FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Supremația Dreptului

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1971

3. Site-ul revistei

https://uspee.md/12123-2/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webuspee.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2021 - 200
Nr. 2, 2020 - 200
Nr. 1, 2020 - 200
Nr. 4, 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Sosna Alexandru, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
2.Balan Oleg, dr.hab., prof.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
3.Băieşu Aurel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

0

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 1apărute: 3
2017Numere planificate: 1apărute: 5
2018Numere planificate: 1apărute: 2
2019Numere planificate: 1apărute: 4
2020Numere planificate: 1apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 21%
Romana - 38%
Engleza - 15%
Ucraineana - 27%
RezumateRusa - 100%
Romana - 98%
Engleza - 100%
Franceza - 98%
Ucraineana - 9%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-4128

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Avornic Gheorghe - Scopus Author ID - 57218198439
2.Ciobanu Rodica - Scopus Author ID - 57226388318
3.Copăceanu Cristina - Scopus Author ID - 57218202647
4.Railean Elena - Scopus Author ID - 14034775600
5.Romandaş Nicolae - Scopus Author ID - 57225060780

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АМЕЛІН, О., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Окремі правові новели регулювання інформаційної діяльності органі в прокуратури України в контексті їх реформування. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 34-26. ISSN 2345-1971.
2 AMEN, A., Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова, Казахстан, Kazahstan, ESEEVA, G., Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова, Казахстан, Kazahstan Implementation of the UN convention against torture and other cruel or degrading treatment or punishment in the Republic of Kazakhstan. Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, 87-82. ISSN 2345-1971.
3 АНДРІЯШЕВСЬКА, М., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Особливості віктимологічної детермінації злочинності щодо неповнолітніх в Україні. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 137-131. ISSN 2345-1971.
4 АНТОШКІНА, В., Бердянский университет менеджмента и бизнеса, Ucraina Тлумачення права як творчого процесу. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 41-35. ISSN 2345-1971.
5 АРТЕМЕНКО, О., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, ЛИТВИН, Н., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Порівняльно-правовий аналіз адмінстративної відповідальності у сферіводних ресурсів України та Європейського Союзу. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 47-42. ISSN 2345-1971.
6 БАБАНІНА, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Реалізація кримінального законодавства: поняття, ознаки та механізм. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 123-118. ISSN 2345-1971.
7 БАЙРАК, В., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Сучасний стан правового регулювання функціонування водного транспорту України та Республіки Молдова: адміністративно-юрисдикційні аспекти . Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 211-206. ISSN 2345-1971.
8 БАНДУРКА, І., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Правовий захист дітей від насильства в сім`ї. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 110-102. ISSN 2345-1971.
9 БАРДАЧОВ, В., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Латентність злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняють працівники національної поліції України. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 166-158. ISSN 2345-1971.
10 БЄЛІКОВ, К., Криворожский городской совет, Ucraina Окремі напрями проектування поліцейської діяльності як засобу запобігання вуличній злочинності. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 120-116. ISSN 2345-1971.
11 БЕНЬКОВСЬКИЙ, С., Национальная гвардия Украины, Ucraina Проблеми реалізації функції охорони громадського порядку органами місцевого самоврядування. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 82-78. ISSN 2345-1971.
12 БІЛОУС, З., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina Правові засади нагляду і контролю за додержанням трудового законодавства в Польщі. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 200-195. ISSN 2345-1971.
13 БОНДАРЧУК, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Історичні аспекти становлення та розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста . Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 218-212. ISSN 2345-1971.
14 БОРШОШ, И., Институт публичного права, Ucraina Направления деятельности областной государственной администрации по обеспечению законности и правопорядка в регионе. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 51-46. ISSN 2345-1971.
15 BOSTAN, S., Национальный университет «Запорожская политехника», Ucraina Рецензія на монографію С. В. Кудіна на тему: «Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації». Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 224-223. ISSN 2345-1971.
16 БУГА, Л., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Поняття та види принципів забезпечення інформаційної безпеки в збройних силах України. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 229-224. ISSN 2345-1971.
17 БУКІН, М., Universitatea Națională de Protecție Civilă, Ucraina Контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 87-83. ISSN 2345-1971.
18 БУРДЕГА, Р., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Регіональні особливості рецидивної злочинності в причорноморському регіоні України. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 236-230. ISSN 2345-1971.
19 BURYAK, Y., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Characteristics of public service in the legislation of Ukraine. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 52-48. ISSN 2345-1971.
20 БУРИК, З., Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Проблеми діяльності суб’єктів державного регулювання сталого розвитку України. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 187-180. ISSN 2345-1971.
21 DANILEAK, A., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Поняття та особливості взаємодії при розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних із використанням новітніх електронних технологій. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 142-137. ISSN 2345-1971.
22 ДАНЬШИН, М., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina, ЖИТНЫЙ, А., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina, НАВРОЦКИЙ, А., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina К вопросу о межнаучных связях криминологии. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 89-84. ISSN 2345-1971.
23 ДАШКЕВИЧ, В., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Криміналістична характеристика незаконного перетину державного кордону особою, якій заборонено в’їзд на територію України. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 104-100. ISSN 2345-1971.
24 ДЕМИДЕНКО, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Інституційна складова децентралізації як системний чинник ефективності функціонування місцевого самоврядування в м. Києві. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 25-19. ISSN 2345-1971.
25 ДІДЕНКО, О., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Динаміка праворозуміння категорії «вибори»: історичний екскурс та сучасний стан. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 18-11. ISSN 2345-1971.
26 ДОЦЕНКО, О., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Адміністративно-правові методи протидіїорганізованій злочинності в Україні. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 73-66. ISSN 2345-1971.
27 ДОВГАНЬ, О., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Конкурсий відбір зайняття посад на державній службі: антикорупційний аспект. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 93-84. ISSN 2345-1971.
28 ЄНІНА, Л., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Поняття та сутність шлюбного договору в Україні. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 158-155. ISSN 2345-1971.
29 ЕПИШКО, И., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Криминально-правовая защита чести и достоинства сотрудников правоохранительных органов. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 112-108. ISSN 2345-1971.
30 СОПІЛЬНИК, Р., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina, ЄСІМОВ, С., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina, КОВАЛІВ, М., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina, СКРИНЬКОВСЬКИЙ, Р., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Застосування електронних доказів у справах про захист честі, гідності та ділової репутації за законодавством України. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 156-149. ISSN 2345-1971.
31 ГАБРЕЛЯН, А., Киевский международный университет, Ucraina Недоліки законопроекту № 3139 про регулювання проституціїта діяльностісекс-закладів. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 65-59. ISSN 2345-1971.
32 ГАЦЕЛЮК, В., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Кримінально-правова протидія перешкоджанню реалізації прав, здійсненню повноважень або професійної діяльності: загальні риси законодавчого підходу на сучасному етапі. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 115-108. ISSN 2345-1971.
33 ГЕРЦ, А., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina, ОЛІЙНИ, Р., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Цивільно-правове регулювання трансплантології в україні та іноземних державах. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 137-131. ISSN 2345-1971.
34 ГУСЯК, М., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Генеза доктринальних досліджень статутів та інших джерел права. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 22-15. ISSN 2345-1971.
35 ГЛАДКОВА, Є., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Субкультура наркоманів як об’єкт кримінологічного аналізу. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 111-105. ISSN 2345-1971.
36 ГОЛОВКО, Б., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Роль прокурора в реализации процедуры освобождение лица от уголовной ответственности. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 125-119. ISSN 2345-1971.
37 ГРИЩЕНКО, М., Хролевский исправительный центр (№140), Ucraina Механізм кримінальної поведінки засудженого як полісистемне утворення. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 117-112. ISSN 2345-1971.
38 ГУЛАК, О., Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени Ф. Г. Бурчака, Ucraina Система управління відходами: теоретико-правовий аналіз та європейська практика. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 215-211. ISSN 2345-1971.
39 ХАТНЮК, Н., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina Нові шляхи партнерської взаємодії між платниками податків і фіскальними органами: адміністративно-правовий механізм. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 192-187. ISSN 2345-1971.
40 HUDOBA, I., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Поняття та особливості корпусу оперативнораптової дії як спеціального підрозділу національної поліції України. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 80-76. ISSN 2345-1971.
41 ЯКОВЕНКО, М., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Несправедливість як наслідок ухвалення незаконного і необґрунтованого судового рішення в адміністративному судочинстві України . Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 222-216. ISSN 2345-1971.
42 ТОПЧІЙ, Ю., Главное управление Национальной полиции в Одесской области, Ucraina, ЯНКОВСЬКИЙ, С., Мариупольский государственный университет, Ucraina Концепт «муніципальна варта» та його місце у соціокультурному середовищі територіальної громади . Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 176-170. ISSN 2345-1971.
43 ІЛЬНИЦЬКИЙ, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Виборчі процедури як складова виборчого процесу. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 15-9. ISSN 2345-1971.
44 ЖУКОВ, С., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Доброчесність суддів як предмет адміністративно-правового регулювання. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 77-72. ISSN 2345-1971.
45 КАЛГУШКИН, Ю., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Уровни территориальной обороны Украины. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 86-81. ISSN 2345-1971.
46 КАМІНСЬКА, Н., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina, МІНЕНКО, К., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Проблеми розуміння і законодавчого регулювання права на публічну службу: практика україни та зарубіжних держав. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 205-199. ISSN 2345-1971.
47 ОЛЬХОВСЬКА, А., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina, КАНЦІР, В., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina Процесуальна правова платформа участі прокурора в суді апеляційної інстанції. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 99-94. ISSN 2345-1971.
48 VOICU, A., dr., Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, România, KAPOGIANNI, V., Universitatea Paris II Panthéon-Assas, Paris, Franţa, STĂNESCU, R., Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, România, VOICU, B. The importance of knowing and operationalizing the effectiveness - efficiency - legality imperatives in sports management. Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, 172-164. ISSN 2345-1971.
49 КАРПОВИЧ, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Проблема розвитку унітарної форми державного устрою в юридичній науці. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 19-16. ISSN 2345-1971.
50 КІБЕЦЬ, Д., Сумской государственный университет, Ucraina Правові засади валютного регулювання та місце серед них адміністративно-правового регулювання. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 148-143. ISSN 2345-1971.
51 КІКІНЧУК, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Адміністративно-правове забезпечення кадрових процедур у національній поліції України. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 43-39. ISSN 2345-1971.
52 KLIUCHKOVYCH, V., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Definition of the concept of law enforcement: theoretical and legal aspects. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 25-20. ISSN 2345-1971.
53 КЛОЧКО, И., Университет современных знаний, Ucraina Европейский опыт противодействия коррупции органами прокуратуры. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 62-57. ISSN 2345-1971.
54 КОЩИНЕЦЬ, В., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Судово-психологічна експертиза в юрисдикційному процесі. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 198-193. ISSN 2345-1971.
55 КОСТЮЧЕНКО, О., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Правові підходи до розкриття сутності трудових прав у європейській соціальній хартії (переглянутій). Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 154-148. ISSN 2345-1971.
56 КРЕТ, Г., Верховный суд Украины, Ucraina Система міжнародних стандартів формування достатньоїсукупностідоказів. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 119-113. ISSN 2345-1971.
57 КУДАРЬ, К., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Профессиональное здоровье сотрудников правоохранительных органов. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 171-165. ISSN 2345-1971.
58 КУДЕРСЬКА, І., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Охорона нематеріальної культурної спадщини: міжнародний досвід адміністративноправового забезпечення. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 72-65. ISSN 2345-1971.
59 KVIT, N., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Informed consent in biobank-donor relations:proper regulation is needed for Ukraine. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 112-105. ISSN 2345-1971.
60 LADNIUK, V., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Невиконання законних вимог як форма прояву об’єктивної сторони перешкоджання діяльності народного депутата України або депутата Місцевої Ради. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 225-219. ISSN 2345-1971.
61 ЛЕГКА, О., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Міжнародні стандарти адміністративної юстиції в Україні. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 72-69. ISSN 2345-1971.
62 ЛЕВИН, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Прокурорский надзор за соблюдением прав, свобод и законных интересов лица при проведении обыска: вопросы теории и практики. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 154-149. ISSN 2345-1971.
63 ЛІЩУК, Н., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Статус, структура та динаміка дій протижінок України. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 124-120. ISSN 2345-1971.
64 ЛЫСЕНКО, Ю., Запорожский национальный университет, Ucraina Полномочия представителя в административном судопроизводстве. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 56-52. ISSN 2345-1971.
65 ЛИСЕНКО, С., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Інформаційна безпека: ґенеза принципів і підходів на прикладі досліджень класиків військової думки. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 191-184. ISSN 2345-1971.
66 ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ, І., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina, ЛИТВИНЕНКО, В., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Теоретико-правова характеристика механізму реалізації міжнародно-правових норм про працю на внутрішньодержавному рівні. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 186-180. ISSN 2345-1971.
67 ЛЮТИЙ, В., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Спосіб учинення крадіжок у сільській місцевості як факультативна ознака об’єктивної сторони складу злочину. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 158-155. ISSN 2345-1971.
68 МАКАРОВЕЦЬ, А., Верховный суд Украины, Ucraina Вдосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує діяльність апарату суду в Україні. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 56-50. ISSN 2345-1971.
69 МАКСИМЕНЦЕВ, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina География и тенденции преступного недропользования в общемировом измерении. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 179-174. ISSN 2345-1971.
70 МАЛІКОВ, С., Университет современных знаний, Ucraina Характеристика системи суб’єктів контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 57-52. ISSN 2345-1971.
71 МАРТОВИЦЬКА, О., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Проблемні питання забезпечення прав підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 149-142. ISSN 2345-1971.
72 МАСЛОВА, Н., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Світові моделі протидії кримінальному радикалізму. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 157-150. ISSN 2345-1971.
73 МИХАЙЛИК, О., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильству в установах виконання покарань. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 126-121. ISSN 2345-1971.
74 МИХАЙЛЮК, А., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Напрями реформування досудового розслдіування в Україні. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 123-119. ISSN 2345-1971.
75 МІЩЕНКО, О., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Порівняльно-правовий аналіз кримінальноправових норм законодавства окремих іноземних держав щодо заборони діяльності терористичних груп чи терористичних організацій. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 129-124. ISSN 2345-1971.
76 МИСКОВА, Г., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Суспільна небезпека діянь, пов’язаних із сексуальною експлуатацією дитини. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 173-167. ISSN 2345-1971.
77 МОРГУН, Н., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina, СЄДАКОВА, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Теоретично-правовий аналіз поняття «незаконне заволодіння транспортним засобом». Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 233-226. ISSN 2345-1971.
78 МОЗОЛЬ, С., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Правові засади забезпечення кримінологічної безпеки. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 107-101. ISSN 2345-1971.
79 МУЗИКА, М., Universitatea de Administrare și Drept din Hmelnițc, Ucraina Волюнтаризм як течія ірраціоналізму у філософії права. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 179-172. ISSN 2345-1971.
80 NALYVAIKO, L., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina, SAVCHENKO, V., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Modern forms and methods of combating corruption. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 55-49. ISSN 2345-1971.
81 НАЗИМКО, Є., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina, ОБОД, А., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Окремі питання застосування до неповнолітніх примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення до спеціа. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 100-93. ISSN 2345-1971.
82 НАЗИМКО, О., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Сприяння зайнятості, захист від безробіття та допомога по безробіттю за нормами сучасного міжнародного трудового права . Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 164-159. ISSN 2345-1971.
83 НЕСТОР, Н., Открытый Международный Университет Развития Человека "Украина", Ucraina Пределы контроля за деятельностью судей (судов) в Украине. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 210-206. ISSN 2345-1971.
84 НОСАЧ, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Система злочинів проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 132-127. ISSN 2345-1971.
85 ОРДУЛІ, Е., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Щодо питання гармонізації законодавства україни про інтелектуальну власність до угоди trips (постановка проблеми). Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 197-192. ISSN 2345-1971.
86 ОСЛАВСЬКИЙ, М., Ивано-Франковский колледж ЛНАУ , Ucraina Міжнародні стандарти здійснення адміністративного судочинства України: сутність та класифікація. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 83-78. ISSN 2345-1971.
87 ОСТАПОВИЧ, В., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Правова характеристика професійної діяльності управлінського персоналу поліці їохорони. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 132-125. ISSN 2345-1971.
88 ОСТРОПІЛЕЦЬ, А., Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, Ucraina Завдання та напрямки діяльності судовоекспертних установ України у сфері міжнародного співробітництва. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 107-101. ISSN 2345-1971.
89 ПАЛЮХ, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Спортивна безпека: теоретичний і конституційний аспекти. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 69-62. ISSN 2345-1971.
90 ПАСТЕРНАК, І., Одесский государственный медицинский университет, Ucraina Правові аспекти взаємодії державної прикордонної служби України з європейськими органами охорони державних кордонів. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 63-57. ISSN 2345-1971.
91 SHPAKOVYCH, O., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina, PENKOVSKA, S., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina French mechanism of overcoming corruption in private sector: experience for Ukraine. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 209-203. ISSN 2345-1971.
92 PEROVA, L., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Адміністративно-правове забезпечення участіукраїни у миротворчих операціх ООН. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 136-133. ISSN 2345-1971.
93 PESENDORFER, E., Consiliul Europei, Franţa Cuvânt inainte. Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, 11-9. ISSN 2345-1971.
94 П’ЯТНИЦЬКИЙ, А., Институт публичного права, Ucraina Поняття та види заходів примусового виконання судових рішень в Україні, особливості їх реалізації. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 78-73. ISSN 2345-1971.
95 ПІЛЯЙ, І., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Дотримання меж допустимої інформаційної відкритості в органах прокуратури. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 212-206. ISSN 2345-1971.
96 ПОБІЯНСЬКА, Н., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Актуальні питання сучасного реформування господарського законодавства . Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 143-138. ISSN 2345-1971.
97 ПОЧАНСЬКА, О., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі: поняття, особливості, функції. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 194-187. ISSN 2345-1971.
98 ПОДОЛЯКА, С., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Комплексний аналіз адміністративно-правових форм протидії корупції в органах прокуратури в Україні та їх класифікація. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 68-63. ISSN 2345-1971.
99 ПОЛІЩУК, М., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Правовий аналіз системи сервітутів Стародавнього Риму та сучасної України. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 140-137. ISSN 2345-1971.
100 ПОЛТАВЕЦЬ, А., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Нормативно-правове забезпечення функціонування військово-цивільних адміністрацій . Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 244-237. ISSN 2345-1971.
101 ПОНОМАРЕВ, С., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Терроризм как один из самых опасных видов преступлений. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 130-126. ISSN 2345-1971.
102 ПОТОПАЛЬСЬКИЙ, А., Университет современных знаний, Ucraina Оцінювання ефективності професійної підготовки поліцейських в Україні. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 100-95. ISSN 2345-1971.
103 ПУТІЙ, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Особливості статусу посади поліцейського національної поліції України. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 68-64. ISSN 2345-1971.
104 РАЙКО, М., Министерство юстиции Украины, Ucraina Міжнародні санкціїяк елемент правового регулювання фінансових ринків. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 145-141. ISSN 2345-1971.
105 РАПОПОРТ, А., Purdue University, Statele Unite ale Americii, БОРШЕВСКИЙ, А., dr. Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам. Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, 116-110. ISSN 2345-1971.
106 РИБАЛКІН, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina, ЗЄЛЄНІНА, М., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Проблемні аспекти надання безоплатної вторинної правової допомоги в законодавстві України та перспективи їх вирішення. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 19-13. ISSN 2345-1971.
107 РОМАНОВА, Н., Таврический Национальный Университет им. В.И.Вернадского, Ucraina Оцінка результатів впровадження механізмів забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки і оборони в національне законодавство України. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 48-42. ISSN 2345-1971.
108 РУДНИЦЬКИЙ, І., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Особливості виявлення, розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняється організованими злочинними групами. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 130-124. ISSN 2345-1971.
109 ШАТРАВА, С., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Мінімізація корупційних ризиків під час проходження служби в органах національної поліції. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 49-42. ISSN 2345-1971.
110 САВЧЕНКО, А., Киевский международный университет, Ucraina Роль местных налогов и сборов в формировании бюджетов Украины в условиях децентрализации власти. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 217-213. ISSN 2345-1971.
111 САЗОНОВ, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Синхронізація національних і європейських правових стандартів кримінологічного забезпечення економічної безпеки. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 141-133. ISSN 2345-1971.
112 СЕГЕДА, І., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Організаційно-правові форми підприємницьких товариств у країнах магрибу (Алжир, Марокко, Туніс). Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 214-210. ISSN 2345-1971.
113 ШЕЙБУТ, Д., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Захист національних інтересів у регулюванні міграційних процесів. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 94-88. ISSN 2345-1971.
114 ШЕМЧУК, В., Таврический Национальный Университет им. В.И.Вернадского, Ucraina Проблеми концептуального визначення свободи інформації. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 41-36. ISSN 2345-1971.
115 СЕМЕНИШИН, М., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Поняття особи, яка вчиняє корисливо-насильницькі злочини. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 155-150. ISSN 2345-1971.
116 СЕНИК, С., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Форма, структура та зміст рішення суду як судового акта у цивільному процесі України та країн єс. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 158-151. ISSN 2345-1971.
117 СЕРДЕЧНА, А., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Щодо затримання особи, яка втекла з місця вчинення кримінального правопорушення, за законодавством іноземних держав. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 165-159. ISSN 2345-1971.
118 СИЙПЛОКІ, М., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Охоронна та правоохоронна діяльність: співвідношення понять та сфер кримінальноправового захисту . Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 102-97. ISSN 2345-1971.
119 SOKIRSKAIA, N., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Нетипові (гібридні) форми державно-територіального устрою у конституційному праві Великої Британії . Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 61-55. ISSN 2345-1971.
120 СОКУРЕНКО, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Проблеми забезпечення публічної безпеки та протидії злочинності в регіоні. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 41-34. ISSN 2345-1971.
121 СОКУРЕНКО, В., Институт публичного права, Ucraina Феномен злочинності у сфері фізичної культури і спорту. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 139-133. ISSN 2345-1971.
122 ШПЕНОВА, П., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Напрями та механізми професійної підготовки працівників апарату суду. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 89-84. ISSN 2345-1971.
123 СУХАРЄВА, А., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Правова природа службової та посадової особи як суб’єкта квазінотаріальної форми заповіту. Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 165-159. ISSN 2345-1971.
124 СУТКО, М., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Актуальне питання щодо розвитку правової думки про унітарну форму держави: теоретико-правовий аспект. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 24-20. ISSN 2345-1971.
125 ТАНАДЖІ, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Особливості диференціації кримінальної відповідальності за грубе порушення угоди про працю. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 132-126. ISSN 2345-1971.
126 ТЕРЕЩУК, Г., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina Інформаційні правовідносини у діяльності органів публічної адміністрації. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 64-58. ISSN 2345-1971.
127 ТЕТЕРЯ, В., Институт публичного права, Ucraina Оптимізація критеріїв оцінювання якості кадрового забезпечення національної поліції України на регіональному рівні. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 75-69. ISSN 2345-1971.
128 ТИТКО, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Ознаки корупції як визначальний чинник розділу 13-а купап «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією». Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 125-116. ISSN 2345-1971.
129 СОСНА, Б., dr., ВАЛКАН, В., МОО «Союз гагаузов» , Rusia Процедура рассмотрения судебными инстанциями жалоб на отказ начать уголовное преследование. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 36-25. ISSN 2345-1971.
130 ВАСИЛЬЄВ, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Структура процесуального статусу прокурора як учасника кримінального провадження. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 136-130. ISSN 2345-1971.
131 ВЕКЛИЧ, В., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Особливості правозастосування при взаємодії органів державної влади щодо боротьби з корупцією в Україні й громадянського суспільства стосовно вироблення національної антикорупційної стратегії та її увідповіднення стану суспільних відносин. Supremația Dreptului. 2018, nr. 1, 33-28. ISSN 2345-1971.
132 ВІННІК, С., Открытый Международный Университет Развития Человека "Украина", Ucraina Вдосконалення організаційн их засад здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 58-53. ISSN 2345-1971.
133 ЗАБРОДІН, О., Necunoscută, Ucraina, Ucraina Теоретичні та практичні аспекти застосування непримустимості зловживання процесуальними правами як нового принципу господарського судочинства при розгляді справ про банкрутство. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 189-182. ISSN 2345-1971.
134 ЗАГОРСЬКА, О., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Суб’єктивна сторона порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Supremația Dreptului. 2019, nr. 3, 222-215. ISSN 2345-1971.
135 ЗАГУМЕННА, Ю., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Взаємодія національної поліції україни та громадянського суспільства як основа державної безпеки. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 45-37. ISSN 2345-1971.
136 ЗАЯЦЬ, Р., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Становлення та розвиток системи науководослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Supremația Dreptului. 2018, nr. 2, 223-218. ISSN 2345-1971.
137 ЗОЛОТА, Л., Сумской государственный университет, Ucraina Сучасний стан правового регулювання адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні . Supremația Dreptului. 2019, nr. 1, 71-64. ISSN 2345-1971.
138 ЗОЛОТУХИНА, Л., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Административно-правовой механизм защиты публичного интереса. Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, 205-198. ISSN 2345-1971.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SD%20nr.%201_2020.pdf
Numărul 2, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SD%20nr.%202_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: