FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2405

3. Site-ul revistei

https://www.inj.md/ro/revista-inj

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Naţional al Justiţiei
Adresastr. S.Lazo 1, Chișinău, Moldova, MD-2004.
Telefon / fax / e-mail(+373)22228187, (+373)22232755, inj@inj.gov.md
Webhttp://www.inj.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(54), 2020 - 200
Nr. 2(53), 2020 - 200
Nr. 1(52), 2020 - 200
Nr. 4(51), 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Guceac Ion, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
2.Poalelungi Mihail, dr.hab., conf.univ., Curtea Supremă de Justiţie (Republica Moldova)
3.Arakelyan Sergey V., dr.hab., Academia de Justiție din Armenia (Armenia)
4.Rotaru-Radu Cristina, dr., Institutul Național al Magistraturii (România)
5.Belei Elena, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
6.Şterbeţ Valeria, dr., Institutul Naţional al Justiţiei (Republica Moldova)
7.Ungureanu Diana, Institutul Național al Magistraturii (România)
8.Sârcu-Scobioală Diana, dr.hab., conf.univ., Institutul Naţional al Justiţiei (Republica Moldova), Redactor şef
9.Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Consiliul Superior al Magistraturii (Republica Moldova)
10.Priseajniuk Ivan, Национальная академия прокуратуры Украины (Ucraina)
11.Fuerea Augustin, prof.univ., Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (România)
12.Cojocaru Violeta, dr.hab., prof.univ., Consiliul Superior al Magistraturii (Republica Moldova)
13.Balan Oleg, dr.hab., prof.univ., Academia de Administrare Publică (Republica Moldova)
14.Negru Andrei, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Grecu Raisa, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
16.Vizdoagă Tatiana, dr., conf.univ., Institutul Naţional al Justiţiei (Republica Moldova)
17.Dorul Olga, dr., conf.univ., Institutul Naţional al Justiţiei (Republica Moldova)
18.Eşanu Adriana, dr., conf.univ., Institutul Naţional al Justiţiei (Republica Moldova)
19.Stefanciuk Ruslan, prof., Национальная академия прокуратуры Украины (Ucraina)
20.Şuklina Natalia, prof., Национальная школа судей Украины (Ucraina)
21.Khalofov Elchin, Академия юстиции Азербайджанской Республики (Azerbaijan)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2007

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 16%
Romana - 76%
Engleza - 8%
RezumateRusa - 22%
Romana - 97%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-2405, 2017 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ARAKELYAN, S., dr.hab., Academia de Justiție din Armenia, Armenia Determination of violent crimes in the Republic of Armenia. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), 36-34. ISSN 1857-2405.
2 БАГИРОВ, С., Классический приватный университет, Киев, Ucraina Критический анализ концепции «Самостоятельное неосторожное преступление» как метода решения проблемы неосторожного сопричинения. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2017, nr. 1(40), 51-47. ISSN 1857-2405.
3 ГЛАДУН, А., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Современное состояние противодействия коррупции в Украине. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2018, nr. 1(44), 60-56. ISSN 1857-2405.
4 ГОРЗОВ, A., Институт повышения квалификации прокуроров Национальной академии прокуратуры Украины, Ucraina Основания для привлечения к дисциплинарной ответственности, как гарантия его независимости. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 1(48), 60-57. ISSN 1857-2405.
5 КРИВОРУЧКО, И., Калиновская местная прокуратура Винницкой области, Ucraina Определение цели создания террористической организации в современном уголовном праве Украины. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2018, nr. 3(46), 31-26. ISSN 1857-2405.
6 MANASYAN, A., Academia de Justiție din Armenia, Armenia The issue of the development of the preamble to the armenian constitution: from theory to practice. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 1(48), 51-46. ISSN 1857-2405.
7 MANEA, T., Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, România Cariera judecătorilor și procurorilor – componentă a independenţei externe a sistemului judiciar. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 38-36. ISSN 1857-2405.
8 НАНИ, Л., Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации, Rusia Налоговые вопросы в соглашениях ВТО. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), 53-49. ISSN 1857-2405.
9 НАУЛИК, Н., Институт повышения квалификации прокуроров Национальной академии прокуратуры Украины, Ucraina, МАСЛОВА, О., Институт повышения квалификации прокуроров Национальной академии прокуратуры Украины, Ucraina Обеспечение  соаетом прокуроров Украины гаранти независимости прокурора при его увольнении с административной должности. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 1(48), 56-52. ISSN 1857-2405.
10 ПРИСЯЖНЮК, И., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Уголовно-правовая охрана права человека на неприкосновенность частной жизни согласно уголовному законодательству Украины и Республики Молдова. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2017, nr. 3(42), 49-44. ISSN 1857-2405.
11 ROTARU-RADU, C., dr., Institutul Național al Magistraturii, România Invitatul nostru. „Îmi doresc tare ca între instituțiile noastre să existe o colaborare mult mai amplă…”. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2018, nr. 2(45), 4-2. ISSN 1857-2405.
12 ŞANDRU, A., SCA Mureş, România Componentele dreptului la un proces echitabil: dreptul acuzatului de a fi informat. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2018, nr. 3(46), 25-22. ISSN 1857-2405.
13 ШЕПЕНКО, Р., Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации, Rusia Принцип прозрачности в международных налоговых правилах. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 42-38. ISSN 1857-2405.
14 STRICKLAN, J., University of Michigan, Statele Unite ale Americii Evaluating the usefulness of civil suits as a judicial remedy for systemic police misconduct in the United States. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2017, nr. 2(41), 54-50. ISSN 1857-2405.
15 ЗАГИНЕЙ-ЗАБОЛОТЕНКО, З., Институт повышения квалификации прокуроров Национальной академии прокуратуры Украины, Ucraina Нарушение установленных законодательством требований относительно получения подарков: основные тенденции судебной практики Украины. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 54-50. ISSN 1857-2405.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(48) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_1_2019_int.pdf
Numărul 2(49) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RINJ_2_49_2019_int.SITE_.pdf
Numărul 3(50) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1.RINJ_3_50_2019_Site.pdf
Numărul 4(51) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RINJ_4_51_2019_site_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: