FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0976

3. Site-ul revistei

http://www.academy.police.md/1271

4. Fondatorul

DenumireaAcademia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Adresaor. Chisinau str. Gh. Asachi 21
Telefon / fax / e-mail(+373)22738994, , academia@mai.gov.md
Webwww.academy.police.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 14, 2021 - 50
Nr. 13, 2021 - 100
Nr. 12, 2020 - 100
Nr. 11, 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Larii Iurie, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Cojocaru Radion, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Voicu Costica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
4.Besciastnîi Victor, Конституционный Суд Украины (Ucraina)
5.Niţă Nelu, Universitatea George Bacovia din Bacău (România)
6.Ţical George-Marius, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa (România)
7.Peţa Cezar, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa (România)
8.Moraru Pavel, dr.hab., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu (România)
9.Cuşnir Valerii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova)
10.Gladchi Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
11.Apan Rodica Diana, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ (România)
12.David Mihail, dr., Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor din România (România)
13.Păun Bogdan Cătălin, Baroul Prahova, Ploiești (România)
14.Osoianu Tudor, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
15.Trofimov Igor, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
16.Ursu Veaceslav, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
17.Belecciu Ştefan, conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
18.Gherman Marian, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
19.Pareniuc Alexandru, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
20.Zosim Alexandru, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
21.Creanga Liliana, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
22.Bantuş Igor, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
23.Luchin Lilian, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
24.Rusnac Constantin, dr., conf.univ., Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)
25.Condrat Ruslan, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2002

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 20%
Romana - 80%
RezumateRusa - 12%
Romana - 84%
Engleza - 98%
Portugheza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.HEIN ONLINE, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Scientific+Annals+of+the+Stefan+cel+Mare+Academy+of+the+Ministry+of+Internal+Affairs+of+the+Republic+of+Moldova/, 2019 - 2034
2.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2634, 2020 - 2034

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 APAN, R., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România Procedural subject matter jurisdiction of romanian courts of law in disputes involving professionals. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 9, 14-6. ISSN 1857-0976.
2 БЕДНЯК, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Взаимодействие следователя с экспертом при назначении и проведении судебных експертиз. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2021, nr. 13, 73-65. ISSN 1857-0976.
3 БЕСЧАСТНЫЙ, В., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Криминологическое обеспечение противодействия преступности. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 9, 39-32. ISSN 1857-0976.
4 БЕЗГИНСКИЙ, Б., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Уголовная ответственность за незаконное обогащение: международный опыт. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2021, nr. 13, 209-201. ISSN 1857-0976.
5 БИЛЕНКО, П., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Отдельные аспекты детерминации насильственной преступности. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2020, nr. 11, 149-139. ISSN 1857-0976.
6 БУБЛИК, Н., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Научная полемика связанная с ответственностью лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2021, nr. 14, 117-110. ISSN 1857-0976.
7 RUSU, O., dr., CRAINOVA, N., Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет, Rusia Unele considerente privind asigurarea securităţii în mediul penitenciar. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2021, nr. 14, 249-239. ISSN 1857-0976.
8 LARII, I., dr., DAVID, M., dr., IPA România, Constanța, România Rolul situaţiei preinfracţionale în comiterea actului infracţional. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2021, nr. 13, 79-74. ISSN 1857-0976.
9 ФЕДЧЕНКО, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Допрос свидетеля, потерпевшего следственным судьёй во время досудебного расследования в судебном порядке: отдельные проблемные вопросы. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2021, nr. 13, 90-80. ISSN 1857-0976.
10 ГАЙДАМАШЕВА, Е., Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова(, Kazahstan Освещение средствами массовой информации террористической деятельности как одна из форм позитивной пропаганды. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2021, nr. 14, 258-250. ISSN 1857-0976.
11 ХАЙЛОВА, Т., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Проблемы и перспективы правового регулирования коммерческой тайны. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2020, nr. 11, 64-53. ISSN 1857-0976.
12 GUGULAN, E., KURÎLO, T., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Particularităţile evaluării prejudiciului cauzat prin practicarea vânatului ilicit. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 10, 122-109. ISSN 1857-0976.
13 ПАВЛОВА, Н., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Проблемные вопросы проведения процессуальных действий, направленных на получение информации из материальных источников при расследовании уголовных правонарушений, совершенных путем мошенничества. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2021, nr. 13, 192-184. ISSN 1857-0976.
14 ПОЛИТОВА, А., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina, АКИМОВ, М., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Спорные вопросы введения института обличителя в Украине. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2020, nr. 12, 129-123. ISSN 1857-0976.
15 ЩЕРБАКОВ, Г., Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Rusia Современные зарубежные подходы к ресоциализации несовершеннолетних, совершивших противоправные действия. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2020, nr. 12, 173-168. ISSN 1857-0976.
16 СЕЙТАЕВА, Ж., Институт повышения профессионального уровня Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Kazahstan Некоторые вопросы противодействия торговле людьми в Республике Узбекистан. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2020, nr. 12, 167-157. ISSN 1857-0976.
17 SMAGLIUK, O., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Уголовная ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста по законодательству зарубежных стран и Украины. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2020, nr. 12, 204-194. ISSN 1857-0976.
18 ŢICAL, G., Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România, CHIRUŢA, A. Incriminarea infracțiunii de părăsire a locului accidentului rutier în legislațiile penale ale unor state din spaţiul Uniunii Europene. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 10, 187-176. ISSN 1857-0976.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 13, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_stiintifica_nr_13_2021_Academia_de_Politie.pdf
Numărul 14, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/revista_stiintifica_a_Academiei_Stefan_cel%29Mare_nr_14_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: