FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Supremația Dreptului

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1971

3. Site-ul revistei

https://uspee.md/12123-2/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webuspee.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2020 - 200
Nr. 1, 2020 - 200
Nr. 4, 2019 - 200
Nr. 2, 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Sosna Alexandru, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
2.Balan Oleg, dr.hab., prof.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
3.Băieşu Aurel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

0

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 1apărute: 2
2020Numere planificate: 1apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 21%
Romana - 38%
Engleza - 15%
Ucraineana - 27%
RezumateRusa - 100%
Romana - 98%
Engleza - 100%
Franceza - 98%
Ucraineana - 9%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Avornic Gheorghe - Scopus Author ID - 57218198439
2.Copăceanu Cristina - Scopus Author ID - 57218202647
3.Railean Elena - Scopus Author ID - 14034775600

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АМЕЛІН, О., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Окремі правові новели регулювання інформаційної діяльності органі в прокуратури України в контексті їх реформування. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 34-26. ISSN 2345-1971.
2 AMEN, A., Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова, Казахстан, Kazahstan, ESEEVA, G., Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова, Казахстан, Kazahstan Implementation of the UN convention against torture and other cruel or degrading treatment or punishment in the Republic of Kazakhstan. Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, 87-82. ISSN 2345-1971.
3 АНТОШКІНА, В., Бердянский университет менеджмента и бизнеса, Ucraina Тлумачення права як творчого процесу. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 41-35. ISSN 2345-1971.
4 АРТЕМЕНКО, О., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, ЛИТВИН, Н., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Порівняльно-правовий аналіз адмінстративної відповідальності у сферіводних ресурсів України та Європейського Союзу. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 47-42. ISSN 2345-1971.
5 BURYAK, Y., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Characteristics of public service in the legislation of Ukraine. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 52-48. ISSN 2345-1971.
6 ДОЦЕНКО, О., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Адміністративно-правові методи протидіїорганізованій злочинності в Україні. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 73-66. ISSN 2345-1971.
7 ГАБРЕЛЯН, А., Киевский международный университет, Ucraina Недоліки законопроекту № 3139 про регулювання проституціїта діяльностісекс-закладів. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 65-59. ISSN 2345-1971.
8 VOICU, A., dr., Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, România, KAPOGIANNI, V., Universitatea Paris II Panthéon-Assas, Paris, Franţa, STĂNESCU, R., Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, România, VOICU, B. The importance of knowing and operationalizing the effectiveness - efficiency - legality imperatives in sports management. Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, 172-164. ISSN 2345-1971.
9 KRET, G., Верховный суд Украины, Ucraina Система міжнародних стандартів формування достатньоїсукупностідоказів. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 119-113. ISSN 2345-1971.
10 KVIT, N., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Informed consent in biobank-donor relations:proper regulation is needed for Ukraine. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 112-105. ISSN 2345-1971.
11 ЛІЩУК, Н., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Статус, структура та динаміка дій протижінок України. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 124-120. ISSN 2345-1971.
12 ОСТАПОВИЧ, В., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Правова характеристика професійної діяльності управлінського персоналу поліці їохорони. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 132-125. ISSN 2345-1971.
13 PEROVA, L., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Адміністративно-правове забезпечення участіукраїни у миротворчих операціх ООН. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 136-133. ISSN 2345-1971.
14 PESENDORFER, E., Consiliul Europei, Franţa Cuvânt inainte. Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, 11-9. ISSN 2345-1971.
15 ПОЛІЩУК, М., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Правовий аналіз системи сервітутів Стародавнього Риму та сучасної України. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 140-137. ISSN 2345-1971.
16 РАЙКО, М., Министерство юстиции Украины, Ucraina Міжнародні санкціїяк елемент правового регулювання фінансових ринків. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 145-141. ISSN 2345-1971.
17 РАПОПОРТ, А., Purdue University, Statele Unite ale Americii, БОРШЕВСКИЙ, А., dr. Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам. Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, 116-110. ISSN 2345-1971.
18 СЕМЕНИШИН, М., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Поняття особи, яка вчиняє корисливо-насильницькі злочини. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 155-150. ISSN 2345-1971.
19 ВІННІК, С., Открытый Международный Университет Развития Человека "Украина", Ucraina Вдосконалення організаційн их засад здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю. Supremația Dreptului. 2020, nr. 1, 58-53. ISSN 2345-1971.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SD%20nr.%201_2020.pdf
Numărul 2, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SD%20nr.%202_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: