FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1840

3. Site-ul revistei

http://www.irim.md/index.php/ro/anuarul-irim

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Adresastr. Puşchin, 54 
Telefon / fax / e-mail(+373)22228320, , anuar@irim.md
Webwww.irim.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 11, 2012 - 0
Nr. 10, 2012 - 0
Nr. 9, 2011 - 0
Nr. 7-8, 2010 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Beniuc Valentin, dr.hab., conf.univ., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ignat Ion
3.Belfer Mitchell
4.Gutorov Vladimir, Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg (Rusia)
5.Cazacu Vitalie, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
6.Cauia Alexandru, dr., conf.univ., Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM (Republica Moldova)
7.Lungu Vasile, dr., conf.cerc., Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo” (Republica Moldova)
8.Buruiană Ion, Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
9.Neagu Veronica, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
10.Porubin Lilia, dr., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
11.Dodu-Savca Carolina, dr., conf.univ., (Republica Moldova)
12.Dodon Uliana
13.Grant Chris - Scopus Author ID - 57196700605
14.Cerneavskii Stanislav, Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (Rusia)
15.Malghin Artiom - Scopus Author ID - 6603326006
16.Roşca Liudmila, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
17.Cucerescu Vasile, dr., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
18.Nazaria Sergiu, dr.hab., conf.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 37124818900
19.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
20.Crotenco Iurie, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
21.Sakovici Vasilii, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
22.Juc Victor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
23.Cuşnir Valerii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
24.Kopeika Valerii
25.Bîrgău Mihail, dr., prof.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova (Republica Moldova)
26.Ciobanu Natalia, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57220833968

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2003

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)


10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)


14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: