IBN
Închide

46Publicaţii

276Descărcări

33454Vizualizări

Tudorache Gheorghe
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 23
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2020 - 3

Genetician de performanță. membrul corespondent Andrei Palii la 80 de ani
Găină Boris , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O strălucită contribuție în oenologie. Dr. hab., prof. univ. Nicolae TARAN la 60 de ani
Găină Boris , Tudorache Gheorghe , Tofan Eugenia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani
Furdui Teodor1 , Tighineanu Ion2 , Găină Boris2 , Tudorache Gheorghe2 , Ciochină Valentina1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani
Găină Boris1 , Nedealcov Maria2 , Tudorache Gheorghe1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul microelementelor și biofertilizanților în inducerea reacţiilor adaptive a viței de vie la stresul termic
Veliksar Sofia , Gladei Mihai , Lemanova Natalia , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somitate în științele agrare (Academicianul Gheorghe Cimpoieș la 70 de ani).
Furdui Teodor , Tighineanu Ion , Găină Boris , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию “Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте”. Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий Федорович
Фурдуй Теодор1 , Гэинэ Борис2 , Тудораке Георгий2 , Кирилов Александр1
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Академия наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Aniversări Somitate în pomicultura moldavă intensivă (m. c. Vasile Babuc la  85 de ani de la naştere)
Furdui Teodor1 , Cimpoieş Gheorghe2 , Tudorache Gheorghe3 , Chirilov Alexandru1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea reglatorului de creştere regalis la plantele de viţă de vie
Tudorache Gheorghe , Veliksar Sofia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondatorul biochimiei aplicative în ameliorarea porumbului. Dr. hab. Alexandr ROTARI la 80 de ani
Găină Boris1 , Mistreţ Silvia2 , Tudorache Gheorghe1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patriarhul geneticii şi ameliorării porumbului Acad. Vasile MICU la 80 de ani
Duca Maria1 , Tudorache Gheorghe2 , Maticiuc Vasile3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomicultura ca un crez al vieții. M. c. Vasile Babuc la 85 de ani
Duca Gheorghe , Găină Boris , Tudorache Gheorghe , Tofan Eugenia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul reglator al microelementelor în realizarea potenţialului plantelor de viţă de vie (contribuţia cercetătorilor din Moldova)
Veliksar Sofia , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile BABUC la 85 de ani
Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Enhancement of copper resistance of vitis vinifera l. Cv. Victoria seedlings by the plant growth promoting bacteria and trace elements
Veliksar Sofia1 , Lemanova Natalia1 , Zacchini Massimo2 , Pietrini Fabrizio2 , Tudorache Gheorghe1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul microîngrăşămintelor în realizarea potenţialului de rezistenţă la iernare a viţei-de-vie
Veliksar Sofia , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei. Academicianul Boris Gaina la 70 de ani
Tighineanu Ion , Furdui Teodor , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние условий питания на содержание воды в зимующих побегах и морозостойкость винограда
Великсар София , Леманова Н. , Гладей Михай , Тудораке Георгий
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Conţinutul carbohidraţior în organele viţei de vie în funcţie de aplicarea simultană a microelementelor şi diferitor metaboliţi bacterieni
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Tudorache Gheorghe , Gladei Mihai , Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustru agrochimist și manager al științei
Duca Gheorghe1 , Găină Boris1 , Tudorache Gheorghe2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam academicianului Simion TOMA (30.08.1936 - 11.11.2015)
Furdui Teodor1 , Găină Boris2 , Botnari Vasile3 , Andronic Larisa4 , Tudorache Gheorghe2 , Chirilov Alexandru1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
4 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Flavescence doree – agent patogen care pune în pericol viticultura
Dadu Constantin1 , Cebanu Vitalie1 , Găină Boris2 , Tudorache Gheorghe2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing of vine resistance to unfavorable growing conditions by using of trace elements and microorganisms compositions
Veliksar Sofia1 , Toma Simion1 , Lemanova Natalia1 , David Tatiana1 , Tudorache Gheorghe1 , Carpenco Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of trace elements on the vitis vinifera L. resistance to the wintering
Veliksar Sofia , Toma Simion , Tudorache Gheorghe , David Tatiana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile secetei anului 2015 şi unele măsuri de diminuare a impactului în sectorul agricol
Tudorache Gheorghe1 , Ignat Anatolie2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secţia Ştiinţe Agricole
Găină Boris , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 12

Aniversări. Distins savant in fiziologia plantelor Academicianul Gheorghe Şişcanu la 80 de ani
Furdui Teodor1 , Tudorache Gheorghe1 , Cotenco Eugenia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aport inestimabil în ştiinţa despre plante
Furdui Teodor1 , Tudorache Gheorghe2 , Cotenco Eugenia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul secetei asupra dezvoltării agriculturii şi asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova şi unele măsuri de diminuare a consecinţelor acesteia
Furdui Teodor , Tudorache Gheorghe , Andrieş Serafim , Botnari Vasile
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viaţa consacrată plantelor aromatice. Doctorul habilitat, profesorul universitar Grigore Musteaţă la 80 ani
Furdui Teodor1 , Tudorache Gheorghe1 , Botnari Vasile2 , Andronic Larisa2 , Dobândă Eugenia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plantele aromatice şi medicinale – pasiunea unei vieţi de cercetător
Furdui Teodor , Botnari Vasile , Tudorache Gheorghe , Cotenco Eugenia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant notoriu în terapia plantelor
Furdui Teodor , Găină Boris , Tudorache Gheorghe , Todiraş Vladimir , Batco Mihail
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant notoriu în terapia plantelor. Doctorul habilitat Leonid Voloşciuc la 60 de ani
Furdui Teodor1 , Găină Boris1 , Tudorache Gheorghe1 , Todiraş Vladimir2 , Batcu Ion2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant, manager şi militant al lumii vegetale
Duca Gheorghe , Furdui Teodor , Guceac Ion , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant, manager şi militant al lumii vegetale Alexandru Stefan Teleuţă la 60 de ani.
Duca Gheorghe , Furdui Teodor , Guceac Ion , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Botanică
Nr. 1(5) / 2012 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant, manager şi militant al lumii vegetale. Teleuţă Alexandru Ştefan la 60 de ani
Duca Gheorghe1 , Furdui Teodor1 , Guceac Ion1 , Colţun Maricica2 , Tudorache Gheorghe1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin guvernat de înţelepciune
Furdui Teodor1 , Botnari Vasile1 , Tudorache Gheorghe1 , Cotenco Eugenia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin guvernat de înţelepciune şi de dăruire geneticii şi ameliorării plantelor aromatice şi medicinale. Doctorul habilitat Maria Gonceariuc la 70 de ani
Furdui Teodor1 , Botnari Vasile2 , Tudorache Gheorghe1 , Andronic Larisa2 , Dobândă Eugenia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Contribuţia institutelor ştiintifice ale secţiei de ştiinţe ale naturii şi vieţii a AŞM pe parcursul anilor 2006-2010 în asigurarea securităţii sănătăţii,alimentare şi ecologice şi obiectivele de cercetare ştiinţifică pentru următorii 4 ani
Furdui Teodor , Găină Boris , Groppa Stanislav , Tudorache Gheorghe , Chişlaru Leonid
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiziologia şi biochimia vegetală - istorie, prezent şi perspectivă
Toma Simion , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie
Vol.29. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-219-4.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul contemporan de consolidare a potenţialului ştiinţific în domeniul ştiinţelor ale naturii şi vieţii şi rezultatele principale ale implementării acestuia
Furdui Teodor , Tudorache Gheorghe , Chişlaru Leonid
Academia de Ştiinţe a Moldovei
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Ctitorul medicinei veterinare - Eugen Zgardan la 80 de ani
Furdui Teodor , Găină Boris , Cimpoieş Gheorghe , Tudorache Gheorghe
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubilee: Ctitorul medicinei veterinare. Membru corespondent Eugen Zgardan la 80 de ani
Furdui Teodor1 , Găină Boris1 , Cimpoieş Gheorghe2 , Tudorache Gheorghe3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Влияние микроэлементов Fe и Ni на продуктивность винограда и его устойчивость к низким температурам
Великсар София , Тома Семион , Тудораке Георгий
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Contribuţia fertilizantului Microcom în realizarea potenţialului de rezistenţă la ger şi iernare a plantelor de viţă de vie
Tudorache Gheorghe , Veliksar Sofia , Kreidman Jana , Toma Simion , David Tatiana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Микроэлементы в сельском хозяйстве Республики Молдова и экологически безопасные способы применения микроудобрений
Тома Семион1 , Великсар София 1 , Кирилюк Владимир2 , Лупан Аурелия3 , Лисник С.1 , Кошман Сержиу4 , Люленова Валентна1 , Братко Дмитрий5 , Тудораке Георгий1
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»,
3 Ботанический сад (Институт) АН Молдовы,
4 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
5 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46