FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Relaţii internaţionale. Plus

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393

3. Site-ul revistei

http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Adresastr. Puşkin 54, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2005
Telefon / fax / e-mail(+373)22228320, , revista@irim.md
Webwww.irim.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(19), 2021 - 100
Nr. 2(18), 2020 - 100
Nr. 1(17), 2020 - 100
Nr. 2(16), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2011

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 8%
Romana - 42%
Engleza - 50%
RezumateRusa - 19%
Romana - 50%
Engleza - 50%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3393, 2018 - 2033
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3393, 2018 - 2033
3.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50233
4.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://www.olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3393

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Gherţen Andrei - Scopus Author ID - 56615362500
2.Nazaria Sergiu - Scopus Author ID - 37124818900

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ROŞCA, L., dr.hab., PIPA, D., „Universitatea Marin Barleti”, Kosovo, BAJRAKTARI, A., Necunoscuta, Kosovo, Kosovo Spațiul Schengen un Vis sau Realitate?. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 151-140. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
2 BĂDĂRĂU, E., dr., BROVCA, G., Белорусский национальный технический университет, Belarus Mobilitatea academică – un punct important în dezvoltarea Strategiei regiunii Dunării. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 106-102. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
3 BÎRGĂU, M., dr., CARPOV, N., Украинский государственный университет финансов и международной торговли, Ucraina Managementul polițienesc ca disciplină de drept pentru protecția ordinii publice în timpul diverselor evenimente publice. Relaţii internaţionale. Plus. 2019, nr. 2(16), 181-177. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
4 ГАЛКИНА, Т., Institutul de Geografie al AȘR, Rusia, ГЕРЦЕН, А., Institutul de Geografie al AȘR, Rusia, ГЕРЦЕН, О., Institutul de Geografie al AȘR, Rusia, КУКУШКИНА, Н., Institutul de Geografie al AȘR, Rusia Marea Neagră şi Marea Mediteraneană – unitate sau vecinătate? Locul regiunii de Nord-Vest a bazinului Mării Negre în regiunea mediteraneană. Relaţii internaţionale. Plus. 2019, nr. 1(15), 77-57. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
5 МАЛИШЕВСКИЙ, Н., Российский университет дружбы народов, Rusia Периодизация становления историографии вооруженного конфликта в Чечне. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), 51-44. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
6 ГОЛОВАТАЯ, Л., dr., НЕМИРИ ЯЙСИ, Ф., University of Bejaia, Algeria Важность и роль малых и средних предприятий в современных условиях развития Республики Молдова. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), 112-97. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
7 САЖИМБАЕВ, A., Брянский Государственный Университет им. И.Г. Петровского, Rusia Англо-Египетский Договор 1936 г. как завершающий этап политико-правового оформления модели «Завуалированного Протектората». Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 139-119. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
8 САКОВИЧ, В., dr.hab., Белорусский национальный технический университет, Belarus, КАЗАКУ, В., dr. Problema asigurării cu alimente a populației în discursul istoric al politicii demografice. Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), 68-57. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
9 SIMILEANU, V., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Războiul hibrid: abordare conceptuală. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), 43-32. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
10 СИРОТА, Ю., Carmel College, Israel Aportul studenţilor străini în dezvoltarea învăţământului superior din Israel şi statele din Bazinul Mării Negre. Relaţii internaţionale. Plus. 2019, nr. 1(15), 120-110. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
11 СОКОЛОВ, O., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia, ЕСЧЕНКО, A., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia Миссия Генерала Савари и Россия после подписания Тильзитского Мира. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 40-25. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
12 СУРЖИК, Д., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН), Rusia Мюнхенский Сговор: некоторые мифы. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 44-41. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
13 ТЕРЛЮК, И., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Идеология и геополитические условия становления украинской государственности в период национальной революции середины – второй половины XVII в.. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), 65-52. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
14 ȚOCA, C., Universitatea din Oradea, România, MOROZAN, A., Universitatea din Oradea, România Cooperarea transfrontalieră România – Republica Moldova. Studiu de caz: evaluarea proiectului SMURD. Relaţii internaţionale. Plus. 2019, nr. 1(15), 94-78. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(17) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RIPlus%20nr.%201%2817%29%2C%202020.pdf
Numărul 2(18) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RIP_2_18_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: