in times of transformation. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, 115-104. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RMDIRI.%202021%2C%20nr.%201.pdf
Numărul 2, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RMDIRI_2021_nr_2.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: