FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista Naţională de Drept
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
17 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1117 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Rusnac Gheorghe, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Guceac Ion, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Roşca Alexandru, acad., dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Craiovan Ion, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
2. Flogaitis Spyros, prof.univ., Centrul de Drept European Constituţional din Atena (Grecia)5 puncte
3. Humă Ioan, prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România)5 puncte
4. Mihai Gheorghe, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
5. Streteanu Florin, prof.univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)5 puncte
6. Nekrosius Vytautas, prof.univ., (Lituania)5 puncte
7. Sivkov Tzvetan, prof.univ., (Bulgaria)5 puncte
8. Trebkov Andrei, dr., Uniunea Juriștilor din Federația Rusă/Союз юристов России (Rusia)5 puncte
9. Toader Tudorel, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
10. Ţiclea Alexandru, prof.univ., Universitatea Ecologică Bucureşti (România)5 puncte
11. Duţu Mircea, prof.univ., Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (România)5 puncte
12. Surdu Alexandru, acad., dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române (România)5 puncte
13. Bordeianu Cătălin, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
14. Voicu Alexandru-Virgil, dr., prof.univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)5 puncte
15. Iriarte Angel Jose Luis, dr., Universitatea Publică din Navarra (Spania)5 puncte
16. Cuza Bogdan, dr., (Germania)5 puncte
17. Dindirica Lucian, dr., Universitatea din Craiova (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
0 din 37 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 394 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
176 autori in ultimii 3 ani, 24 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
27 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
176 autori in ultimii 3 ani, 1 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
5 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.332 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2000-2020
1 punct pentru fiecare an de apariție
20 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2019 (4 din 12)
2018 (4 din 12)
2017 (12 din 12)
2016 (12 din 12)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.320 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 263 puncte