FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1999
eISSN: 2345-1963

3. Site-ul revistei

http://usem.md/md/p/rmdiri

4. Fondatorul

DenumireaAsociaţia de Drept Internaţional din Moldova
AdresaRepublica Moldova, mun. Chişinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1, bir. 305, MD 2069
Telefon / fax / e-mail(+373)69185527, (+373)22430305, alexandruburian@yahoo.com
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3-4(13), 2018 - 300
Nr. 1-2(13), 2018 - 300
Nr. 4(12), 2017 - 300
Nr. 3(12), 2017 - 300

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57204128316
2.Capustin Anatolii
3.Kopîlov Mihail, Международная Академия Наук экологии и безопасности жизнедеятельности (Rusia)
4.Lipkova Ludmila, Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia) - Scopus Author ID - 7801519221
5.Mazilu Dumitru
6.Nazaria Sergiu, dr.hab., conf.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37124818900
7.Papava Vladimer
8.Popescu Dumitru, dhc, (Republica Moldova)
9.Roşca Alla, dr.hab., prof.univ., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
10.Sedleţchi Iurie, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Timcenko Leonid
12.Heinrich Hans-Georg
13.Fuerea Augustin, prof.univ.
14.Chindîbaliuc Oleana, dr., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
15.Chirtoacă Natalia, dr., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
16.Iriarte Angel Jose Luis
17.Arhiliuc Victoria, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
18.Abashidze Aslan, Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova (Rusia)
19.Balan Oleg, dr.hab., prof.univ., Academia de Administrare Publică (Republica Moldova)
20.Beniuc Valentin, dr.hab., conf.univ., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 49963450500, Scopus Author ID - 57197842376
21.Boshitsky Iurii
22.Dergaciov Vladimir, Национальный университет „Одесская юридическая Академия“ (Ucraina)
23.Diulgerova Nina
24.Verescetin Vladlen, (Franţa)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 4
2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 43%
Romana - 43%
Engleza - 14%
RezumateRusa - 100%
Romana - 93%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Beniuc Valentin - Scopus Author ID - 49963450500, Scopus Author ID - 57197842376
2.Burian Alexandru - Scopus Author ID - 57204128316
3.Lipkova Ludmila - Scopus Author ID - 7801519221
4.Mraz Stanislav - Scopus Author ID - 57014866000
5.Nazaria Sergiu - Scopus Author ID - 37124818900

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БУРИАН, А., dr.hab., АБАШИДЗЕ, А., Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova, Rusia, КИНДЫБАЛЮК, О., dr., СОЛНЦЕВ, А., Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova, Rusia КОПЫЛОВ Михаил Николаевич. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 2(11), 313-308. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
2 АМЕЛИНА, Я., Кавказский геополитический клуб, Москва, Rusia Отношение российских мусульман к т.н. _Исламскому Государству_ и операции воздушно-космических сил России в Сирии. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 3(11), 438-435. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
3 ANGELOVA, M., University of National and World Economy (UNWE), Bulgaria Conflict management during the process of organizational change. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 4(12), 642-634. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
4 ANITEI, N., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Legea aplicabilă condițiilor de fond ale adopției potrivit art. 2607 alin. 1 și alin. 2 din Codul Civil al României. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2018, nr. 1-2(13), 20-17. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
5 АРИФХАНОВ, Ш., Институт стратегических и межрегиональных исследований Республики Узбекистан, Uzbekistan Борьба с терроризмом - стратегическая задача. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 651-645. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
6 ISMAYIL, T., University of Economics and Technology, Ankara , Turcia, ATMACA, H., University of Economics and Technology, Ankara , Turcia Uzbek foreign policy: Uzbekistan - USA relations in the post-soviet era under Karimov’s ruling. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 3(12), 492-483. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
7 БАЯСАХ, Ж., Институт международных отношений Академии наук Монголии , Mongolia О современном нейтралитете Монголии. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 656-652. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
8 BOHACI, R., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia The turbulent reality of the global economy: a huge task for new economic diplomacy. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 2(11), 252-244. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
9 БОЙКОВА, Е., Отдел Кореи и Монголии Института востоковедения РАН , Rusia Российско-китайско-монгольское сотрудничество и проблемы экологии. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 548-540. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
10 CASADEVALL, J., Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Franţa Recenzia monografiei Extrateritorialitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: Obligaţii Pozitive și Jurisdicţie. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 1(11), 136-131. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
11 CHELARU, A., Universitatea din Bucureşti, România Considerații privind competența internațională a notarilor publici din România în lumina dispozițiilor Codului civil român și a regulamentului (UE) Nr. 650/2012. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 277-267. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
12 CHELARU, V., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Abkhazia between the past and the future: loyalties and strategies in a post-imperial context. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 3(12), 441-427. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
13 CHISELIOVA, E., Российский университет дружбы народов, Rusia Некоторые инициативы столетия Международной Организации Труда в контексте правозащитного подхода к миграции. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 18-9. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
14 CIEFOVA, M., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Österreichische und slowakische kultur unter berücksichtigung der wirtschaftslage und der gegenseitigen beziehungen. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 3(12), 453-442. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
15 CIUCĂ, A., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Provocările drepturilor omului în Europa. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 218-211. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
16 DANCAKOVA, I., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Definition de la migration environnementale dans un contexte international. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 579-572. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
17 ДЕРГАЧЕВ, В., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Европейский опыт региональной политики для постсоветских государств.  . Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 4(12), 572-558. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
18 ДИКОВСКАЯ, И., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Понятие, система, функции принципов правового регулирования международных частных договорных обязательств. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 2(11), 195-180. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
19 ДЮЛГЕРОВА, Н., South-West University „Neofit Rilski” , Bulgaria, ДИМИТРОВ, Д., South-West University „Neofit Rilski” , Bulgaria Энергетический пазл евразийской безопасности. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 293-286. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
20 DIULGEROVA, N., Necunoscută, Bulgaria, Bulgaria Energy paradigm of the Black Sea Region. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 50-45. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
21 ДЖОРОБЕКОВА, А., Дипломатическая академиа им. К. Дикамбаева МИД Киргизской Республики, Kyrgyzstan Идеологические аспекты обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 3(11), 446-439. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
22 DOLABERIDZE, D., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia Armenian Church Invades Georgia . Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 1(11), 119-115. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
23 DUKHANIN, A., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Prospects of energy cooperation between the European Union and the Russian Federation. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2018, nr. 3-4(13), 124-115. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
24 ДУНАЕВА, Е., Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, Rusia Регионализм во внешней политике Исламской Республики Иран (к вопросу о вступлении ИРИ в ШОС). Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 3(11), 382-376. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
25 ЕВСЕЕВ, В., Institutul ţărilor CSI (Институт стран СНГ), Rusia Кризис украинской энергетики . Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 4(12), 633-628. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
26 GENTIMIR, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Valenţele controversate actuale ale bioeticii reflectate în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 244-229. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
27 ГРИГОРОВА, Д., Universitatea din Sofia, Bulgaria Евразийская (имперская) демократия постсоветской России. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 285-278. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
28 GUO, P., Institute of International Maritime Law (IIML) of the Dalian Maritime University, China Coordination on Compensation Liability for Bunker Pollution and Regime of Limitation of Liability for Maritime Claims. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 122-112. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
29 GUSEV, L., Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации, Rusia China's interests in Central Asia states. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 266-260. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
30 HANDRLICA, J., Universitatea Charles (Charles University), Cehia, NOVOTNA, M., Trnava University in Trnava, Slovacia Transport of radioactive waste: liability issues revisited. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 228-219. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
31 ЯШКОВА, П., Universitatea Pedagogica de Stat din Moscova, Rusia Идеология Советского союза в условиях меняющейся конъюнктуры международных отношений . Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 167-161. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
32 JANUBOVA, B., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Dilma Rousseff - the challenges of current Brazilian policy. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 1(11), 66-54. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
33 JUGASTRU, C., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Normele conflictuale privind actul juridic – perspectiva Codului Civil Român. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 539-528. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
34 КАЛЯЕВ, А., Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina, МОТОРНЫЙ, В., Военная академия, г. Одесса, Ucraina, ВЯТКИН, Ю., Академия сухопутных войск, г. Львов, Ucraina Демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны Украины: институциональный процесс в условиях современных вызовов и угроз. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2018, nr. 3-4(13), 168-158. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
35 КАРАС, М., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Investment Arbitration and Latin America: Analysing Recent Trends and Past Challenges. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2018, nr. 3-4(13), 175-169. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
36 KLENKA, M., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Legal aspects of targeted killing using drones. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 141-128. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
37 KOLODZIEJCZYK, M., Şcoala Superioară de Finanţe şi Drept din Bielsko-Biala , Polonia Right to be forgotten as one of key principles of the EU. Data Protection Law Reform. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 29-19. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
38 LAICIAC, M., Ambasada Republicii Slovace în Republica Coreea (Seul, Coreea de Sud), Coreea de Sud South Korean Development Model. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 560-549. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
39 CHIRTOACĂ, N., dr., LARION, A., dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Abordări multilaterale ale drepturilor fundamentale de muncă: relația acordurilor comerciale cu standardele de muncă. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 3(12), 384-371. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
40 LIPKOVA, L., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia, МАТОШ, Б., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Особый статус Великобритании в Европейском союзе. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 1(11), 45-35. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
41 МАЙТДИНОВА, Г., Российско-Таджикский (Славянский) Университет (РТСУ), Tajikistan Перспективы меридиональной интеграции государств Южной и Центральной Азии в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 636-625. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
42 МАРТЫНЕНКО, И., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus Охрана подводного археологического (культурного) наследия: соотношение международного и национального права на примере Республики Молдова и Беларуси. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 3(11), 411-403. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
43 MESZAROS, E., Universitatea din Oradea, România, ȚOCA, C., Universitatea din Oradea, România Queen or pawn of the world’s chess table: the European Union a high-profile global security actor or just a mediocre player?. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 4(12), 662-643. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
44 МЕТРЕВЕЛИ, Н., Georgian Technical University, Georgia Влияние развития информационно-коммуникационных технологий на политические процессы в Грузии. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 147-142. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
45 MIRZAZADE, L., Институт Кавказоведения Национальной Академии наук Азербайджана , Azerbaijan Modern components of Azerbaijan in the opposition of the external politicfl expansion. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 309-302. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
46 MOCANU, D., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Curtea de Justiție a Uniunii Europene – curte pentru chestiunile refugiaților. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 595-580. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
47 MOLDOVEANU, B., Universitatea "Transilvania" din Braşov, România Reglementarea fondurilor europene şi importanţa lor pentru ţările candidate şi membre ale Uniunii Europene. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 600-596. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
48 МРАЗ, С., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia, ЗУБРО, Т., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Государственный суверенитет и гуманитарная интервенция. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 527-519. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
49 PÎRJU, I., Universitatea Danubius, Galaţi, România, România Influența managementului intercultural in evolutia schimburilor economice dintre România și Bulgaria. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 319-310. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
50 ПЯТНИЧУК, Т., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Концепция «морской силы» и преобразование военно-морского флота в инструмент внешней политики США  в конце ХІХ – начале ХХ в.. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 4(12), 607-592. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
51 SAYED, S., Начальная школа села Эльсаиед округа Беер-Шева, Israel Начало ближневосточного противостояния и его непосредственные последствия. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2018, nr. 3-4(13), 140-134. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
52 SCHIN, G., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, CHIRTOACĂ, L. Natura juridică a actelor notariale. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2018, nr. 1-2(13), 58-50. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
53 СЕЛЕЗНЁВ, И., Институт социально-политических исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН), Rusia Некоторые аспекты евразийской интеграции и перспективы формирования единой социальной политики ЕАЭС в свете европейского опыта. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 4(11), 644-637. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
54 SÎCI, A., Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi, Ucraina О терминологии и не только (к 100-летию Октябрьской революции в России). Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 160-148. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
55 STOILOVA, V., South-West University „Neofit Rilski” , Bulgaria Topical issues of cooperation between the European Union and the Organization of the Black Sea Economic Cooperation. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 127-123. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
56 СТРАТИЕВСКИЙ, Д., Center for the Study of Eastern Europe in Berlin, Germania Избирательная кампания в Германии в 2017 г.  Система, особенности, технологии. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 3(12), 482-474. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
57 СТРЕЛЬЦОВА, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Внешнеполитический треугольник «Украина – ЕС – Россия» и перспективы европейской интеграции Украины. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 2(11), 307-290. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
58 СУРЖИК, Д., Институт всеобщей истории РАН, Rusia Нейтралитет Иберийских стран в период второй мировой войны. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 2(12), 301-294. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
59 СУРМА, Л., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Медиативное соглашение: сущность, форма, содержание и исполнение. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 3(12), 458-454. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
60 TRIŞIN, O., Université de Pau et des Pays de l'Adour, Franţa Efectele problemei minorităților în Republica Moldova asupra integrității sale teritoriale și stabilității politice interne. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 1(12), 105-100. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.
61 TUNÇ, A., Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turcia The role of the president's office for Disaster and Emergency Management Agency (AFAD) in the migration process in Turkey. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2018, nr. 1-2(13), 49-36. ISSN 1857-1999 ISSNe 2345-1963.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(13) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RMDIRI-nr.-1-2-2018.pdf
Numărul 3-4(13) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RMDIRI_nr.3-4_2018%20%281%29.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: